A A A A A
Bible Book List

Eseia 33 Beibl William Morgan (BWM)

33 Gwae di anrheithiwr, a thi heb dy anrheithio; a thi anffyddlon, er na wnaed yn anffyddlon â thi: pan ddarffo i ti anrheithio, y’th anrheithir; a phan ddarffo i ti fod yn anffyddlon, byddant anffyddlon i ti. Arglwydd, trugarha wrthym; wrthyt y disgwyliasom: bydd fraich iddynt bob bore, a’n hiachawdwriaeth ninnau yn amser cystudd. Wrth lais y twrf y gwibiodd y bobl; wrth ymddyrchafu ohonot y gwasgarwyd y cenhedloedd. A’ch ysbail a gynullir fel cynulliad lindys; fel gwibiad ceiliogod rhedyn y rhed efe arnynt. Dyrchafwyd yr Arglwydd; canys preswylio y mae yn yr uchelder: efe a lanwodd Seion o farn a chyfiawnder. A sicrwydd dy amserau, a nerth iachawdwriaeth, fydd doethineb a gwybodaeth: ofn yr Arglwydd yw ei drysor ef. Wele, eu rhai dewrion a waeddant oddi allan: cenhadon heddwch a wylant yn chwerw. Aeth y priffyrdd yn ddisathr, darfu cyniweirydd llwybr: diddymodd y cyfamod, diystyrodd y dinasoedd, ni wnaeth gyfrif o ddynion. Galarodd a llesgaodd y ddaear; cywilyddiodd Libanus, a thorrwyd ef; Saron a aeth megis anialwch, ysgydwyd Basan hefyd a Charmel. 10 Cyfodaf yn awr, medd yr Arglwydd: ymddyrchafaf weithian; ymgodaf bellach. 11 Chwi a ymddygwch us, ac a esgorwch ar sofl; eich anadl fel tân a’ch ysa chwi. 12 A’r bobloedd fyddant fel llosgfa calch, fel drain wedi eu torri y llosgir hwy yn tân.

13 Gwrandewch, belledigion, yr hyn a wneuthum; a gwybyddwch, gymdogion, fy nerth. 14 Pechaduriaid a ofnasant yn Seion, dychryn a ddaliodd y rhagrithwyr: pwy ohonom a drig gyda’r tân ysol? pwy ohonom a breswylia gyda llosgfeydd tragwyddol? 15 Yr hwn a rodia mewn cyfiawnder, ac a draetha uniondeb, a wrthyd elw trawster, a ysgydwo ei law rhag derbyn gwobr, a gaeo ei glust rhag clywed celanedd, ac a gaeo ei lygaid rhag edrych ar ddrygioni; 16 Efe a breswylia yr uchelderau; cestyll y creigiau fydd ei amddiffynfa ef: ei fara a roddir iddo, ei ddwfr fydd sicr. 17 Dy lygaid a welant y brenin yn ei degwch: gwelant y tir pell. 18 Dy galon a fyfyria ofn; pa le y mae yr ysgrifennydd? pa le y mae y trysorwr? pa le y mae rhifwr y tyrau? 19 Ni chei weled pobl greulon, pobl o iaith ddyfnach nag a ddeallech di, neu floesg dafod, fel na ddeallech. 20 Gwêl Seion, dinas ein cyfarfod: dy lygaid a welant Jerwsalem, y breswylfa lonydd, y babell ni thynnir i lawr, ac ni syflir un o’i hoelion byth, ac ni thorrir un o’i rhaffau. 21 Eithr yr Arglwydd ardderchog fydd yno i ni, yn fangre afonydd a ffrydiau llydain: y rhwyflong nid â trwyddo, a llong odidog nid â drosto. 22 Canys yr Arglwydd yw ein barnwr, yr Arglwydd yw ein deddfwr, yr Arglwydd yw ein brenin; efe a’n ceidw. 23 Gollyngasant dy raffau, ni chadarnhasant eu hwylbren yn iawn, ni thaenasant yr hwyl; yna y rhennir ysglyfaeth ysbail fawr, y cloffion a ysglyfaethant yr ysglyfaeth. 24 Ac ni ddywed y preswylydd, Claf ydwyf: maddeuir anwiredd y bobl a drigant ynddi.

Beibl William Morgan (BWM)

William Morgan Welsh Bible Edition © British & Foreign Bible Society 1992.

Isaiah 33 New International Version (NIV)

Distress and Help

33 Woe to you, destroyer,
    you who have not been destroyed!
Woe to you, betrayer,
    you who have not been betrayed!
When you stop destroying,
    you will be destroyed;
when you stop betraying,
    you will be betrayed.

Lord, be gracious to us;
    we long for you.
Be our strength every morning,
    our salvation in time of distress.
At the uproar of your army, the peoples flee;
    when you rise up, the nations scatter.
Your plunder, O nations, is harvested as by young locusts;
    like a swarm of locusts people pounce on it.

The Lord is exalted, for he dwells on high;
    he will fill Zion with his justice and righteousness.
He will be the sure foundation for your times,
    a rich store of salvation and wisdom and knowledge;
    the fear of the Lord is the key to this treasure.[a]

Look, their brave men cry aloud in the streets;
    the envoys of peace weep bitterly.
The highways are deserted,
    no travelers are on the roads.
The treaty is broken,
    its witnesses[b] are despised,
    no one is respected.
The land dries up and wastes away,
    Lebanon is ashamed and withers;
Sharon is like the Arabah,
    and Bashan and Carmel drop their leaves.

10 “Now will I arise,” says the Lord.
    “Now will I be exalted;
    now will I be lifted up.
11 You conceive chaff,
    you give birth to straw;
    your breath is a fire that consumes you.
12 The peoples will be burned to ashes;
    like cut thornbushes they will be set ablaze.

13 You who are far away, hear what I have done;
    you who are near, acknowledge my power!
14 The sinners in Zion are terrified;
    trembling grips the godless:
“Who of us can dwell with the consuming fire?
    Who of us can dwell with everlasting burning?”
15 Those who walk righteously
    and speak what is right,
who reject gain from extortion
    and keep their hands from accepting bribes,
who stop their ears against plots of murder
    and shut their eyes against contemplating evil—
16 they are the ones who will dwell on the heights,
    whose refuge will be the mountain fortress.
Their bread will be supplied,
    and water will not fail them.

17 Your eyes will see the king in his beauty
    and view a land that stretches afar.
18 In your thoughts you will ponder the former terror:
    “Where is that chief officer?
Where is the one who took the revenue?
    Where is the officer in charge of the towers?
19 You will see those arrogant people no more,
    people whose speech is obscure,
    whose language is strange and incomprehensible.

20 Look on Zion, the city of our festivals;
    your eyes will see Jerusalem,
    a peaceful abode, a tent that will not be moved;
its stakes will never be pulled up,
    nor any of its ropes broken.
21 There the Lord will be our Mighty One.
    It will be like a place of broad rivers and streams.
No galley with oars will ride them,
    no mighty ship will sail them.
22 For the Lord is our judge,
    the Lord is our lawgiver,
the Lord is our king;
    it is he who will save us.

23 Your rigging hangs loose:
    The mast is not held secure,
    the sail is not spread.
Then an abundance of spoils will be divided
    and even the lame will carry off plunder.
24 No one living in Zion will say, “I am ill”;
    and the sins of those who dwell there will be forgiven.

Footnotes:

  1. Isaiah 33:6 Or is a treasure from him
  2. Isaiah 33:8 Dead Sea Scrolls; Masoretic Text / the cities
New International Version (NIV)

Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica

Viewing of
Cross references
Footnotes