A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Luki 13 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Propast neobraćenih

13 U to isto vrijeme neki koji ondje bijahu jave mu što se dogodilo onim Galilejcima čiju je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. On im odgovori: »Mislite li da su ti Galilejci bili veći grješnici od svih drugih Galilejaca, jer tako nastradaše? Ne, kažem vam! Nego, ako se ne obratite, svi ćete slično propasti. Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, mislite li da su oni bili veći dužnici od svih stanovnika Jeruzalema? Ne, kažem vam! Nego, ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.«

Neplodna smokva

Ispričao im je nato ovu prispodobu: »Netko je u svojem vinogradu imao zasađenu smokvu. I dođe, potraži ploda na njoj, ali ga ne nađe. Onda reče vinogradaru: 'Evo već su tri godine otkako dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je dakle! Zašto da još iscrpljuje zemlju?' A on odgovori: 'Gospodaru, ostavi je još ovu godinu dok ne okopam oko nje i nabacim gnoja. Možda će donijeti ploda ubuduće. Akoli ne, posjeći ćeš je.'«

Iscjeljenje žene u subotu

10 Jednom je poučavao subotom u nekoj sinagogi. 11 Kadli eto neke žene koja je već osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrčena i nikako se nije mogla uspraviti. 12 Ugledavši je, Isus je dozva pa joj reče: »Ženo, oslobođena si od svoje bolesti.« 13 I položi ruke na nju, a ona se odmah uspravi i stade slaviti Boga.

14 Nadstojnik sinagoge, srdeći se što ju je Isus u subotu iscijelio, stade govoriti mnoštvu: »Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i iscjeljujte se, a ne u dan subotnji.« 15 Gospodin mu nato odgovori: »Licemjeri! Ne driješi li subotom svaki od vas svojega vola ili magarca od jasala da ga vodi na pojilo? 16 Zar nije ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona sveza evo već osamnaest godina, trebalo odriješiti od te sveze u dan subotnji?« 17 Kad je to govorio, svi su se njegovi protivnici stidjeli, a sve se mnoštvo radovalo zbog svih slavnih djela što ih je činio.

Prispodoba o gorušičnu zrnu

18 Govorio je dakle: »Čemu je nalik kraljevstvo Božje; čemu ću reći da je nalik? 19 Nalik je gorušičnu zrnu koje čovjek uze i posija u svoj vrt. Ono uzraste i postade stablo te mu se i ptice nebeske nagnijezdiše po granama.«[a]

Prispodoba o kvascu

20 I opet reče: »Čemu ću reći da je nalik kraljevstvo Božje? 21 Nalik je kvascu koji žena uze i zamijesi u tri mjere brašna dok sve ne ukvasa.«

Uska vrata

22 Tako je prolazio gradovima i selima, poučavajući i putujući prema Jeruzalemu. 23 A netko ga upita: »Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?« A on im nato reče: 24 »Borite se da uđete na uska vrata, jer, kažem vam, mnogi će tražiti da uđu, ali neće moći. 25 A kad domaćin ustane i zatvori vrata, a vi stojeći vani stanete kucati na vrata govoreći: 'Gospodine, otvori nam!', on će vam reći: 'Ne znam vas odakle ste.' 26 Tada ćete početi govoriti: 'Jeli smo pred tobom i pili, na našim si ulicama poučavao.' 27 A on će vam reći: 'Ne znam vas odakle ste. Odstupite od mene, svi činitelji nepravde!'[b] 28 Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani istjerane. 29 I doći će od istoka i zapada, od sjevera i juga, i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. 30 I evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.«

Herod i Isus

31 U taj čas pristupiše neki farizeji i reknu mu: »Otiđi, otputuj odavde, jer te Herod hoće ubiti.« 32 A on im reče: »Idite i recite toj lisici: 'Evo izgonim zle duhove i dovršujem ozdravljenja danas i sutra, a trećega dana završavam. 33 Ali danas, sutra i prekosutra trebam nastaviti put, jer je nezamislivo da prorok pogine izvan Jeruzalema.'«

Jeruzaleme, Jeruzaleme...

34 »Jeruzaleme, Jeruzaleme, ti koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko puta htjedoh okupiti djecu tvoju kao kvočka svoje piliće pod krila, i ne htjedoste! 35 Evo, kuća vam vaša napuštena. Ali kažem vam, zasigurno me nećete vidjeti sve dok ne dođe da reknete: 'Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!'«[c]

Footnotes:

  1. Lk 13,19 Neki rukopisi imaju: »veliko stablo«.
  2. Lk 13,27 »vas« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  3. Lk 13,35 Iza »kuća vaša« neki rukopisi dodaju »pusta«, tako da je čitanje usklađeno s Mt 23,38: »Evo, kuća vam vaša napuštena, pusta.«; »(ne) dođe« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes