A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Luki 24 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Uskrsnuće Isusovo

24 Prvoga dana u tjednu, o praskozorju, dođoše one na grob noseći mirise koje pripraviše. Nađoše kamen otkotrljan od groba. Uđoše, ali tijela Gospodina Isusa ne nađoše. I dok su stajale zbunjene zbog toga, kad gle: a to dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše preda njih. Prestrašene prignuše lica k zemlji, a oni im rekoše: »Zašto tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje - uskrišen je! Sjetite se kako vam je zborio dok je još bio u Galileji, da Sin Čovječji 'treba da bude predan u ruke grješnih ljudi, i da bude raspet, i trećega dana da ustane.'« I one se prisjetiše njegovih riječi te, vrativši se s groba, dojaviše sve to Jedanaestorici i svima drugima. 10 Bijahu to: Marija Magdalena, Ivana i Marija Jakovljeva; i ostale zajedno s njima. Kazivale su to apostolima, 11 ali se njima njihove riječi pričinile kao besmislica i nisu im vjerovali.

12 A Petar ustade i potrča na grob. Nadvirivši se, opazi samo povoje. I ode, čudeći se u sebi što se to dogodilo.

Ukazanje na putu u Emaus

13 I gle, dvojica od njih toga istoga dana bila su na putu u selo koje se zove Emaus, šezdeset stadija udaljeno od Jeruzalema. 14 Razgovarali su međusobno o svemu tome što se dogodilo. 15 Dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se i sam Isus te nastavi putem s njima. 16 Ali njihovim je očima bilo uskraćeno da ga prepoznaju. 17 On im reče: »Kakve su to riječi što ih putem jedan s drugim izmjenjujete?« Oni se, sumorni, zaustaviše.[a] 18 Jedan mu od njih, imenom Kleofa, odgovori: »Zar si ti jedini pridošlica u Jeruzalemu koji ne sazna što se u njemu ovih dana dogodilo?« 19 »Što?« - upita ih. A oni mu rekoše: »Ono s Isusom Nazarećaninom, koji bje prorok, silan u djelu i riječi pred Bogom i svim narodom; 20 kako ga glavari svećenički i glavari naši predadoše da bude osuđen na smrt te ga raspeše. 21 Mi smo se pak nadali da je on onaj koji će otkupiti Izraela. Ali uza sve to, ovo je već treći dan otkako se to dogodilo. 22 A i neke nas žene od naših zbuniše. U zoru su bile na grobu, 23 ali njegova tijela ne našavši, dođoše govoreći da su vidjele ukazanje anđela, koji su kazali da on živi. 24 I neki od naših otiđoše na grob i nađoše onako kako i žene rekoše, ali njega ne vidješe.«

25 A on im reče: »O nerazumni i srca spora da vjerujete u sve što su govorili proroci! 26 Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?« 27 I počevši od Mojsija i svih proroka, protumači im ono što je u svim Pismima o njemu.

28 Približiše se tad selu u koje su išli, a on se pričini kao da ide dalje. 29 No oni navališe, govoreći: »Ostani s nama; ta predvečerje je i dan se već gasi!« I uđe da ostane s njima. 30 I dok je bio s njima za stolom, uzevši kruh izreče blagoslov te im, razlomivši, davaše. 31 Njima se otvoriše oči i prepoznaše ga; a on iščeznu ispred njih. 32 Rekoše potom jedan drugomu: »Nije li srce naše gorjelo u nama dok nam je putem govorio, dok nam je tumačio Pisma?«[b]

33 Ustadoše istoga časa i vratiše se u Jeruzalem. I nađoše zajedno okupljenu Jedanaestoricu i one s njima, 34 koji su govorili: »Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu.« 35 A oni im ispripovijedaju ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha.

Ukazanje apostolima

36 Dok su oni još to govorili, stade on usred njih i rekne im: »Mir vama!« 37 A oni, preneraženi i prestrašeni, mislili su da gledaju duha. 38 I on im reče: »Zašto ste uplašeni? I zbog čega sumnje naviru u vašemu srcu? 39 Pogledajte moje ruke i moje noge! To sam ja! Opipajte me i vidite, jer duh nema tijela i kostiju, kao što vidite da ja imam.« 40 I rekavši to, pokaza im ruke i noge. 41 I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se snebivali, reče im: »Imate li ovdje što za jelo?« 42 Oni mu pružiše komad pečene ribe.[c] 43 On uze i pojede pred njima.

44 Onda im reče: »Ovo su riječi moje koje sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba se ispuniti sve što je zapisano o meni u Zakonu Mojsijevu, u Prorocima i Psalmima.« 45 Tada im otvori um da razumiju Pisma. 46 I reče im: »Ovako je pisano, da će Krist trpjeti i trećega dana ustati od mrtvih 47 te da se u njegovo ime propovijeda obraćenje za oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema.[d] 48 Vi ste svjedoci toga. 49 I evo, ja šaljem obećanje Oca svojega na vas; vi pak ostanite u gradu sve dok se ne zaodjenete Silom s visine.«

Uzašašće

50 Tada ih izvede napolje, prema Betaniji, te podigavši svoje ruke, blagoslovi ih.[e] 51 I dok ih je blagoslivljao, udalji se od njih i uznesen bijaše na nebo. 52 A oni se pokloniše pred njim te se s velikom radošću vratiše u Jeruzalem. 53 I bili su stalno u Hramu blagoslivljajući Boga.[f]

Footnotes:

  1. Lk 24,17 Umjesto »Oni se, potišteni, zaustaviše«, neki rukopisi imaju: »... i što se potišteni?«
  2. Lk 24,32 »u nama« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  3. Lk 24,42 Neki rukopisi dodaju na kraju: »i od pčelinjeg saća.«
  4. Lk 24,47 Umjesto »obraćenje za oproštenje«, neki rukopisi imaju: »obraćenje i oproštenje«.
  5. Lk 24,50 »napolje« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  6. Lk 24,53 Neki rukopisi dodaju na kraju: »Amen.«
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes