A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Luki 17 Knijga O Kristu (CRO)

O praštanju i vjeri

17 Isus reče učenicima: 'Nemoguće je da ne bude napasti, ali teško čovjeku kroz kojega dolazi napast.

Takvome bi bilo bolje da se strovali u more s mlinskim kamenom oko vrata nego da navede na grijeh jednoga od ovih malenih.

Upozoravam vas! Ako ti brat vjernik zgriješi, ukori ga pa mu oprosti ako se pokaje.

Pa ako se i sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam puta ti kaže: "žao mi je

'Treba nam više vjere

'Da imate vjere koliko je gorušičino zrno, rekli biste ovoj murvi: "Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!' i poslušala bi vas.

Kad sluga uđe u kuću pošto je orao ili čuvao ovce, neće odmah sjesti i jesti.

Najprije mora pripraviti jelo gospodaru i poslužiti mu večeru pa tek onda može i sam jesti.

Sluzi za to i ne zahvale jer samo radi svoj posao.

10 Tako i vi kad ste poslušni Bogu recite: "Nismo vrijedni hvale. Samo smo sluge koji obavljaju svoju dužnost.''

Isus iscjeljuje desetoricu gubavaca

11 Putujući dalje prema Jeruzalemu, Isus je išao granicom između Samarije i Galileje.

12 Dok je ulazio u neko selo, dođu mu u susret desetorica gubavaca. Zaustave se podalje

13 i počnu vikati: 'Isuse, Učitelju, smiluj nam se!'

14 Kad ih opazi, Isus im reče: 'Idite i pokažite se svećenicima!' Oni krenu i putem ozdrave od gube.

15 Videći da je ozdravio, jedan od njih vrati se slaveći Boga na sav glas.

16 Padne ničice na zemlju, Isusu pred noge, zahvaljujući mu. Bio je to neki Samarijanac.

17 Isus upita: 'Zar nisu desetorica ozdravila? Gdje su ona devetorica?

18 Zar se nijedan od njih nije vratio da dade slavu Bogu osim ovoga tuđinca?'

19 Čovjeku zatim reče: 'Ustani i idi. Tvoja te je vjera spasila.'

O dolasku Božjega kraljevstva

20 Farizeji upitaju Isusa: 'Kada će doći Božje kraljevstvo?''Ono ne dolazi tako da se može vidjeti.

21 Neće se moći kazati: "Evo ga, ovdje je!' ili "Ondje je!' Božje kraljevstvo je među vama.

22 Poslije je opet o tome razgovarao s učenicima. 'Dolazi vrijeme kada ćete zaželjeti vidjeti Sina Čovječjega barem na jedan dan, ali nećete moći.

23 Tada će vam govoriti: "Eno ga ondje!' i "Evo, ovdje je!' ali ne idite i nikamo ne jurite tražeći me.

24 Jer dolazak Sina Čovječjega vidjet će se poput munje koja sijevne na jednom kraju obzora, a odbljesne na drugome.

25 Ali najprije moram mnogo pretrpjeti i ovaj me naraštaj mora odbaciti.

26 Za dolaska Sina Čovječjega bit će kao i u Noino doba.

27 Ljudi su jeli i pili, ženili se i udavali sve do dana kada je Noa ušao u korablju. A tada je došao potop i sve ih uništio.

28 Bit će slično kao i u Lotovo doba: jeli su i pili, kupovali i prodavali, obrađivali zemlju i gradili

29 sve do jutra kada je Lot otišao iz Sodome. A tada su s neba zapljuštali oganj i sumpor i sve ih uništili.

30 Jednako tako ljudi neće ništa slutiti do dana kad će se pojaviti Sin Čovječji.

31 Tko se toga dana nađe izvan kuće,[a] a stvari su mu unutra, neka ne ulazi da ih uzme.Tko bude u polju, neka se ne okreće natrag prema gradu!

32 Sjetite se Lotove žene!

33 Tko bude nastojao sačuvati svoj život, izgubit će ga, a tko ga izgubi, sačuvat će ga.

34 Kažem vam, od dvoje ljudi koji te noći budu spavali u istoj postelji jedan će se uzeti, a drugi ostaviti.

35 Od dviju žena koje budu skupa mljele u mlinu jedna će se uzeti, a druga ostaviti.'[b]

37 'A gdje to, Gospodine?' upitaju učenici.Isus odgovori poslovicom: 'Gdje bude strvine, skupljat će se strvinari.'[c]

Footnotes:

  1. Evanđelje po Luki 17:31 Ili: objaviti.
  2. Evanđelje po Luki 17:35 Rukopisi ne sadrže stih pod tim brojem.
  3. Evanđelje po Luki 17:37 Kao što se po okupljanju strvinara može znati da je u blizini strvina, tako ćete po tim znacima znati da je konac blizu.
Knijga O Kristu (CRO)

Knijga O Kristu (Croatian New Testament)
Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Evanđelje po Luki 17 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Nalozi i opomene

17 Reče svojim učenicima: »Nije moguće da ne dođu sablazni, ali jao onomu po kome dolaze; bolje bi mu bilo da mu se mlinski kamen objesi o vrat i da bude bačen u more nego da sablazni jednoga od ovih malenih. Čuvajte se!

Sagriješi li ti brat, ukori ga. Akoli se pokaje, oprosti mu.[a] Ako sedam puta na dan sagriješi protiv tebe i sedam ti se puta vrati i kaže: 'Kajem se', oprosti mu.«

Apostoli zamoliše Gospodina: »Pridodaj nam vjere!« A Gospodin reče: »Da imate vjere koliko je zrno gorušično, rekli biste ovom dudu: 'Iskorijeni se i presadi se u more!' I poslušao bi vas.

Tko će to od vas sluzi koji mu ore ili pase stoku, kad dođe s polja, reći: 'Dođi odmah i sjedni za stol'? Neće li mu, naprotiv, reći: 'Pripravi što ću večerati, opaši se i poslužuj me dok jedem i pijem, pa ćeš poslije ti jesti i piti'? Duguje li zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je zapovjeđeno?[b] 10 Tako i vi, kad izvršite sve što vam je zapovjeđeno, kažite: 'Sluge smo beskorisne. Učinili smo ono što bijasmo dužni učiniti.'«

Deset gubavaca

11 Putujući u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. 12 I dok je ulazio u neko selo, dođu mu u susret deset gubavaca. Stadoše podalje 13 i povikaše: »Isuse, Učitelju, smiluj nam se!« 14 Kad ih ugleda, reče im: »Idite i pokažite se svećenicima.« I dok su odlazili, očistiše se. 15 Jedan od njih, vidjevši da je izliječen, vrati se slaveći Boga u sav glas 16 i pade ničice pred njegove noge, zahvaljujući mu. A taj bijaše Samarijanac. 17 Nato Isus reče: »Zar se nisu očistila desetorica? Gdje su ona devetorica? 18 Ne nađe li se nijedan da bi se vratio i dao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?« 19 A njemu reče: »Ustani, idi! Vjera te tvoja spasila.«

O dolasku kraljevstva Božjega

20 Kad su ga farizeji zapitali kada dolazi kraljevstvo Božje, on im odgovori: »Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetno. 21 Niti će se reći: 'Evo ga ovdje!' ili 'Ondje je!' Jer evo, kraljevstvo je Božje među vama.«

22 I reče učenicima: »Doći će dani kada ćete poželjeti da vidite samo jedan od dana Sina Čovječjega, ali ga nećete vidjeti. 23 Tad će vam reći: 'Evo ga ondje!' ili 'Ovdje je!' Ne odlazite i ne povodite se![c] 24 Jer kao što munja sijevajući obasja od jednoga kraja obzorja do drugoga, tako će biti i sa Sinom Čovječjim u Dan njegov.[d] 25 Ali on najprije treba mnogo pretrpjeti i biti odbačen od ovoga naraštaja.

26 I kao što je bilo u danima Noinim, tako će biti i u danima Sina Čovječjega. 27 Jeli su, pili, ženili se, udavali, sve do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i uništi sve. 28 Slično kako ono bje i u danima Lotovim. Jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili. 29 A u dan kad Lot izađe iz Sodome, udari kiša ognja i sumpora s neba i uništi sve. 30 Tako će isto biti i u dan kada se objavi Sin Čovječji.

31 Tko u onaj dan bude na krovu, a stvari mu u kući, neka ne silazi uzeti ih! A isto tako, onaj u polju neka se ne okreće natrag! 32 Sjetite se žene Lotove! 33 Tko bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga, a tko ga izgubi, održat će ga živa. 34 Kažem vam, te će noći dvojica biti u jednoj postelji: jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. 35 Bit će zajedno dvije koje će mljeti: jedna će se uzeti, druga ostaviti.« (36) [e]

37 Pitali su ga nato: »Gdje, Gospodine?« A on im reče: »Gdje bude strvina, ondje će se i orlovi skupljati.«

Footnotes:

  1. Lk 17,3 Neki rukopisi iza »sagriješi« dodaju: »protiv tebe«. Usp. Lk 17,4.
  2. Lk 17,9 Neki rukopisi dodaju na kraju: »Ne mislim (tako)«.
  3. Lk 17,23 Neki rukopisi mijenjaju red riječi, pa imaju: »... ovdje ... ondje«.
  4. Lk 17,24 »u Dan njegov« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  5. Lk 17,36 Neki rukopisi dodaju tekst koji pojedini prijevodi umeću u redak 36, »Dvojica će biti u polju; jedan će se uzeti, a drugi ostaviti.« Usp. Mt 24,40.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

Viewing of
Cross references
Footnotes