A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Ivanu 19 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

19 Tada Pilat uze Isusa i dade ga izbičevati. A vojnici spletoše vijenac od trnja te mu staviše na glavu i ogrnuše ga grimiznim ogrtačem. I prilazili su mu te govorili: »Zdravo, kralju židovski!« I udarali mu pljuske.

Pilat ponovno izađe i rekne im: »Evo vam ga opet izvodim kako biste uvidjeli da nikakve krivnje na njemu ne nalazim.« Tada izađe Isus noseći trnov vijenac i grimizni ogrtač, a Pilat im rekne: »Evo čovjeka!« A kada ga ugledaše glavari svećenički i stražari, povikaše: »Raspni! Raspni!« Pilat im rekne: »Vi ga uzmite i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivnje.« Židovi mu odgovoriše: »Mi imamo Zakon i po Zakonu mora umrijeti, jer je sebe napravio Sinom Božjim.«

A kad Pilat ču tu riječ, još se više prestraši. Ponovno uđe u dvor i zapita Isusa: »Odakle si ti?« A Isus mu ne dade odgovora. 10 Tada mu Pilat rekne: »Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast pustiti te i da imam vlast raspeti te?«

11 Odgovori mu Isus: »Nikakve vlasti ne bi imao nada mnom da ti nije dano odozgor. Stoga je veći grijeh onoga koji me tebi predade.«

12 Otada ga je Pilat nastojao pustiti, ali Židovi viknuše: »Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru, jer svaki koji sebe pravi kraljem, caru se protivi.« 13 Čuvši te riječi, Pilat izvede Isusa i sjede na sudačku stolicu, na mjestu koje se zove Pločnik - hebrejski Gabbatha - 14 a bijaše Priprava za Pashu, oko šestog sata. I rekne Židovima: »Evo vašega kralja!« 15 A oni povikaše: »Smakni! Smakni! Raspni ga!« Rekne im Pilat: »Zar vašega kralja da raspnem?« Odgovoriše glavari svećenički: »Mi nemamo kralja osim cara.«

Raspeće

16 Tada im ga predade da se raspne. Oni dakle uzeše Isusa. 17 Noseći svoj križ, on izađe na mjesto koje se zove 'Lubanjsko' - na hebrejskom Golgota - 18 gdje ga raspeše, i s njime još dvojicu, s jedne i s druge strane, a Isusa u sredini. 19 Napisa Pilat i natpis te ga stavi na križ. A bilo je napisano: 'Isus Nazarećanin, kralj židovski'. 20 Ovaj su natpis pročitali mnogi Židovi, jer je mjesto gdje raspeše Isusa bilo blizu grada, a bijaše napisano hebrejski, latinski i grčki. 21 A židovski svećenički glavari govorili su Pilatu: »Nemoj pisati: 'Kralj židovski', nego da je on rekao: 'Kralj sam židovski.'« 22 Odgovori Pilat: »Što napisah, napisah.«

23 Kad vojnici raspeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela, svakomu vojniku po dio; tako i donju haljinu. Donja pak haljina bijaše nešivena, istkana izjedna od vrha do dna. 24 Onda rekoše među sobom: »Nemojmo je parati, nego bacimo za nju kocku pa komu dopadne« - da se ispuni Pismo koje kaže: »Razdijeliše haljine moje među sobom i za odjeću moju kocku baciše.« I vojnici učiniše upravo tako.[a]

25 A kod križa Isusova stajahu njegova majka i Marija Kleofina, sestra njegove majke, i Marija Magdalena. 26 Kad Isus ugleda majku i učenika koga je ljubio gdje uz nju stoji, rekne majci: »Ženo, evo ti sina!« 27 Zatim rekne učeniku: »Evo ti majke!« I od onog časa učenik je uze k sebi.

Isusova smrt

28 Poslije toga Isus, znajući da je sada sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, rekne: »Žedan sam.« 29 Ondje je stajala posuda puna octa. A oni nataknu spužvu natopljenu octom na izopovu trsku te je prinesu njegovim ustima. 30 Pošto Isus uze ocat, reče: »Dovršeno je!« I prignuvši glavu, predade duh.

31 Budući da bijaše Priprava, pa da tijela ne bi ostala na križu u subotu - jer te subote bijaše velik dan - Židovi dakle zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni te da se skinu. 32 Dođoše tada vojnici te prebiše golijeni i prvomu i drugomu koji su bili raspeti s njime. 33 Kada dođoše do Isusa te vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, 34 nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok, i odmah poteče krv i voda.

35 I onaj koji je to vidio svjedoči, i istinito je njegovo svjedočanstvo. I on zna da istinu govori da i vi povjerujete.[b] 36 Jer ovo se dogodilo da se ispuni Pismo: »Nijedna mu kost neće biti slomljena«. 37 I drugdje Pismo kaže: »Gledat će Onoga koga su proboli.«

Isusov ukop

38 Poslije toga Josip, iz Arimateje, koji bijaše Isusov učenik - ali potajno, zbog straha od Židova - zamoli Pilata ako bi smio skinuti Isusovo tijelo. I Pilat mu dopusti. On onda dođe i skinu njegovo tijelo. 39 A dođe i Nikodem, onaj koji je prije bio došao Isusu noću, i donese oko stotinu libara mješavine smirne i aloja. 40 Tada uzeše Isusovo tijelo te ga oviše povojima s mirisnim pomastima, kao što je kod Židova običaj ukapati. 41 A na mjestu gdje bijaše raspet bio je vrt i u vrtu nova grobnica u koju još nitko ne bje položen. 42 Ondje dakle, zbog židovske Priprave i jer grobnica bijaše blizu, položiše Isusa.

Footnotes:

  1. Iv 19,24 »koje kaže« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  2. Iv 19,35 »povjerujete« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima, već mnogi rukopisi donose: »vjerujete«. Usp. Iv 20,31.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes