Add parallel Print Page Options

Sống trong Chân Quang

Vậy anh chị em hãy làm những người bắt chước Ðức Chúa Trời, như những con cái yêu dấu của Ngài. Hãy sống với nhau trong tình yêu, như Ðấng Christ đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta, để làm của lễ và con vật hiến tế có mùi thơm dâng lên Ðức Chúa Trời.

Không chuyện gian dâm, bất cứ chuyện bẩn thỉu, hoặc chuyện tham lam nào đáng đem ra nói giữa anh chị em, vì những chuyện ấy không thích hiệp cho các thánh đồ. Ðừng nói những lời tục tĩu và kể những chuyện tiếu lâm bẩn thỉu hoặc thô tục, nhưng thà dâng những lời cảm tạ thì hơn. Hãy biết quả quyết điều này: không một kẻ gian dâm, bất khiết, hay tham lam nào –tham lam là thờ thần tượng– sẽ được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Ðấng Christ và Ðức Chúa Trời.

Ðừng để ai lừa gạt anh chị em bằng những lời rỗng tuếch; vì chính những điều đó mà cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời giáng xuống trên những đứa con không vâng lời. Vậy anh chị em đừng dự phần vào việc của những người ấy. Vì trước kia anh chị em là bóng tối, nhưng bây giờ là ánh sáng trong Chúa; hãy bước đi như con cái của ánh sáng, vì trái của ánh sáng là những gì tốt đẹp, ngay lành, và chân thật.

10 Hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa. 11 Ðừng tham dự vào những việc vô ích của tối tăm, nhưng thà phơi bày chúng ra ánh sáng thì hơn. 12 Vì chỉ nhắc đến những việc họ làm cách thầm kín cũng đã đủ thấy xấu hổ rồi. 13 Nhưng những gì được ánh sáng phơi bày đều bộc lộ bản chất thật của nó 14 vì những gì làm cho sự việc được phơi bày đều là ánh sáng, như có lời phán rằng:

“Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy.
Hãy đứng dậy từ giữa những kẻ chết,
Thì Ðấng Christ sẽ chiếu sáng trên ngươi.”[a]

15 Thế thì anh chị em hãy cẩn thận về nếp sống của mình; đừng sống như kẻ dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.[b] 17 Vậy đừng làm kẻ dại dột, nhưng hãy tìm hiểu ý Chúa là gì. 18 Ðừng say rượu, vì rượu xui cho ngông cuồng, nhưng hãy đầy dẫy Ðức Thánh Linh.

19 Hãy dùng những thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy đem hết tâm hồn hát ca và tôn ngợi Chúa. 20 Trong mọi sự, hãy nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, luôn luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.

Mối Liên Hệ Vợ Chồng

21 Do lòng kính sợ Chúa, anh chị em hãy thuận phục nhau.

22 Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, 23 vì chồng là đầu vợ như Ðấng Christ là đầu hội thánh; chính Ngài là Ðấng Giải Cứu của hội thánh, thân thể Ngài. 24 Hội thánh thuận phục Ðấng Christ thế nào, vợ cũng thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy.

25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Ðấng Christ đã yêu thương hội thánh và phó chính Ngài vì hội thánh, 26 để Ngài có thể thánh hóa hội thánh, sau khi thanh tẩy hội thánh bằng nước, tức lời Ngài, 27 hầu tạo cho chính Ngài một hội thánh đẹp lộng lẫy, không hoen ố, không vết nhăn, và không khuyết điểm, nhưng thánh khiết và vẹn toàn.

28 Cũng thế, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Người nào yêu vợ là yêu chính mình; 29 vì không ai ghét chính thân mình bao giờ, nhưng luôn nuôi dưỡng và chăm sóc nó, cũng như Ðấng Christ đối với hội thánh vậy, 30 bởi vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.

31 Vì lý do đó người nam phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. 32 Ðây là một huyền nhiệm cao diệu, và dĩ nhiên, đây tôi muốn nói về mối liên hệ giữa Ðấng Christ và hội thánh. 33 Tóm lại mỗi người trong anh em phải yêu vợ như chính mình, còn vợ thì nên kính trọng chồng.

Footnotes

  1. Ê-phê-sô 5:14 Ê-sai 60:1
  2. Ê-phê-sô 5:16 nt: thời buổi này thật đen tối