A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Luki 12 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Razne pouke učenicima

12 Kad se skupilo na tisuće ljudi, tako da su jedni druge gazili, stade govoriti najprije svojim učenicima: »Čuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja. Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Zato će se sve što ste u tami rekli čuti na svjetlu, i što ste u uho šaptali po sobama, propovijedat će se s krovova.

A kažem vama, svojim prijateljima, ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, i poslije toga nemaju više što učiniti. Pokazat ću vam koga vam se bojati: bojte se Onoga koji ima vlast da, pošto ubije, baci u pakao. Da, kažem vam, Njega se bojte! Ne prodaje li se pet vrapčića za dva novčića? Pa ipak ni jedan od njih nije pred Bogom zaboravljen. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se! Vi ste vredniji od mnogo vrapčića.

I kažem vam, tko god se prizna mojim pred ljudima, i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim. Tko pak mene zaniječe pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim.

10 I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se, ali se onomu tko pohuli na Duha Svetoga neće oprostiti.

11 Kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako i što ćete govoriti u obranu, ili što ćete reći, 12 jer će vas Duh Sveti poučiti u onaj čas što treba reći.«

Prispodoba o bogatom bezumniku

13 Netko mu iz mnoštva reče: »Učitelju, reci bratu mome da sa mnom podijeli baštinu!« 14 A on mu nato reče: »Čovječe, tko mene postavi sucem ili djeliteljem među vama?« 15 I reče im: »Pazite se i čuvajte svake pohlepe, jer nije nekomu život u obilju onoga što posjeduje.« 16 Kaza im i prispodobu: »Nekomu bogatom čovjeku zemlja obilno urodi 17 pa je on u sebi premišljao: 'Što da učinim; jer nemam gdje skupiti svoj urod.' 18 I reče: 'Ovako ću učiniti: srušit ću svoje žitnice i sagraditi veće, i ondje ću skupiti sve žito i sva dobra svoja. 19 Tada ću duši svojoj reći: Dušo, imaš mnogo dobara u zalihi za mnogo godina. Počivaj, jedi, pij, uživaj!' 20 Ali mu Bog reče: 'Bezumniče! Još ove noći zaiskat će se duša tvoja od tebe. A to što si pripravio, čije će biti?' 21 Tako je onomu koji sebi sabire blago, a ne bogati se u Bogu.«

Pouzdanje, a ne zabrinutost

22 Reče pak svojim učenicima: »Stoga vam kažem, ne budite zabrinuti za život, što ćete jesti; ni za tijelo, u što ćete se odjenuti. 23 Jer je život više od hrane i tijelo od odjeće. 24 Promotrite gavrane: ne siju, ne žanju, nemaju spremišta ni žitnice, a Bog ih ipak hrani. A koliko ste vi vredniji od ptica! 25 Tko od vas zabrinutošću može produljiti dob svoju i za jedan lakat? 26 Kad ne možete dakle ni ono najmanje, zašto ste onda zabrinuti za ostalo? 27 Promotrite ljiljane kako rastu. Ne muče se niti predu, a kažem vam da se ni Salomon u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. 28 A kad travu koja je danas u polju, a sutra se u peć baca Bog tako odijeva, koliko li će više vas, malovjerni! 29 A vi - ne tražite što ćete jesti, ili što piti, niti se uznemirujte. 30 Jer sve to traže pogani ovoga svijeta. A Otac vaš zna da sve to trebate. 31 Nego, tražite kraljevstvo njegovo, a to će vam se pridodati![a]

32 Ne boj se, stado maleno, jer se Ocu vašemu svidjelo dati vam Kraljevstvo.

33 Prodajte ono što imate i dajte za milostinju! Pribavite sebi kese koje ne stare, nepropadljivo blago na nebesima, gdje se kradljivac ne približava niti moljac nagriza. 34 Jer gdje je vaše blago, ondje će biti i vaše srce.«

Blaženi koji bdiju

35 »Neka su vam bokovi opasani i svjetiljke upaljene. 36 Budite nalik ljudima koji čekaju svojega gospodara kad se sa svadbe vraća da mu odmah, čim stigne i pokuca, otvore. 37 Blažene one sluge koje gospodar, kad dođe, nađe gdje bdiju! Zaista, kažem vam, on će se pripasati, smjestiti ih za stol te pristupiti i posluživati ih. 38 Pa dođe li za druge ili treće noćne straže i nađe ih tako, blaženi oni! 39 Ali ovo znajte: da je domaćin znao u koji čas dolazi kradljivac, ne bi dao da mu se kuća potkopa.[b] 40 I vi budite pripravni, jer u čas u koji ne mislite Sin Čovječji dolazi!«

41 Petar mu reče: »Gospodine, govoriš li ovu prispodobu samo nama ili i svima?« 42 A Gospodin reče: »Tko li je dakle taj vjerni i mudri upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom služinčadi da im u pravo vrijeme daje obrok? 43 Blažen onaj sluga koga njegov gospodar, kad dođe, nađe da tako čini! 44 Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim svojim imanjem. 45 Ali ako taj sluga rekne u svojemu srcu: 'Gospodar moj kasni s dolaskom' pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, 46 doći će gospodar toga sluge u dan u koji ga ne očekuje i u čas u koji ne sluti. Odvojit će ga i dodijeliti mu mjesto među nevjernicima.

47 I onaj sluga koji, znajući volju svojega gospodara, nije bio pripravan niti je učinio po njegovoj volji, primit će mnogo udaraca. 48 A onaj pak koji je, ne znajući je, učinio nešto što zaslužuje udarce, primit će malo udaraca. Od svakoga komu je mnogo dano mnogo će se tražiti; i od onoga komu je mnogo povjereno, još će se više iskati od njega.«

Mir i razdjeljenje

49 »Oganj dođoh baciti na zemlju! I što bih želio nego da je već planuo! 50 Krštenjem se imam krstiti, i kako sam tjeskoban dok se ono ne izvrši!

51 Mislite li da sam mir došao donijeti na zemlju? Ne, nego razdjeljenje, kažem vam. 52 Jer će odsad petoro u jednoj kući biti razdijeljeni; trojica suprot dvojici i dvojica suprot trojici; 53 bit će razdijeljen otac suprot sinu i sin suprot ocu, majka suprot kćeri i kći suprot majci, svekrva suprot svojoj snahi i snaha suprot svekrvi.«

Prosuđujte što je pravo

54 A mnoštvu je govorio: »Kad vidite oblak da se diže na zapadu, odmah kažete: 'Dolazi kiša!' i bude tako. 55 A kada zapuše južnjak, kažete: 'Bit će sparina!' i bude. 56 Licemjeri! Lice zemlje i neba znadete protumačiti, a kako onda ne znate protumačiti ovo vrijeme? 57 I zašto sami od sebe ne prosudite što je pravo?

58 Kad s protivnikom svojim ideš glavaru, nastoj ga se nagodbom riješiti dok si još na putu, da te ne odvuče pred suca. Sudac će te predati izvršitelju, a izvršitelj te baciti u tamnicu. 59 Kažem ti, zasigurno nećeš odande izaći dok ne platiš i posljednji novčić.«

Footnotes:

  1. Lk 12,31 Umjesto »kraljevstvo njegovo«, neki rukopisi imaju: »kraljevstvo Božje«.
  2. Lk 12,39 Neki rukopisi ispred »ne bi dao«, dodaju: »bdio bi i«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes