A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Luki 4 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Isusova kušnja

Isus se, pun Duha Svetoga, vrati s Jordana i bijaše u Duhu vođen u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana ništa nije jeo, te kad oni istekoše, ogladnje.

A đavao mu reče: »Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruh.« Isus mu odgovori: »Pisano je: 'Ne živi čovjek samo o kruhu.'«

I đavao ga povede pa mu u jednom trenu pokaza sva kraljevstva svijeta. I reče mu đavao: »Tebi ću dati svu tu vlast i slavu njihovu, jer je predana meni, i dajem je komu hoću. Dakle, ako se pokloniš preda mnom, sve će biti tvoje.«

Isus mu odgovori »Pisano je: ' Gospodinu, Bogu svojemu klanjaj se i Njemu služi jedinomu.'«

Odvede ga u Jeruzalem i postavi ga na vrh Hrama pa mu reče: »Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje! 10 Jer je pisano: 'Zapovjedit će anđelima svojim za tebe, da te čuvaju' 11 i 'na rukama će te nositi, da se nogom svojom o kamen ne spotakneš.'«

12 Isus mu odgovori: »Rečeno je: 'Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega.'«

13 Pošto završi sa svom kušnjom, đavao odstupi od njega do druge prigode.

Isus u Galileji i Nazaretu

14 I vrati se Isus u sili Duha u Galileju. Glas se o njemu proširi po svoj okolici. 15 I poučavao je u njihovim sinagogama, slavljen od sviju.

16 I dođe u Nazaret gdje bijaše othranjen. Uđe po svom običaju na dan subotnji u sinagogu te ustade čitati. 17 Pružiše mu svitak proroka Izaije. Razmotavši svitak, nađe mjesto gdje bijaše zapisano:

18 »Duh Gospodnji na meni je,
jer me pomaza,
da radosnu vijest navijestim siromasima.
Poslao me da proglasim oslobođenje sužnjima,
vraćanje vida slijepima,
na slobodu pustiti potlačene;
19 proglasiti godinu milosti Gospodnje.«

20 Tada smota svitak, preda ga poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu u njega uprte. 21 I stade im govoriti: »Danas se ovo Pismo, koje vam je još u ušima, ispunilo.«

22 I svi su mu odobravali i divili se milosnim riječima koje su izlazile iz njegovih usta. Govorili su: »Nije li ovo sin Josipov?« 23 A on im reče: »Sigurno ćete mi reći onu prispodobu: 'Liječniče, iscijeli samoga sebe.' Učini i ovdje, u svojemu zavičaju, ono što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu.« 24 I reče: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije prihvaćen u svojemu zavičaju. 25 Istinu vam kažem: mnogo je udovica bilo u Izraelu u dane Ilijine kad se nebo zatvorilo na tri godine i šest mjeseci te nastala velika glad po svoj zemlji, 26 ali Ilija nije bio poslan ni k jednoj od njih, osim k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. 27 Mnogo je gubavaca bilo u Izraelu za proroka Elizeja, ali nijedan se od njih ne očisti osim Naamana Sirijca.«

28 Čuvši to, svi se u sinagogi ispuniše srdžbom 29 te ustadoše, istjeraše ga iz grada i odvedoše na rub brijega, na kojem je njihov grad sagrađen, da ga strmoglave. 30 Ali on prođe posred njih i ode.

Iscjeljenje opsjednutoga u Kafarnaumu

31 I siđe u Kafarnaum, galilejski grad. I poučavao ih je subotom. 32 Divili su se njegovu učenju, jer mu riječ bijaše snažna.

33 A u sinagogi bijaše neki čovjek opsjednut zlim nečistim duhom. On povika jakim glasom: 34 »Ha! Što mi imamo s tobom, Isuse Nazarećanine? Došao li si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji.« 35 Isus mu zaprijeti, govoreći: »Umukni i izađi iz njega!« I zli ga duh obori u sredinu te izađe iz njega, nimalo mu ne naudivši. 36 I sve ih obuze zaprepaštenje te su govorili jedni drugima: »Kakve li riječi! Vlašću i silom zapovijeda nečistim dusima, i oni izlaze!« 37 I širio se glas o njemu u sva mjesta po okolici.

Iscjeljenje Šimunove punice i drugih bolesnika

38 Ustade iz sinagoge te uđe u kuću Šimunovu. A Šimunovu je punicu pritisnula velika ognjica, pa ga zamole za nju. 39 On se prignu nad nju, zaprijeti ognjici, i ona je pusti. I odmah ustade te im posluživaše.

40 O zalasku sunca svi koji su imali bolesnike s različitim bolestima dovedoše ih k njemu. A on je na svakoga od njih polagao ruke i iscjeljivao ih. 41 Iz mnogih su izlazili i zli dusi vičući: »Ti si Sin Božji!« On im se prijetio i nije im dopuštao govoriti, jer su znali da je on Krist.

U Judeji

42 Kad osvanu dan, izađe i ode na samotno mjesto. I mnoštvo ga je tražilo. Dođoše do njega i zadržavahu ga da ne ode od njih, 43 ali im on reče: »I drugim gradovima trebam navješćivati Evanđelje o kraljevstvu Božjem, jer za to sam poslan.« 44 I propovijedao je u judejskim sinagogama.[a]

Footnotes:

  1. Lk 4,44 Umjesto »judejskim« neki rukopisi imaju: »galilejskim«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes