Add parallel Print Page Options

Kêu Gọi Hiệp Nhất Trong Chúa

Vậy tôi, tù nhân trong Chúa, nài khuyên anh chị em hãy sống một đời sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh chị em. Xin anh chị em hãy hết mực khiêm tốn và mềm mại, hãy nhẫn nại, hãy chịu đựng nhau trong tình yêu thương; xin anh chị em hãy cố gắng hết sức sống hòa bình với nhau, để duy trì sự hiệp một của Ðức Thánh Linh.

Chỉ có một thân thể và một Ðức Thánh Linh, cũng như khi được kêu gọi anh chị em được kêu gọi đến một hy vọng.

Chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm, một Ðức Chúa Trời và Cha tất cả; Ngài ở trên tất cả, qua tất cả, và trong tất cả.

Tuy nhiên mỗi người trong chúng ta được ban ân sủng tùy theo mức độ ban cho của Ðấng Christ. Vì thế có lời chép rằng,

“Khi Ngài ngự lên nơi cao, Ngài đã dẫn theo những kẻ bị tù đày ra khỏi chốn tù đày,
Và Ngài đã ban ân tứ cho loài người.”[a]

Khi nói “Ngài ngự lên,” thì có ý nghĩa gì nếu không hàm ý rằng Ngài cũng đã xuống những nơi thấp hơn của đất? 10 Ðấng đã xuống cũng chính là Ðấng đã lên nơi cao hơn tất cả các tầng trời, để Ngài có thể đầy đẫy mọi vật.

11 Chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giảng Tin Mừng, một số làm mục sư và giáo sư 12 để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ, nhằm xây dựng thân thể của Ðấng Christ 13 cho đến khi tất cả chúng ta được hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, đạt đến mức trưởng thành, tới tầm thước vóc dáng trọn vẹn của Ðấng Christ.

14 Vậy chúng ta không thể còn như trẻ con nữa, bị dồi dập tới lui và bị cuốn theo mỗi luồng gió của các dị thuyết do những kẻ bịp bợm chuyên dùng những thủ đoạn xảo quyệt lừa gạt người ta. 15 Nhưng chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương; chúng ta phải tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, tức Ðấng Christ, là đầu. 16 Từ Ngài toàn thân được gắn liền và nối kết với nhau bằng những cơ cốt gân mạch, nhờ đó mỗi bộ phận hoạt động theo chức năng của mình, khiến cho thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương.

Nếp Sống Cũ và Mới

17 Vậy trong Chúa, tôi nói điều này và nài khuyên[b] anh chị em rằng anh chị em không thể tiếp tục sống như người ngoại nữa, tức sống theo những quan niệm phù phiếm của họ. 18 Tâm trí họ đã bị mù tối, bị cách biệt với sự sống của Ðức Chúa Trời, vì họ không biết mà lại cứng lòng. 19 Họ không còn biết xấu hổ là gì và phó mình cho dục tính, tham lam làm mọi điều ô uế. 20 Nhưng đó không phải là điều anh chị em đã học về Ðấng Christ. 21 Vì nếu anh chị em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài theo như chân lý ở trong Ðức Chúa Jesus, 22 anh chị em phải cởi bỏ con người cũ, tức cách sống ngày trước của con người hư hỏng bởi những dục vọng lừa dối. 23 Nhưng hãy làm mới lại trong tâm linh của tâm trí mình, 24 và hãy mặc lấy con người mới, là con người được tạo dựng giống như hình ảnh Ðức Chúa Trời trong sự công chính và sự thánh khiết của chân lý.

25 Vậy hãy cởi bỏ sự giả dối; mỗi người trong anh chị em hãy nói thật với người lân cận mình, vì chúng ta là chi thể của nhau. 26 Anh chị em có quyền giận nhưng không được phạm tội, đừng giận dai đến mặt trời lặn, 27 và đừng cho Ác Quỷ có cơ hội. 28 Kẻ hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà làm việc, dùng đôi tay mình làm ăn lương thiện, để có gì giúp đỡ người khốn khó thì hơn. 29 Ðừng có một lời dữ nào ra từ miệng anh chị em, nhưng khi cần, hãy nói những lời lành có ích cho sự gây dựng, đem ân huệ đến cho người nghe. 30 Anh chị em đừng làm buồn Ðức Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh chị em được niêm ấn cho ngày cứu chuộc. 31 Hãy loại bỏ khỏi anh chị em những cay đắng, giận dữ, thịnh nộ, la lối, vu khống, cùng mọi tật xấu. 32 Hãy đối xử với nhau cách nhân từ, thương xót nhau và tha thứ nhau, như Ðức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Ðấng Christ vậy.

Footnotes

  1. Ê-phê-sô 4:8 Thi 68:18
  2. Ê-phê-sô 4:17 nt: làm chứng với