A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Luki 11 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Pouka o molitvi

11 Kad se Isus molio na nekom mjestu, pa prestao, jedan mu od njegovih učenika reče: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je Ivan naučio svoje učenike!« A on im reče: »Kad molite, govorite:

'Oče, neka se sveti ime tvoje!
Neka dođe kraljevstvo tvoje![a]
Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan.
I oprosti nam grijehe naše, jer i mi opraštamo svakom
dužniku svojemu!
I ne daj nas u napast!'«[b]

I reče im: »Tko bi od vas imao prijatelja pa da pođe k njemu o ponoći i rekne mu: 'Prijatelju, posudi mi tri kruha, jer mi je prijatelj došao s puta i nemam što pred njega iznijeti.' A onaj mu iznutra odgovori: 'Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, i dječica su moja sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem' - kažem vam: ako i ne bude ustao i dao mu zato što mu je prijatelj, ustat će zbog njegove bezobzirnosti i dati koliko mu treba.

I ja vama kažem: Ištite, i dat će vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvorit će vam se. 10 Jer svaki koji ište prima, i koji traži nalazi, i onomu koji kuca otvorit će se. 11 A koji će to otac među vama, ako ga sin zaište ribu, umjesto ribe dati mu zmiju?[c] 12 Ili, ako zaište jaje, dati mu štipavca? 13 Ako dakle vi, premda zli, znadete davati dobre darove svojoj djeci, koliko li će više Otac, Onaj s neba, dati Duha Svetoga onima koji ga ištu?«

Isus izgoni zle duhove

14 Potom je izgonio zlog duha koji bijaše nijem. I kad zli duh izađe, nijemi progovori. I mnoštvo se zadivi. 15 A neki od njih rekoše: »Po Beelzebulu, knezu zlih duhova, izgoni zle duhove!« 16 Drugi su, iskušavajući ga, tražili od njega znak s neba. 17 Ali im on, znajući njihove misli, reče: »Svako će kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjeti; tad se kuća na kuću sruši. 18 Ako je pak Sotona u sebi razdijeljen, kako li će se održati njegovo kraljevstvo - jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim zle duhove? 19 Ako pak ja po Beelzebulu izgonim zle duhove, po kome ih izgone sinovi vaši? Stoga će vam oni biti suci. 20 Ali ako ja prstom Božjim zle duhove izgonim, tada je k vama stiglo kraljevstvo Božje. 21 Dokle god jaki i naoružani čuva svoj dvor, imanje mu je u miru. 22 Ali kada dođe jači od njega, nadvlada ga, i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, te razdijeli što mu je zaplijenio.

23 Tko nije sa mnom, protiv mene je; i tko sa mnom ne sabire, prosipa.«

Povratak zlog duha

24 »Kad nečisti duh izađe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja, ali kako ga ne nalazi, onda kaže: 'Vratit ću se u svoju kuću odakle izađoh.' 25 I kad dođe, nađe je pometenu i uređenu. 26 Tada ode i dovede sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, pa uđu i nastane se ondje. Tako tomu čovjeku posljednje postane gore od prijašnjega.«

Blaženi i blaženiji

27 Dok je on to govorio, povika neka žena iz mnoštva: »Blažena utroba koja te nosila i prsa što si ih sisao!« 28 A on nato reče: »Blaženiji su, naprotiv, oni koji slušaju riječ Božju i drže je!«

Jonin znak

29 Kako se mnoštvo skupljalo, stade on govoriti: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Traži znak, ali mu se znak neće dati, osim znaka Jone. 30 Jer kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju. 31 Kraljica Juga ustat će na Sudu s ljudima ovoga naraštaja i osuditi ih, jer ona dođe s krajeva zemlje čuti mudrost Salomonovu, a gle: ovdje je nešto veće od Salomona! 32 Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga, jer se oni obratiše na Joninu propovijed, a gle: ovdje je nešto veće od Jone!«

Oko - svjetiljka tijelu

33 »Nitko kad zapali svjetiljku ne stavlja je na skrovito mjesto, niti pod posudu, nego na svijećnjak da oni koji ulaze vide svjetlo.[d] 34 Tvoje je oko svjetiljka tvom tijelu. Ako je oko tvoje bistro, i cijelo je tijelo tvoje svijetlo. Ako je pak nevaljalo, i tijelo je tvoje tamno. 35 Pazi dakle da svjetlo koje je u tebi ne bude tama. 36 Bude li dakle cijelo tvoje tijelo svijetlo, bez ikakva tamna dijela, bit će ono cijelo svijetlo, kao kad te svjetiljka svojim sjajem rasvjetljuje.«

'Jao' farizejima i zakonoznancima

37 Dok je on govorio, neki ga farizej zamoli da objeduje kod njega, te on uđe i smjesti se za stol. 38 Kad farizej to vidje, začudi se što se on najprije ne opra prije objeda. 39 Ali mu Gospodin reče: »Da, vi farizeji čistite vanjštinu čaše i zdjele, a nutrina vam je puna otimačine i zlobe. 40 Bezumnici! Nije li onaj koji načini ono što je izvana, načinio i ono što je iznutra? 41 Nego, dajte za milostinju ono što je unutra, i evo: sve vam je čisto.

42 Ali jao vama, farizeji! Dajete desetinu od metvice i rutvice i od povrća svakovrsna, a mimoilazite pravicu i ljubav Božju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne izostavljati.

43 Jao vama, farizeji! Volite prvo sjedalo u sinagogama i pozdravljanja na trgovima.

44 Jao vama! Jer ste kao nezamjetljivi grobovi, tako da po njima ljudi ne znajući hode.«

45 Tada mu neki zakonoznanac reče: »Učitelju, tako govoreći, i nas vrijeđaš!« 46 A on reče:

»Jao i vama, zakonoznanci! Prtite na ljude bremena preteška za nošenje, a sami ih ni jednim prstom svojim ne biste dotaknuli.

47 Jao vama! Gradite spomenike prorocima, a vaši ih oci pobiše. 48 Tako ste svjedoci i odobravate djela svojih otaca: oni ih pobiše, a vi im gradite. 49 Stoga i Mudrost Božja reče: 'Poslat ću k njima proroke i apostole; i neke će od njih poubijati i prognati - 50 da se od ovog naraštaja zatraži krv svih proroka prolivena od postanka svijeta, 51 od krvi Abelove do krvi Zaharijine, koji bi pogubljen između žrtvenika i Doma Božjega. Da, kažem vam, to će se tražiti od ovoga naraštaja.

52 Jao vama, zakonoznanci! Uzeli ste ključ znanja; sami ne uđoste, a zabraniste onima koji ulaze!«

53 Kad izađe odande, pismoznanci i farizeji stadoše žestoko navaljivati i zapitkivati ga o mnogočemu, 54 vrebajući na nj, ne bi li štogod ulovili iz njegovih usta.

Footnotes:

  1. Lk 11,2 Neki rukopisi donose opširnije: »Oče naš, koji jesi na nebesima, neka se sveti ime tvoje! Neka dođe kraljevstvo tvoje! Neka bude volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!«
  2. Lk 11,4 Neki rukopisi dodaju na kraju: »... nego nas izbavi od Zloga.«
  3. Lk 11,11 Neki rukopisi iza »zaište«, umeću: »kruha, zar će mu dati kamen«. Usp. Mt 7,9-10.
  4. Lk 11,33 »niti pod posudu« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes