A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Luki 23 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Isus pred Pilatom

23 I ustade sva ona svjetina i odvedoše ga k Pilatu te ga stadoše optuživati: »Ovoga zatekosmo gdje zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj.«

A Pilat ga upita: »Jesi li ti kralj židovski?« A on mu odgovori: »Ti kažeš.« Nato Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: »Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku.« A oni su navaljivali govoreći: »On buni narod poučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa dovde.«

Čuvši to, Pilat ispita da li je taj čovjek Galilejac. I čim sazna da je iz Herodove oblasti, posla ga Herodu, koji tih dana i sam bijaše u Jeruzalemu.

Isus pred Herodom

Kad Herod vidje Isusa, veoma se obradova, jer ga je već odavna želio vidjeti, zbog toga što je slušao o njemu, te se nadao od njega vidjeti da čini neki znamen. Mnogo ga je ispitivao, ali mu on ništa ne odgovori. 10 A stajali su ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko. 11 A i Herod ga zajedno sa svojim vojnicima prezre i naruga mu se, te ga odjene u sjajnu haljinu i posla natrag Pilatu. 12 Toga dana Pilat i Herod postadoše međusobno prijatelji, jer prije toga bijahu u neprijateljstvu jedan s drugim.

Isus osuđen na smrt

13 Pilat dade sazvati glavare svećeničke, ostale glavare i narod 14 te im reče: »Dovedoste mi ovoga čovjeka kao da potiče narod na bunu. I ja, evo, ispitavši ga pred vama, ne nađoh na ovom čovjeku nikakve krivnje za koju ga optužujete. 15 A ni Herod, jer ga posla natrag k nama. I evo, on nije učinio ništa čime bi zaslužio smrt.[a] 16 Kaznit ću ga dakle i pustiti.« (17) [b]

18 Nato oni svi uglas povikaše: »Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!« 19 A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva.

20 Pilat im se tada ponovno obrati, hoteći pustiti Isusa, 21 ali su oni vikali: »Raspni! Raspni ga!« 22 On im i treći put reče: »Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu nikakve smrtne krivnje. Kaznit ću ga dakle i pustiti.« 23 A oni su i dalje u sav glas navaljivali, ištući da ga se raspne. I njihovi su glasovi prevladali. 24 Tada Pilat presudi da im se udovolji zahtjevu 25 pa pusti onoga koji bijaše bačen u tamnicu zbog pobune i ubojstva, koga su iskali, a Isusa predade njima na volju.

Put prema mjestu raspeća

26 I kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji se vraćao s polja te na njega staviše križ da ga nosi za Isusom.

27 Slijedilo ga veliko mnoštvo naroda i žena koje su plakale i naricale za njim. 28 Okrenuvši se prema njima, Isus reče: »Kćeri Jeruzalemske! Ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad svojom djecom. 29 Jer evo dolaze dani kada će se reći: 'Blažene nerotkinje, utrobe koje ne rodiše i prsa koja ne dojiše!' 30 Tada će početi govoriti gorama: 'Padnite na nas!' i brežuljcima: 'Pokrijte nas!' 31 Jer ako se tako čini sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?«

Raspeće

32 A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih smaknu s njime. 33 I kad dođoše na mjesto koje se zove Lubanja, raspeše ondje njega i zločince; jednoga zdesna, a drugoga slijeva. 34 A Isus je govorio: »Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!«

I razdijeliše njegove haljine bacivši kocke.[c]

35 A narod je stajao i promatrao. Rugali mu se i glavari, govoreći: »Druge je spasio, neka spasi samoga sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!«[d] 36 Izrugaše mu se i vojnici. Prilazili su mu i prinosili ocat, 37 govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi samoga sebe!«

38 A nad njim bijaše i natpis: »Ovo je kralj židovski.«[e]

Zločinci na križu

39 Jedan je od obješenih zločinaca hulio na njega, govoreći: »Nisi li ti Krist? Spasi samoga sebe i nas!« 40 A drugi ga korio: »Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? 41 Mi doduše pravedno, jer primamo što smo za počinjeno i zaslužili, ali ovaj nikakva zla ne učini.« 42 I reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje!« 43 On mu reče: »Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju!«

Isusova smrt

44 I bijaše već oko šestog sata kad tama nastade po svoj zemlji, sve do devetoga sata - 45 jer sunce pomrča. A hramski se zastor razdrije po sredini.[f]

46 I zavapivši jakim glasom, Isus reče: »Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!« To rekavši, izdahnu.

47 Kad stotnik vidje što se dogodi, stade slaviti Boga, govoreći: »Doista, ovaj čovjek bijaše pravednik.« 48 A sve mnoštvo koje se skupilo na taj prizor, kad vidje što se dogodi, vraćalo se udarajući se u prsa. 49 Podalje su stajali svi njegovi znanci. To su gledale i žene koje su ga pratile od Galileje.

Ukop

50 I gle, neki dobar i pravedan čovjek imenom Josip; premda vijećnik - 51 on ne bijaše pristao uza njihovu odluku i postupak. Bijaše iz Arimateje, judejskoga grada, i iščekivao je kraljevstvo Božje. 52 On pristupi Pilatu i zaiska Isusovo tijelo. 53 I skinuvši ga, povi ga u platno i položi u isklesanu grobnicu u koju još nitko ne bje položen. 54 A bijaše dan Priprave i svitala je subota.

55 Žene koje bijahu zajedno s Isusom došle iz Galileje to su pratile, pa promotriše grob i kako je položeno njegovo tijelo. 56 Onda se vratiše i pripraviše mirise i pomasti. A u subotu su počinule, prema propisu.

Footnotes:

  1. Lk 23,15 Neki rukopisi umjesto »jer ga posla natrag k nama«, imaju: »jer vas poslah k njemu«.
  2. Lk 23,17 Neki rukopisi dodaju tekst koji pojedini prijevodi umeću u redak 17, »Trebao im je o blagdanu nekoga pustiti.« Usp. Mt 27,15.
  3. Lk 23,34 »Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!« - smatra se da ovaj odlomak, ispušten u mnogim važnim rukopisima, ne pripada izvornom tekstu Lukina Evanđelja, ali je tradicijski vrlo rano posvjedočen.
  4. Lk 23,35 Neki rukopisi imaju inačicu: »Krist, Božji Izabranik«.
  5. Lk 23,38 Neki rukopisi uz »natpis«, domeću: »napisan slovima grčkim, latinskim i hebrejskim«.
  6. Lk 23,45 U raznim se rukopisima za glagol 'pomrčati' koriste glagoli 'ekleipo' (dosl. prestati, ugasiti se) i 'skotizo' (potamnjeti, pomrčati). N/A tekst ima 'ekleipo' koji je kontekstualno također preveden: »pomrčati«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes