A A A A A
Bible Book List

Evanđelje po Ivanu 15 Knijga O Kristu (CRO)

Isus, prava loza

15 'Ja sam pravi trs, a moj je Otac vinogradar.

On siječe svaku mladicu na meni koja ne rađa rodom. Pročišćuje mladice koje donose rod kako bi dale još više roda.

Vi ste već očišćeni kroz riječ koju sam vam govorio.

Ostanite u meni i ja ću ostati u vama! Jer mladica ne može donijeti rod sama od sebe, otkinuta od trsa. Tako ni vi ne možete biti plodonosni ako ste odvojeni od mene.

Ja sam trs, a vi ste mladice. Tko ostane u meni i ja u njemu, donijet će velik rod. Jer bez mene ne možete ništa učiniti.

Ne ostane li tko u meni, bit će izbačen kao beskorisna mladica i osušiti se. A takve se mladice bacaju u oganj da izgore.

Ali ostanete li u meni i slušate moje zapovijedi, možete tražiti što god hoćete i dat će vam se.

Moj će se Otac proslaviti time što ćete donijeti mnogo roda i što ćete biti moji učenici.

Kao što je Otac volio mene, tako sam i ja volio vas. Ostanite u mojoj ljubavi.

10 Vršite li moje zapovijedi, ostajete u mojoj ljubavi, kao što sam ja vršio zapovijedi svojeg Oca i ostajem u njegovoj ljubavi.

11 To vam kažem da biste u sebi imali moju radost i da vaša radost bude potpuna.

12 Moja je zapovijed da volite jedni druge kao što sam ja volio vas.

13 A veće ljubavi nitko ne može iskazati nego da život dade za svoje prijatelje.

14 Prijatelji ste mi ako činite što vam zapovijedam.

15 Ne zovem vas više slugama jer sluga ne zna gospodarove nakane. Sada ste mi prijatelji jer sam vam kazao sve što mi je Otac rekao.

16 Niste vi mene izabrali. Ja sam izabrao vas! Odredio sam vas da idete i da rodite trajnim rodom, tako da vam moj Otac dade sve što god zatražite u moje ime.

17 Zapovijedam vam da volite jedni druge!'

Mržnja svijeta

18 'Mrzi li vas svijet, znajte da je mene mrzio prije vas.

19 Svijet bi vas volio kad biste pripadali njemu, ali ne pripadate mu jer sam vas ja izabrao iz svijeta. Zato vas svijet mrzi.

20 Sjećate li se što sam vam rekao, da nije sluga veći od svojega gospodara? Pa ako su mene progonili, naravno da će i vas progoniti. Ako su slušali mene, slušat će i vas!

21 Svijet će vas progoniti zbog mojega imena jer ne poznaju Oca koji me je poslao.

22 Da nisam došao i govorio im, oni ne bi bili krivi, ali ovako nemaju isprike za svoj grijeh.

23 Tko mene mrzi, mrzi i mojeg Oca.

24 Da nisam među njima činio djela koja nitko drugi nije mogao učiniti, ne bi bili krivi. A oni su sve to vidjeli, a ipak su zamrzili i mene i mojeg Oca.

25 Time se ispunilo napisano u njihovu zakonu: "Mrzili su me bez razloga.'[a]

26 Ali poslat ću vam Savjetnika, Duha Istine, koji dolazi od Oca i svjedočit će o meni.

27 I vi ćete svima govoriti o meni jer ste bili sa mnom od početka.

Footnotes:

  1. Evanđelje po Ivanu 15:25 Psalam 35:19; Psalam 69:5.
Knijga O Kristu (CRO)

Knijga O Kristu (Croatian New Testament)
Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Evanđelje po Ivanu 15 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Trs i loza

15 »Ja sam trs istinski, a moj je Otac vinogradar. On odsijeca svaku lozu na meni koja ne donosi roda, a svaku koja donosi rod On čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni, i ja u vama. Kao što loza ne može donositi roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.

Ja sam trs, vi loze. Tko ostane u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda; jer bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko u meni ne ostane, bude kao loza odbačen te usahne. Takve onda skupe, bace u oganj i spale. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, ištite što god hoćete i bit će vam. Time se Otac moj proslavlja da mnogo roda donosite i budete moji učenici.

Kao što je Otac iskazao ljubav meni, i ja sam vama iskazao ljubav. Ostanite u mojoj ljubavi. 10 Ako budete držali moje zapovijedi, ostat ćete u ljubavi mojoj; kao što sam ja držao zapovijedi Oca svojega i ostajem u ljubavi njegovoj.

11 Ovo sam vam zborio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.

Ljubite jedni druge

12 Moja je zapovijed ovo: ljubite jedni druge kao što ja vama iskazah ljubav. 13 Nitko nema veće ljubavi od ove: da tko svoj život položi za svoje prijatelje. 14 Vi ste moji prijatelji ako činite ono što vam ja zapovijedam. 15 Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Nazvao sam vas prijateljima, jer vam obznanih sve što sam čuo od Oca svojega. 16 Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i donosite rod te da rod vaš ostane; pa da vam Otac dadne što god zaištete u moje ime. 17 Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«

Mržnja svijeta

18 »Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. 19 Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio, ali kako niste od svijeta, nego vas ja izabrah od svijeta, stoga vas svijet mrzi. 20 Sjećajte se riječi koju vam rekoh: 'Nije sluga veći od svojega gospodara.' Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su riječ moju držali, i vašu će držati.

21 A sve će vam to oni činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju Onoga koji me posla. 22 Da nisam došao i da im nisam zborio, ne bi imali grijeha; ali sad nemaju isprike za svoj grijeh. 23 Tko mrzi mene, mrzi i Oca mojega. 24 Da ne učinih među njima djela koja nitko drugi ne učini, ne bi imali grijeha, ali sad ih vidješe, pa ipak zamrziše i mene i Oca mojega. 25 No neka se ispuni riječ zapisana u njihovu Zakonu: 'Zamrziše me nizašto.'

26 Kada dođe Branitelj, koga ću vam poslati od Oca - Duh istine, koji od Oca izlazi - on će svjedočiti za mene. 27 I vi ćete svjedočiti, jer ste sa mnom od početka.«

Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

Viewing of
Cross references
Footnotes