(A) Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.

Read full chapter