A A A A A
Bible Book List

Eseciel 41 Beibl William Morgan (BWM)

41 Ac efe a’m dug i i’r deml, ac a fesurodd y pyst yn chwe chufydd o led o’r naill du, ac yn chwe chufydd o led o’r tu arall, fel yr oedd lled y babell. Lled y drws hefyd oedd ddeg cufydd; ac ystlysau y drws yn bum cufydd o’r naill du, ac yn bum cufydd o’r tu arall: ac efe a fesurodd ei hyd ef yn ddeugain cufydd, a’r lled yn ugain cufydd. Ac efe a aeth tuag i mewn, ac a fesurodd bost y drws yn ddau gufydd, a’r drws yn chwe chufydd, a lled y drws yn saith gufydd. Ac efe a fesurodd ei hyd ef yn ugain cufydd; a’r lled yn ugain cufydd o flaen y deml: ac efe a ddywedodd wrthyf, Dyma y cysegr sancteiddiolaf. Ac efe a fesurodd bared y tŷ yn chwe chufydd; a lled pob ystlysgell yn bedwar cufydd o amgylch ogylch i’r tŷ. A’r celloedd oedd dair, cell ar gell, ac yn ddeg ar hugain o weithiau: ac yr oeddynt yn cyrhaeddyd at bared y tŷ yr hwn oedd i’r ystafelloedd o amgylch ogylch, fel y byddent ynglŷn; ac nid oeddynt ynglŷn o fewn pared y tŷ. Ac fe a ehangwyd, ac oedd yn myned ar dro uwch uwch i’r celloedd: oherwydd tro y tŷ oedd yn myned i fyny o amgylch y tŷ: am hynny y tŷ oedd ehangach oddi arnodd; ac felly y dringid o’r isaf i’r uchaf trwy y ganol. Gwelais hefyd uchder y tŷ o amgylch ogylch: seiliau y celloedd oedd gorsen helaeth o chwe chufydd mawrion. A thewder y mur yr hwn oedd i’r gell o’r tu allan, oedd bum cufydd; a’r gweddill oedd le i’r celloedd y rhai oedd o fewn. 10 A rhwng yr ystafelloedd yr oedd lled ugain cufydd ynghylch y tŷ o amgylch ogylch. 11 A drysau yr ystlysgell oedd tua’r llannerch weddill; un drws tua’r gogledd, ac un drws tua’r deau: a lled y fan a weddillasid oedd bum cufydd o amgylch ogylch. 12 A’r adeiladaeth yr hon oedd o flaen y llannerch neilltuol, ar y cwr tua’r gorllewin, oedd ddeg cufydd a thrigain o led; a mur yr adeiladaeth oedd bum cufydd o dewder o amgylch ogylch, a’i hyd oedd ddeg cufydd a phedwar ugain. 13 Ac efe a fesurodd y tŷ, yn gan cufydd o hyd; a’r llannerch neilltuol, a’r adeiladaeth, a’i pharwydydd, yn gan cufydd o hyd. 14 A lled wyneb y tŷ, a’r llannerch neilltuol tua’r dwyrain, oedd gan cufydd. 15 Ac efe a fesurodd hyd yr adeiladaeth ar gyfer y llannerch neilltuol yr hon oedd o’r tu cefn iddo, a’i ystafelloedd o’r naill du, ac o’r tu arall, yn gan cufydd, gyda’r deml oddi fewn, a drysau y cyntedd. 16 Y gorsingau, a’r ffenestri cyfyng, a’r ystafelloedd o amgylch ar eu tri uchder, ar gyfer y rhiniog a ystyllenasid â choed o amgylch ogylch, ac o’r llawr hyd y ffenestri, a’r ffenestri hefyd a ystyllenasid; 17 Hyd uwchben y drws, a hyd y tŷ o fewn ac allan, ac ar yr holl bared o amgylch ogylch o fewn ac allan, wrth fesurau. 18 A cheriwbiaid hefyd ac â phalmwydd y gweithiasid ef, palmwydden rhwng pob dau geriwb: a dau wyneb oedd i bob ceriwb. 19 Canys wyneb dyn oedd tua’r balmwydden o’r naill du, ac wyneb llew tua’r balmwydden o’r tu arall: yr oedd wedi ei weithio ar hyd y tŷ o amgylch ogylch. 20 Ceriwbiaid a phalmwydd a weithiasid o’r ddaear hyd oddi ar y drws, ac ar bared y deml. 21 Pedwar ochrog oedd pyst y deml, ac wyneb y cysegr; gwelediad y naill fel gwelediad y llall. 22 Yr allor bren oedd dri chufydd ei huchder, a’i hyd yn ddau gufydd: a’i chonglau, a’i huchder, a’i pharwydydd, oedd o bren. Ac efe a ddywedodd wrthyf, Dyma y bwrdd sydd gerbron yr Arglwydd. 23 Ac yr ydoedd dau ddrws i’r deml ac i’r cysegr: 24 A dwy ddôr i’r drysau, sef dwy ddôr blygedig; dwy ddôr i’r naill ddrws, a dwy ddôr i’r llall. 25 A gwnaethid arnynt, ar ddrysau y deml, geriwbiaid a phalmwydd, fel y gwnaethid ar y parwydydd: ac yr oedd trawstiau coed ar wyneb y cyntedd o’r tu allan. 26 Ffenestri cyfyng hefyd a phalmwydd oedd o bob tu, ar ystlysau y porth, ac ar ystafelloedd y tŷ, a’r trawstiau.

Beibl William Morgan (BWM)

William Morgan Welsh Bible Edition © British & Foreign Bible Society 1992.

Ezekiel 41 New International Version (NIV)

41 Then the man brought me to the main hall and measured the jambs; the width of the jambs was six cubits[a] on each side.[b] The entrance was ten cubits[c] wide, and the projecting walls on each side of it were five cubits[d] wide. He also measured the main hall; it was forty cubits long and twenty cubits wide.[e]

Then he went into the inner sanctuary and measured the jambs of the entrance; each was two cubits[f] wide. The entrance was six cubits wide, and the projecting walls on each side of it were seven cubits[g] wide. And he measured the length of the inner sanctuary; it was twenty cubits, and its width was twenty cubits across the end of the main hall. He said to me, “This is the Most Holy Place.

Then he measured the wall of the temple; it was six cubits thick, and each side room around the temple was four cubits[h] wide. The side rooms were on three levels, one above another, thirty on each level. There were ledges all around the wall of the temple to serve as supports for the side rooms, so that the supports were not inserted into the wall of the temple. The side rooms all around the temple were wider at each successive level. The structure surrounding the temple was built in ascending stages, so that the rooms widened as one went upward. A stairway went up from the lowest floor to the top floor through the middle floor.

I saw that the temple had a raised base all around it, forming the foundation of the side rooms. It was the length of the rod, six long cubits. The outer wall of the side rooms was five cubits thick. The open area between the side rooms of the temple 10 and the priests’ rooms was twenty cubits wide all around the temple. 11 There were entrances to the side rooms from the open area, one on the north and another on the south; and the base adjoining the open area was five cubits wide all around.

12 The building facing the temple courtyard on the west side was seventy cubits[i] wide. The wall of the building was five cubits thick all around, and its length was ninety cubits.[j]

13 Then he measured the temple; it was a hundred cubits[k] long, and the temple courtyard and the building with its walls were also a hundred cubits long. 14 The width of the temple courtyard on the east, including the front of the temple, was a hundred cubits.

15 Then he measured the length of the building facing the courtyard at the rear of the temple, including its galleries on each side; it was a hundred cubits.

The main hall, the inner sanctuary and the portico facing the court, 16 as well as the thresholds and the narrow windows and galleries around the three of them—everything beyond and including the threshold was covered with wood. The floor, the wall up to the windows, and the windows were covered. 17 In the space above the outside of the entrance to the inner sanctuary and on the walls at regular intervals all around the inner and outer sanctuary 18 were carved cherubim and palm trees. Palm trees alternated with cherubim. Each cherub had two faces: 19 the face of a human being toward the palm tree on one side and the face of a lion toward the palm tree on the other. They were carved all around the whole temple. 20 From the floor to the area above the entrance, cherubim and palm trees were carved on the wall of the main hall.

21 The main hall had a rectangular doorframe, and the one at the front of the Most Holy Place was similar. 22 There was a wooden altar three cubits[l] high and two cubits square[m]; its corners, its base[n] and its sides were of wood. The man said to me, “This is the table that is before the Lord.” 23 Both the main hall and the Most Holy Place had double doors. 24 Each door had two leaves—two hinged leaves for each door. 25 And on the doors of the main hall were carved cherubim and palm trees like those carved on the walls, and there was a wooden overhang on the front of the portico. 26 On the sidewalls of the portico were narrow windows with palm trees carved on each side. The side rooms of the temple also had overhangs.

Footnotes:

 1. Ezekiel 41:1 That is, about 11 feet or about 3.2 meters; also in verses 3, 5 and 8
 2. Ezekiel 41:1 One Hebrew manuscript and Septuagint; most Hebrew manuscripts side, the width of the tent
 3. Ezekiel 41:2 That is, about 18 feet or about 5.3 meters
 4. Ezekiel 41:2 That is, about 8 3/4 feet or about 2.7 meters; also in verses 9, 11 and 12
 5. Ezekiel 41:2 That is, about 70 feet long and 35 feet wide or about 21 meters long and 11 meters wide
 6. Ezekiel 41:3 That is, about 3 1/2 feet or about 1.1 meters; also in verse 22
 7. Ezekiel 41:3 That is, about 12 feet or about 3.7 meters
 8. Ezekiel 41:5 That is, about 7 feet or about 2.1 meters
 9. Ezekiel 41:12 That is, about 123 feet or about 37 meters
 10. Ezekiel 41:12 That is, about 158 feet or about 48 meters
 11. Ezekiel 41:13 That is, about 175 feet or about 53 meters; also in verses 14 and 15
 12. Ezekiel 41:22 That is, about 5 1/4 feet or about 1.5 meters
 13. Ezekiel 41:22 Septuagint; Hebrew long
 14. Ezekiel 41:22 Septuagint; Hebrew length
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes