A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Ivanu 5 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Ozdravljenje kod kupališta

Poslije toga bijaše židovski blagdan te Isus uzađe u Jeruzalem. U Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi kupalište, koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trijemova.[a] U njima je ležalo mnoštvo bolesnika - slijepih, hromih, uzetih. (4) [b] Ondje pak bijaše neki čovjek, bolestan trideset i osam godina. Kad ga Isus vidje gdje leži i kada dozna da je tako već dugo, rekne mu: »Želiš li ozdraviti?« Odgovori mu bolesnik: »Gospodine, nemam nikoga da me spusti u kupalište kad se pokrene voda; dok ja dođem, drugi siđe prije mene.« Rekne mu Isus: »Ustani! Uzmi svoju postelju i hodaj.« I čovjek odmah ozdravi te uze svoju postelju i poče hodati.

A taj dan bijaše subota. 10 Židovi su stoga govorili iscijeljenomu: »Subota je i nije ti dopušteno nositi svoju postelju.« 11 A on im odgovori: »Onaj koji me ozdravi reče mi: 'Uzmi svoju postelju i hodaj!'« 12 Oni ga zapitaše: »Tko je taj čovjek koji ti reče: 'Uzmi i hodaj'?« 13 Ali izliječeni nije znao tko je taj. Isus se, naime, sklonio, jer je bilo mnoštva na tom mjestu.

14 Poslije toga Isus ga nađe u Hramu i reče mu: »Eto, ozdravio si. Ne griješi više da ti se štogod gore ne dogodi.« 15 Čovjek ode te javi Židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio. 16 Židovi stoga stadoše napadati Isusa što je to činio u subotu. 17 A Isus im odgovori: »Moj Otac sve dosad radi, pa i ja radim.«[c] 18 Stoga su Židovi još više nastojali da ga ubiju, jer ne samo da je kršio subotu već je i Boga nazivao svojim Ocem, izjednačujući sebe s Bogom.

Jednakost Sina s Ocem

19 Isus im je nato odgovorio:

»Zaista, zaista, kažem vam, Sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego ono što vidi da čini Otac; jer što On čini, to isto čini i Sin. 20 Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini; pokazat će mu i veća djela od ovih, te ćete se čuditi. 21 Jer kao što Otac podiže i oživljuje mrtve, tako i Sin oživljuje koje hoće. 22 Otac, naime, ne sudi nikomu, nego je sav sud predao Sinu, 23 kako bi svi poštovali Sina kao što poštuju Oca. Tko ne poštuje Sina, ne poštuje ni Oca koji ga posla.

24 Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša riječ moju i vjeruje Onomu koji me posla, ima život vječni te ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.

25 Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas, i - sada je! - kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega, i koji čuju, živjet će. 26 Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi. 27 I dade mu vlast da sudi, jer je Sin Čovječji. 28 Ne čudite se ovome, jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima čuti njegov glas 29 i izaći: oni koji su činili dobro - na uskrsnuće života, a koji su radili zlo - na uskrsnuće osude.

30 Ja ne mogu sam od sebe činiti ništa. Kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan, jer ne tražim volju svoju, nego volju Onoga koji me posla.

31 Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito. 32 Postoji drugi koji svjedoči za mene, i znam: istinito je svjedočanstvo kojim svjedoči za mene. 33 Vi ste poslali k Ivanu, i on je posvjedočio za istinu. 34 Ali ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, nego to govorim kako biste se vi spasili. 35 On bijaše svjetiljka koja gori i svijetli, a vi htjedoste samo za čas uživati u njezinoj svjetlosti. 36 Ja pak imam svjedočanstvo veće od Ivanova, jer djela koja mi je dao Otac da ih izvršim, upravo ta djela koja činim, svjedoče za mene da me je Otac poslao. 37 I Onaj koji me posla, Otac, sam je posvjedočio za mene. Niti ste ikada čuli njegova glasa, niti vidjeli njegova obličja, 38 a ni riječ njegova ne prebiva u vama, jer ne vjerujete onomu koga On posla.

39 Istražujete Pisma, jer vi sami mislite po njima imati život vječni. I ona su ta koja svjedoče za mene, 40 a nećete doći k meni, da život imate. 41 Od ljudi slave ne primam, 42 ali vas sam upoznao: nemate u sebi ljubavi Božje! 43 Ja sam došao u ime Oca svojega i ne primate me. Ako tko drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti. 44 Kako biste vi mogli vjerovati, kad primate slavu jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite?

45 Ne mislite da ću vas ja tužiti pred Ocem. Vaš je tužitelj Mojsije, u koga se uzdate. 46 Jer kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali, jer je on pisao o meni.

47 Ali ako ne vjerujete njegovim spisima, kako ćete vjerovati mojim riječima?«

Footnotes:

  1. Iv 5,2 Umjesto »Bethzatha«, neki rukopisi donose: »Bethezda«, a neki: »Bethsaida (u hrv. trad. 'Betsaida')«.
  2. Iv 5,3-4 Neki rukopisi iza teksta u sadašnjem 3. retku, dodaju: »koji su čekali da se voda pokrene. U određeno je vrijeme, naime, anđeo silazio u kupalište te uzbibao vodu. Tko bi dakle prvi sišao nakon što se voda uzbiba ozdravio bi ma kakva ga bolest držala.«
  3. Iv 5,17 »Isus« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes