A A A A A
Bible Book List

Efesios 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caguiaˊ Paaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel

Jnea˜ Paaˉ, jo̱ sɨjnɨ́ɨnˇn fɨˊ la lana dsʉˈ uíiˈ˜ e guiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel. Co̱ˈ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ e eáamˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ nañiˊ faˈ jaˋ catɨ́ɨnˉn, jo̱baˈ nɨcacuøˈrˊ jnea˜ e ta˜ la e laco̱ˈ niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ. Dsʉco̱ˈ Fidiéeˇ cajméerˋ e ñiiˉ jaléˈˋ e calɨˈiiñ˜ e nilɨneeˈˉ jéengˊguɨ e nijmérˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ e jaˋ mɨˊ ñiˊ dseaˋ jéengˊguɨ. Jo̱guɨ Fidiéeˇ nɨcacuøˈrˊ jnea˜ e calɨñiiˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ e nɨcajméeˈ˜e capíˈˆ fɨˊ ni˜ jiˋ quiéˉe e nɨcasɨ́ɨnˉn quíiˉnaˈ. Jo̱ mɨ˜ niˈɨ́ˆnaˈ e jiˋ do, jo̱baˈ nilɨñíˆnaˈ e nɨñibˋ jnea˜ lají̱i̱ˈ˜ e calɨˈiing˜ Fidiéeˇ jmérˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ e jaˋ mɨˊ ñiˊ dseaˋ jéengˊguɨ. Co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e quiáˈˉ Fidiéeˇ e jaˋ mɨˊ calɨñiˊ dseaˋ jéengˊguɨ do, lanaguɨ nɨcacuøˈˊ Fidiéeˇ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ apóoˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e ngángˈˋnaaˈ co̱lɨɨng˜guɨ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ jmóoˋ ta˜ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ cajo̱. Jo̱ cajméerˋ lajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉbre. Jo̱ e nab e jaˋ calɨñiˊ dseaˋ jéengˊ do e laˈeáangˊ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ laco̱ˈguɨ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel. Jo̱guɨ co̱o̱bˋ ˈléˈˋ nɨlɨ́ɨˊnaaˈ lajeeˇ lajaléˈˋnaaˈ do, jo̱guɨ catɨ́ɨmˉbaaˈ e niˈíingˈ˜naaˈ conrøøˋ lají̱i̱ˈ˜ e sɨjeengˇnaaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcacuøˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ jneaa˜aaˈ.

Jo̱ co̱ˈ eáamˊ guiúngˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ nañiˊ faˈ jaˋ catɨ́ɨnˉn, jo̱baˈ cacuøˈrˊ jnea˜ ta˜ e guiaaˉ e júuˆ jo̱. Jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e laniingˉ ˈgøiñˈˊ do, jo̱baˈ nɨcuǿømˋ jmee˜e e ta˜ jo̱. Jo̱ jnea˜ jaˋ catɨ́ɨnˉn jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ e niˈíinˈ˜n e ta˜ jo̱ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Dsʉˈ laˈeáangˊ e guiúmˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ catɨ́ɨnˉn, jo̱baˈ cacuøˈrˊ jnea˜ ta˜ e guiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel, jaléˈˋ e jloˈˆ niguoˈˆ e ˈgøngˈˊ eáangˊ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ quɨ́ɨˈ˜naaˈ jmɨɨ˜ ningángˈˋnaaˈ jial lɨ́ɨˊ. Jo̱guɨ nɨcacuøˈˊ Fidiéeˇ jnea˜ cajo̱ e nijmee˜e e nilɨñiˊ dseaˋ lají̱i̱ˈ˜ e calɨˈiiñ˜ jmérˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel, e jaˋ mɨˊ ñiˊ dseaˋ lají̱i̱ˈ˜ malɨˈˋ, co̱ˈ jaˋ mɨˊ cajmijnéengˋ dseaˋ do e jo̱. Jo̱ íbˋ dseaˋ cajméerˋ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. 10 Jo̱ uíiˈ˜ e nɨlɨ́ɨˊɨɨˈ co̱o̱ˋ ˈléˈˋ laˈóˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ lanaguɨ jaléngˈˋ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ guiáˈˆ güíˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ mogui˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ jo̱ cajo̱ nilɨñirˊ e jmiguiʉˊ íimˈ˜ tíiˊ tɨɨngˋ Fidiéeˇ jmóorˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ guiʉ́ˉ e guiarˊ. 11 Jo̱ Fidiéeˇbingˈ cajméeˋ jaléˈˋ e jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ ɨˊ dsíirˊ malɨɨ˜guɨ eáangˊ e nijmérˉ, lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ. Jo̱ e jo̱ calɨti˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. 12 Jo̱ co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ nɨlɨ́ɨˊnaaˈ, jo̱guɨ laˈeáangˊ e nɨcajáangˈ˜ yee˜naaˈ fɨˊ jaguórˋ, jo̱baˈ nɨcuǿømˋ sɨɨ˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱guɨ nɨsɨtaˇ dsiˋnaaˈ cajo̱ e dseángˈˉ ninúˉbre júuˆ quíˉiiˈ. 13 Jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ jmɨtúngˉ óoˊnaˈ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e íingˈ˜ jnea˜ uíiˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉˈ íinˈ˜n e iihuɨ́ɨˊ la e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nidsijéeˊ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ.

Mɨ˜ camɨˈˊ Paaˉ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ dseaˋ seengˋ fɨˊ Éfeso

14 Jo̱ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱ nisíˈˆi uǿˉ jniiˉ fɨˊ quiniˇ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ. 15 Jo̱ íˋbingˈ lɨ́ɨngˊ Tiquiáˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨneáangˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 16 Jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ e laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ güeaˈˆ ˈgøngˈˊ quiáˈrˉ e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quíiˉnaˈ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ dseaˋ i̱ seaˋ quiáˈˉ jaléˈˋ e jloˈˆ jo̱guɨ niguoˈˆ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niguiáˋ. 17 Jo̱ mɨˋbɨ́ɨ e contøøngˉ guiing˜ áaˊnaˈ Dseaˋ Jmáangˉ laˈeáangˊ e nɨcajáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguórˋ. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜bɨ́ɨr cajo̱ e laˈeáangˊ e eáamˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ ˈnʉ́ˈˋ eáamˊ nilɨˈneáangˋnaˈ dseaˋ do cajo̱, jo̱ jaˋ jmɨtúngˆ áaˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ nɨteáangˉnaˈ. 18 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜bɨ́ɨr cajo̱ e ningángˈˋ ˈnʉ́ˈˋ røøˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋguɨ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jial tíiˊ laniingˉ e ˈneáangˋ Dseaˋ Jmáangˉ jneaa˜aaˈ. 19 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜bɨ́ɨ Tiquíˆnaaˈ cajo̱ e nilɨñíˆguɨˈ dseángˈˉ røøˋ jial tíiˊ laniingˉ ˈneáangˋ Dseaˋ Jmáangˉ ˈnʉ́ˈˋ, nañiˊ faˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ dseángˈˉ e ningáiñˈˋ. Co̱ˈ song nɨñíˆbaˈ lajo̱, jo̱baˈ seabˋ la dsíingˋ quíiˉnaˈ laco̱ˈguɨ la dsíingˋ e seaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ ˈñiaˈrˊ.

20 Jo̱ güɨlɨfémˈˊ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ, i̱ dseaˋ i̱ tɨɨngˋ jmóoˋ e jmiguiʉˊguɨ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsiˋnaaˈ o̱si e mɨ́ɨˈ˜naaˈr é, jo̱ e jo̱ jmóorˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ bíˋ quiáˈrˉ e jmɨcó̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ quiáˈˉ jaléˈˋ e jmooˉnaaˈ do. 21 Jo̱ majmifémˈˊbaaˈ Fidiéeˇ contøøngˉ jo̱guɨ lata˜ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes