A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Luki 1 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Predgovor

Budući da već mnogi poduzeše sastaviti prikaz o događajima koji su se ispunili među nama, onako kako nam ih predadoše oni koji su od početka bili očevici i sluge Riječi, to i ja odlučih - pošto sam pomno ispitao sve od početka - da ti to po redu napišem, vrli Teofile, da se osvjedočiš o pouzdanosti riječi o kojima si poučen.

Navještaj rođenja Ivana Krstitelja

U dane Heroda, judejskoga kralja, bijaše neki svećenik imenom Zaharija, iz reda Abijina. Njegova žena bijaše od kćeri Aronovih, a ime joj Elizabeta. Oboje bijahu pravedni pred Bogom; živjeli su besprijekorno po svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim. Ali nisu imali djeteta, jer Elizabeta bijaše nerotkinja, a oboje već u poodmaklim godinama.

I dok je on po rasporedu svojega reda obavljao svećeničku službu pred Bogom, ždrijebom ga zapade da prema običaju svećeništva uđe u Svetište Gospodnje i prinese kad. 10 Za vrijeme prinošenja kada sve je ono mnoštvo naroda vani molilo. 11 Tada se njemu ukaza anđeo Gospodnji koji je stajao s desne strane kadionoga žrtvenika. 12 Ugledavši ga, Zaharija se uplaši i strah ga obuze. 13 Anđeo mu pak reče: »Ne boj se, Zaharija, jer molitva je tvoja uslišana! Tvoja žena Elizabeta rodit će ti sina i ti ćeš mu nadjenuti ime Ivan. 14 On će ti biti radost i veselje, i mnogi će se obradovati njegovu rođenju, 15 jer će biti velik pred Gospodinom. Neće piti ni vina ni drugoga opojnog pića, i bit će ispunjen Duhom Svetim već od majčine utrobe. 16 Mnoge će sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu. 17 On će ići pred njim u duhu i sili Ilijinoj, da obrati srca otaca k djeci i nepokorne k razboritosti pravednih, te pripravi Gospodinu narod spreman.«

18 A Zaharija reče anđelu: »Po čemu ću ja to znati? Jer ja sam star i žena je moja u svojim poodmaklim godinama.« 19 Anđeo mu odgovori: »Ja sam Gabriel koji stojim pred Bogom, i poslan sam da govorim s tobom i navijestim ti ovu radosnu vijest. 20 I evo, zato što nisi povjerovao mojim riječima koje će se ispuniti u svoje vrijeme, zanijemjet ćeš i nećeš moći govoriti sve do dana dok se to ne dogodi.«

21 A narod je čekao Zahariju i čudio se što se toliko dugo zadržao u Svetištu. 22 A kad je izašao, ništa im nije mogao govoriti, te zaključiše da je morao u Svetištu vidjeti ukazanje. On im se pak pokušavao izraziti pokretima, no i dalje je ostao nijem.

23 Kad se dani njegova službovanja navršiše, on se vrati svojoj kući. 24 A poslije tih dana njegova žena Elizabeta zatrudnje. Krila se pet mjeseci govoreći: 25 »Tako mi je učinio Gospodin u dane kad pogleda na me da skine sramotu moju pred ljudima«.

Navještaj Isusova rođenja

26 U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret, 27 k djevici zaručenoj mužu imenom Josip, iz kuće Davidove. A ime je djevici bilo Marija. 28 Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milošću obdarena! Gospodin s tobom!«[a] 29 Ona se smete na te riječi i stade premišljati kakav bi to bio pozdrav. 30 No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Jer našla si milost kod Boga. 31 I evo, zatrudnjet ćeš i roditi sina, i nadjenut ćeš mu ime Isus. 32 On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, njegova oca. 33 On će kraljevati nad domom Jakovljevim zauvijek, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

34 Nato Marija upita anđela: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« 35 Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na tebe, i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to novorođenče, Sveto, biti nazvano Sin Božji.[b] 36 I evo, Elizabeta, tvoja rođakinja, i ona je začela sina u svojoj starosti; ovo je već šesti mjesec njoj, koju su zvali nerotkinjom. 37 Jer Bogu ništa nije nemoguće!« 38 A Marija reče: »Evo sluškinje Gospodnje. Neka mi bude po riječi tvojoj!« I anđeo ode od nje.

Marijin pohod Elizabeti

39 Tih dana ustade Marija i uputi se žurno u gorje, u grad Judin. 40 Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. 41 I tek što Elizabeta začu Marijin pozdrav, poskoči čedo u njezinoj utrobi. Elizabeta se ispuni Duhom Svetim, 42 te uzviknu iza svega glasa: »Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! 43 I otkuda meni to da majka Gospodina mojega dođe k meni? 44 Jer gle, čim glas tvoga pozdrava doprije do mojih ušiju, poskoči čedo od veselja u utrobi mojoj. 45 Blažena ona koja povjerova da će doći do ispunjenja onoga što joj je rečeno od Gospodina!«

Marijin hvalospjev

46 Tada Marija reče:

47 »Veliča duša moja Gospodina
i duh moj klikće u Bogu,
Spasitelju mojemu,
48 jer pogleda na neznatnost sluškinje svoje.
Jer gle: odsad će me blaženom
naraštaji svi zvati,
49 jer mi velika djela učini Svemogući -
Ime je njegovo sveto.
50 Milosrđe je njegovo
od naraštaja do naraštaja
nad onima koji ga se boje.
51 On pokaza snagu mišice svoje,
i rasprši ohole u namisli srca njihova.
52 On sruši silnike s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
53 On gladne ispuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
54 On prihvati Izraela, slugu svojega,
prisjetivši se milosrđa
55 - kao što reče ocima našim -
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.«

56 A Marija ostade s Elizabetom oko tri mjeseca; onda se vrati svojoj kući.

Rođenje Ivana Krstitelja

57 Elizabeti se pak navrši vrijeme da rodi; i porodi sina. 58 Kad njezini susjedi i rođaci dočuše da joj Gospodin iskaza veliko milosrđe, radovali su se s njom.

59 Osmoga dana dođoše obrezati djetešce i htjedoše ga prozvati Zaharijom, imenom njegova oca, 60 ali njegova majka nato reče: »Ne, nego će se zvati Ivan!« 61 Rekoše joj: »Nema nikoga od tvoje rodbine koji se zove tim imenom.« 62 Tada znakovima upitaju oca kako bi ga on želio nazvati. 63 On zaiska pločicu i napisa: »Ivan mu je ime.« I svi se začudiše. 64 A njemu se odmah otvoriše usta i jezik, te stade govoriti blagoslivljajući Boga.

65 I strah obuze sve njihove susjede. O svim se tim događajima pripovijedalo po svem gorju judejskom. 66 Svi koji su slušali, pohraniše ih u srce svoje, pitajući se: »Što li će dakle biti od ovoga djetešceta?« I doista, ruka Gospodnja bijaše s njime.

Zaharijin hvalospjev

67 A Zaharija, otac njegov, ispuni se Duhom Svetim i stade prorokovati:

68 »Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov,
jer pohodi narod svoj i otkup mu izvrši,
69 i podiže nam rog spasenja
u domu Davida, sluge svojega,
70 kao što je progovorio ustima
svetih proroka svojih od davnine:
71 Spasenje od neprijatelja naših,
i od ruke sviju koji nas mrze;
72 da iskaže milosrđe ocima našim,
i sjeti se svetoga Saveza svojega,
73 zakletve kojom se zakle
Abrahamu, ocu našemu,
da će nam dati,
74 da bez straha,
izbavljeni iz ruke neprijatelja,
služimo Njemu
75 u svetosti i pravednosti pred Njim
u sve dane svoje.
76 A ti, djetešce, zvat ćeš se prorok Svevišnjega,
jer ćeš pred Gospodinom ići,
da mu putove pripraviš,
77 da narodu njegovu pružiš
spoznaju spasenja po oprostu grijeha njihovih,
78 po najdubljem milosrđu Boga našega,
po kojem će nas s visine
pohoditi Zvijezda što se rađa,[c]
79 da obasja one što sjede u tmini
i u sjenci smrtnoj,
da upravi noge naše na put mira.«

80 A dječačić je rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svojega očitovanja pred Izraelom.

Footnotes:

  1. Lk 1,28 Neki rukopisi dodaju na kraju: »Blagoslovljena ti među ženama!«
  2. Lk 1,35 Umjesto »to novorođenče«, neki rukopisi imaju: »to tvoje novorođenče«.
  3. Lk 1,78 Umjesto »(će) pohoditi«, neki rukopisi imaju: »pohodila«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes