A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Ivanu 1 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Proslov

U početku bijaše Riječ,
i Riječ bijaše uz Boga,
i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku uz Boga.
Sve po njoj postade,
i bez nje ne postade ništa.
Onome što je postalo
u njoj bijaše život,
i život bijaše svjetlo ljudima.
I svjetlo svijetli u tami,
i tama ga ne zamijeti.

Pojavi se čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe za svjedočanstvo, da posvjedoči za Svjetlo, da svi povjeruju po njemu. On ne bijaše Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo.

Svjetlo istinsko, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na ovaj svijet. 10 Na svijetu bijaše, i svijet po njemu postade, i svijet ga ne upozna. 11 K svojima dođe, i njegovi ga ne primiše. 12 A svima koji ga primiše dade pravo da postanu djeca Božja; onima što vjeruju u ime njegovo, 13 koji su rođeni ne od krvi, ni po volji tijela, ni po volji muževljevoj, nego od Boga. 14 I Riječ tijelom postade i nastani se među nama, i zagledasmo se u slavu njegovu, slavu kao Jedinorođena u Oca, puna milosti i istine.

15 Ivan svjedoči za njega. Vikao je:

»To bijaše onaj o kome rekoh: 'Koji za mnom dolazi, preda mnom je, jer prije mene bijaše.' 16 Ta od punine njegove svi mi primismo, i to milost za milošću. 17 Jer Zakon bi dan po Mojsiju, a milost i istina postade po Isusu Kristu. 18 Boga nikada nitko nije vidio; Jedinorođeni - Bog, koji je u krilu Očevu, on ga obznani.[a]

Svjedočanstvo Ivana Krstitelja

19 A ovo je svjedočanstvo Ivanovo: kad Židovi iz Jeruzalema poslaše k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, 20 on prizna i ne zanijeka; nego prizna: »Ja nisam Krist.« 21 I upitaše ga: »Što dakle? Jesi li Ilija?« Rekne im: »Nisam.« »Jesi li Prorok?« A on odgovori: »Ne.« 22 Rekoše mu onda: »Tko si - da odgovor dadnemo onima koji su nas poslali - što ti kažeš o sebi?« 23 On reče: »Ja sam glas onoga koji viče u pustinji: 'Poravnite put Gospodnji', kako reče prorok Izaija.« 24 A izaslanici bijahu od farizeja, 25 pa ga upitaše: »Zašto onda krstiš kad nisi ni Krist ni Ilija ni Prorok?« 26 Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji onaj koga vi ne poznajete - 27 onaj koji za mnom dolazi, kome ja nisam dostojan odriješiti remena na obući.« 28 To se dogodilo u Betaniji preko Jordana, gdje je Ivan krštavao.

29 Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: »Gle, Jaganjac Božji, onaj koji uzima grijeh svijeta! 30 Ovo je onaj za koga rekoh: 'Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom, jer prije mene bijaše.' 31 I ja ga nisam poznavao, te stoga dođoh i krstim vodom kako bi on bio očitovan Izraelu.«

32 Ivan još posvjedoči: »Gledao sam Duha gdje silazi s neba kao golub, i na njemu ostade. 33 I ja ga nisam poznavao, ali Onaj koji me posla da vodom krstim, reče: 'Na koga vidiš da silazi Duh i na njemu ostaje, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.' 34 I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.«

Isusovi prvi učenici

35 Sutradan je Ivan opet stajao s dvojicom svojih učenika. 36 Ugledavši Isusa gdje prolazi, reče: »Gle, Jaganjac Božji!«

37 Kad su ga ta dvojica njegovih učenika čula da tako govori, stadoše slijediti Isusa. 38 A Isus se okrenu i, ugledavši ih gdje ga slijede, reče im: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi - što znači 'Učitelju' - gdje stanuješ?« 39 On im reče: »Dođite i vidjet ćete!« Oni dakle dođoše i vidješe gdje stanuje. I taj dan ostadoše kod njega. Bilo je to oko desetog sata.

40 Jedan od te dvojice koji ga stadoše slijediti nakon što su čuli Ivana, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. 41 On najprije nađe svojega brata Šimuna te mu rekne: »Našli smo Mesiju« - što znači »Krist«. 42 Dovede ga k Isusu. Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov, ti ćeš se zvati Kefa« - što znači »Stijena«.

43 Sutradan htjede Isus otići u Galileju, pa nađe Filipa te mu reče: »Slijedi me!« 44 A Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova. 45 Filip nađe Natanaela i rekne mu: »Našli smo onoga o kome je Mojsije pisao u Zakonu, a i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta.« 46 A Natanael mu reče: »Može li iz Nazareta išta dobro doći?« Rekne mu Filip: »Dođi i vidi!«

47 Kad Isus ugleda Natanaela gdje mu se približuje, rekne za njega: »Evo istinskog Izraelca u kojemu nema dvoličja.« 48 Natanael ga upita: »Otkuda me poznaješ?« Isus mu odgovori: »Prije nego što te Filip pozva, vidjeh te dok si bio pod smokvom.« 49 Natanael mu nato reče: »Rabbi, ti si Sin Božji, ti si kralj Izraelov!« 50 Isus mu odgovori: »Vjeruješ li zato što ti rekoh da te vidjeh ispod smokve? Gledat ćeš veće od toga.« 51 Još mu reče: »Zaista, zaista, kažem vam, gledat ćete nebo otvoreno i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.«

Footnotes:

  1. Iv 1,18 Umjesto »Jedinorođeni - Bog« neki rukopisi imaju: »jedinorođeni Sin«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes