Add parallel Print Page Options

Ett liv i kärlek

Ha alltså Gud som förebild, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och gett sig själv som en offergåva, som en välbehaglig lukt för Gud.

Bland er får sådant som sexuell omoral och annan orenhet eller girighet aldrig ens nämnas. Sådant anstår inte de heliga. Inte heller passar snuskiga historier, dumt prat och elaka skämt bland er. Tacka i stället Gud. Ni ska ha klart för er att ingen som ägnar sig åt sexuell omoral och annan orenhet eller girighet får del i Kristus och Guds rike, för detta är att tillbe avgudar. Låt er inte luras av tomt prat, för sådant drar Guds vrede över de olydiga. Delta aldrig i det som dessa människor ägnar sig åt.

Förut levde ni ju i mörker, men nu har ni i Herren blivit ljus. Lev då som de som tillhör ljuset. Ljusets frukt är ju godhet, rättfärdighet och sanning. 10 Sök alltid efter det som behagar Herren. 11 Delta inte i mörkrets fruktlösa gärningar, utan avslöja dem i stället. 12 Vad dessa människor har för sig i hemlighet är så skamligt att man inte ens kan tala om det. 13 Men alltsammans ska avslöjas, när ljuset får göra det synligt, 14 för ljuset avslöjar allt. Det är därför man brukar säga:

”Vakna, du som sover,
    stå upp från de döda,
så ska Kristus lysa över dig.”[a]

15 Var alltså noga med hur ni lever, inte som ovisa, utan som visa människor. 16 Ta vara på varje tillfälle, för tiden är ond. 17 Var därför inte oförståndiga, utan försök att förstå vad Herren vill. 18 Drick er inte fulla på alkohol, för det leder till utsvävningar. Låt er i stället fyllas av Anden, 19 och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, som ni helhjärtat sjunger och spelar för Herren.[b] 20 Tacka alltid vår Gud och Fader för allting i vår Herre Jesus Kristus namn.

Råd angående gifta par

21 Underordna er varandra i fruktan för Kristus, 22 och ni gifta kvinnor era män som Herren. 23 Mannen är huvud för sin hustru, liksom Kristus är huvud för församlingen, Frälsare för denna sin kropp. 24 Så som församlingen underordnar sig Kristus, ska också gifta kvinnor i allt underordna sig sina män.

25 Ni gifta män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och gett sitt liv för den, 26 för att helga den, sedan han gjort den ren genom bad i vatten och genom ordet. 27 Han ville låta församlingen stå där inför honom i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något sådant, helig och felfri. 28 På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. 29 Ingen hatar ju sin egen kropp, utan ger den näring och tar hand om den. Så gör Kristus med församlingen. 30 Och i den kroppen är vi alla olika delar.

31 ”Det är därför en man lämnar sin far och mor och håller sig till sin hustru, så att de två blir ett kött.”[c] 32 Det ligger en stor hemlighet i detta, här talar jag om Kristus och församlingen. 33 Men också en man ska älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa sin man respekt.

Footnotes

  1. 5:14 Citatet är antagligen taget från en sång.
  2. 5:19 I de första församlingarna sjöng man både psalmer ur Psaltaren och nykomponerade sånger. Citatet i v. 14 är antagligen från en sådan ny sång. Se också Jes 51:17; 52:1; 60:1
  3. 5:31 Se 1 Mos 2:24.