Add parallel Print Page Options

Znamenia posledných čias

Vedz, že pred Kristovým príchodom nastanú ťažké časy.

Ľudia budú sebeckí a chamtiví, namyslení a márnomyseľní, budú sa vysmievať Bohu a pohŕdať rodičmi, budú nevďační a bezbožní, bezcitní, nezmierliví, bez lásky.

Budú mať záľubu v ohováraní, hrubosti, bezohľadnosti a zrade.

Rozkoše budú vyhľadávať väčšmi ako Boha.

Niektorí sa pritom budú tváriť pobožne, ale ich život bude dokazovať opak. Tým sa vyhýbaj!

Patria k nim aj tí, čo chodia po domoch a pokúšajú sa získať ľahkoverné ženy, plné hriechov a ovládané rozličnými túžbami.

Tie sú síce náklonné prijať hocičo nové, ale k poznaniu pravdy nedochádzajú.

Tak ako sa egyptskí mágovia Janes a Jambres postavili proti Mojžišovi, tak sa títo falošní učitelia stavajú proti pravde. Sú to ľudia prevrátenej mysle a nespoľahliví vo viere.

Dlho však nebudú klamať ľud svojimi bludmi, nezmyselnosť ich učenia vyjde na svetlo.

Čisté učenie

10 Ty si však zostal pri tom, čo som učil. Vieš, ako som žil, poznáš moje myslenie, moju vieru, lásku a trpezlivosť.

11 Bol si svedkom môjho prenasledovania a útrap, ktoré ma postihli v Antiochii, v Ikoniu a v Lystre. Čo všetko som tam musel vytrpieť! Ale Pán ma zo všetkého vytrhol.

12 A tak všetci, čo chcú zbožne žiť v Kristu Ježišovi, musia rátať aj s prenasledovaním,

13 kým klamstvo tých zlých ľudí a falošných učiteľov sa bude vzmáhať. Oklamú mnohých, ale nakoniec sa sami stanú obeťou klamstva.

14 Ty sa však pevne drž toho, čo si sa naučil a o čom si sa presvedčil. Veď vieš, od koho si sa to naučil.

15 Okrem toho poznáš už od detstva Sväté písma, v ktorých je múdrosť, ako dosiahnuť spasenie vierou v Ježiša Krista.

16 Celé Písmo je inšpirované Bohom: vyučuje, usvedčuje z hriechu, ukazuje, ako začať nový život, vychováva k spravodlivosti,

17 aby tak Boží človek bol dokonale pripravený konať vždy dobro.