A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Luki 18 Knijga O Kristu (CRO)

Prispodoba o ustrajnoj udovici

18 Isus ispriča učenicima prispodobu da ih pouči kako se uvijek treba moliti i nikada odustajati:

'Bio je u nekome gradu sudac. Niti se bojao Boga niti je mario što misle ljudi.

A u tomu je gradu bila i neka udovica koja je stalno dolazila k njemu i molila ga: "Obrani me od mojega tužitelja!'

Sudac dugo nije mario za to, ali napokon reče: "Iako se ne bojim Boga i ne marim za ljude,

obranit ću tu udovicu jer mi stalno dodijava, da me ne dolazi vječno gnjaviti!'

Čujete li što je rekao nepravedni sudac?' upita Gospodin.

'Neće li Bog onda obraniti svoje izabranike koji danonoćno vape k njemu? Hoće li odgađati da im pomogne?

Kažem vam, žurno će im stati u obranu. Ali kad se ja, Sin Čovječji, vratim, hoću li naći vjere na zemlji?'

Priča o farizeju i ubiraču poreza

Ispriča zatim prispodobu nekima koji su bili uvjereni u svoju pravednost, a druge su prezirali:

10 'Dva su se čovjeka došla u Hram pomoliti. Jedan je bio farizej, a drugi grešni ubirač poreza.

11 Ponosni se farizej u sebi molio: "Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljiv, nepravedan, preljubnik ili kao ovaj ubirač poreza.

12 Dvaput u tjednu postim i dajem desetinu svojeg prihoda.'

13 A ubirač poreza ostao je daleko i nije se usudio čak ni pogledati u nebo dok je molio. Udarao se u prsa i govorio: "Bože, smiluj se meni grešniku!'

14 Kažem vam: on je otišao doma opravdan pred Bogom, a ne farizej! Jer tko sebe uzvisuje, bit će ponižen, a ponizni će biti uzvišeni.'

Isus blagoslivlja djecu

15 Isusu su dovodili i vrlo malu djecu da ih dotakne i blagoslovi. Kad su to opazili, učenici su priječili da to čine.

16 Ali Isus ih dozove i reče: 'Pustite dječicu k meni i ne tjerajte ih jer takvima pripada Božje kraljevstvo.

17 Zaista vam kažem, tko ne prihvati kraljevstvo Božje poput te dječice, nikada neće u njega ući!'

Bogataš

18 Neki uglednik upita Isusa: 'Dobri učitelju, što moram učiniti da dobijem vječni život?'

19 'Zašto me zoveš dobrim?' upita ga Isus. 'Dobar je samo Bog i nitko drugi.

20 A zapovijedi znaš: ne čini preljub, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca i majku!'

21 'Svih tih zapovijedi držim se još od mladosti

22 'Još ti jedno nedostaje

23 Kad je to čuo, čovjek se ražalosti jer je bio vrlo bogat.

24 Videći to, Isus reče: 'Kako je teško bogatašima ući u kraljevstvo Božje!

25 Lakše bi devi bilo provući se kroz iglenu ušicu nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo!'

26 Koji su to čuli, pitali su: 'Pa tko se onda uopće može spasiti?'

27 'Ljudima je to nemoguće učiniti, ali Bogu je moguće

28 Petar reče: 'Mi smo ostavili sve svoje i pošli smo te slijediti.'

29 'Zaista vam kažem, nema toga tko je ostavio kuću, ili ženu, ili braću, ili roditelje, ili djecu zaradi Božjega kraljevstva

30 a da neće već na ovome svijetu primiti mnogo više, a u budućemu svijetu i vječni život.'

Isus ponovno naviješta svoju smrt

31 Isus okupi Dvanaestoricu i reče im: 'Evo, idemo u Jeruzalem. Ondje će se na Sinu Čovječjemu ispuniti sve što su napisali proroci.

32 Predat će ga Rimljanima,[a] izrugivat će mu se, zlostavljati ga i popljuvati.

33 Izbičevat će ga i ubiti, ali on će treći dan uskrsnuti.'

34 Ali oni nisu ništa od toga razumjeli. Značenje tih riječi bilo im skriveno pa nisu mogli razumjeti o čemu govori.

Isus vraća vid slijepcu

35 Kad se Isus približio Jerihonu, pokraj puta sjedio neki slijepac i prosio.

36 Čuo je žamor mnoštva koje je prolazilo pa se raspitao što je to.

37 'Prolazi Isus Nazarećanin

38 On nato poviče: 'Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!'

39 Ljudi iz mnoštva koje je išlo pred Isusom ušutkivali su ga, ali on je samo još jače vikao: 'Sine Davidov, smiluj mi se!'

40 Kad ga Isus začuje, zaustavi se i zapovjedi da ga dovedu. Kad se približio, upita ga:

41 'Što želiš da ti učinim?''Da progledam, Gospodine!' zamoli on.

42 A Isus mu reče: 'Progledaj! Tvoja te je vjera spasila.'

43 Slijepac smjesta progleda i krene za Isusom slaveći Boga. I sav narod koji je to vidio zahvali Bogu.

Footnotes:

  1. Evanđelje po Luki 18:32 U grčkome: poganima.
Knijga O Kristu (CRO)

Knijga O Kristu (Croatian New Testament)
Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Evanđelje po Luki 18 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Pobjeda ustrajnosti

18 Govorio im je prispodobu kako se treba uvijek moliti i ne posustati:

»U nekom gradu bijaše sudac koji se nije ni Boga bojao niti je za ljude mario. U tome gradu bijaše i neka udovica. Dolazila je k njemu i govorila: 'Obrani me od mojega protivnika!' Ali on zadugo ne htjede, no poslije reče u sebi: 'Ako se i ne bojim Boga i za ljude ne marim, ipak, jer mi ova udovica dosađuje, obranit ću je da stalno ne dolazi i ne dodijava mi.'«

Gospodin onda reče: »Čujte što govori taj nepravedni sudac! A da Bog onda zasigurno neće ustati u obranu svojim izabranima koji mu vape dan i noć, sve ako i oklijeva s njima? Kažem vam da će im žurno ustati u obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?«

Farizej i carinik

A nekima koji pouzdavajući se u sebe da su pravednici, dok su druge potcjenjivali, kaza ovu prispodobu: 10 »Dva čovjeka uzađoše u Hram moliti se; jedan farizej, drugi carinik. 11 Farizej se uspravi, te je u sebi molio ovako: 'Bože, zahvaljujem ti što nisam kao drugi ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici, ili kao ovaj carinik. 12 Postim dva puta tjedno, dajem desetinu od svega što stečem.' 13 A carinik, stojeći izdaleka, nije se usuđivao ni očiju podignuti k nebu, nego se udarao u prsa govoreći: 'Bože, budi milostiv meni grješniku!' 14 Kažem vam, ovaj siđe svojoj kući opravdan, a ne onaj. Jer će svaki koji se uzvisuje biti ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.«

Isus i dječica

15 A donosili su mu i novorođenčad da ih dotakne. Vidjevši to, učenici su im priječili. 16 A Isus ih dozva i reče: »Pustite dječicu neka dolaze k meni i ne branite im, jer ovakvih je kraljevstvo Božje. 17 Zaista, kažem vam, tko god ne primi kraljevstvo Božje kao malo dijete, zasigurno neće u njega ući.«

Bogataš

18 Neki ga glavar upita govoreći: »Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« 19 Isus mu nato reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar do Bog jedini. 20 Zapovijedi znadeš: Ne učini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne posvjedoči lažno! Poštuj svojega oca i majku!« 21 A on reče: »Sve sam to držao od mladosti.« 22 Čuvši pak to, Isus mu reče: »Još ti jedno nedostaje: prodaj sve što imaš i razdijeli siromasima, pa ćeš imati blago na nebu; onda dođi i slijedi me!« 23 A kad je on to čuo, ražalosti se veoma, jer bijaše vrlo bogat.

24 Vidjevši ga pak tako prežalosna, Isus reče: »Kako teško imućnici ulaze u kraljevstvo Božje![a] 25 Doista, lakše je devi proći kroz iglene ušice negoli bogatašu ući u kraljevstvo Božje.«

26 Tada rekoše oni koji su slušali: »Tko se onda može spasiti?« 27 A on reče: »Što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu!«

28 Petar pak reče: »Evo, mi sve ostavismo i stadosmo te slijediti.« 29 A on im reče: »Zaista, kažem vam, nema nijednoga tko ostavi kuću ili ženu ili braću ili roditelje ili djecu zbog kraljevstva Božjega, 30 a da ne bi primio mnogostruko više u ovome vremenu, a u budućem vijeku život vječni.«

Treći navještaj muke i uskrsnuća

31 I uzevši Dvanaestoricu, reče im: »Evo, uzlazimo u Jeruzalem, i ispunit će se sve što je zapisano po prorocima o Sinu Čovječjem. 32 Jer će biti predan poganima i bit će izrugan, i zlostavljan, i popljuvan; 33 i pošto ga izbičuju, ubit će ga, ali on će treći dan ustati.« 34 A oni ništa od toga ne razumješe. Ta im besjeda bila skrivena i nisu shvaćali što bijaše rečeno.

Jerihonski slijepac

35 Dok se približavao Jerihonu, kraj puta je sjedio neki slijepac i prosio. 36 Čuvši gdje mnoštvo prolazi, raspitivao se što bi to moglo biti. 37 Priopćiše mu da prolazi Isus Nazarećanin. 38 Tada povika: »Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!« 39 Oni koji su išli naprijed otresali su se na njega da ušuti, ali je on još jače vikao: »Sine Davidov, smiluj mi se!« 40 Isus se zaustavi i zapovjedi da mu ga dovedu. Kad mu se približio, upita ga: 41 »Što hoćeš da ti učinim?« A on reče: »Gospodine, da progledam!« 42 Isus mu tada reče: »Progledaj! Vjera te tvoja spasila.« 43 I on odmah progleda, i slijedio ga je slaveći Boga. I sav narod, vidjevši to, oda hvalu Bogu.

Footnotes:

  1. Lk 18,24 »tako prežalosna« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

Viewing of
Cross references
Footnotes