Add parallel Print Page Options

Znamenia druhého Kristovho príchodu

A teraz k tomu očakávanému príchodu Pána Ježiša Krista.

Prosím vás, nedajte si popliesť hlavu nejakými chýrmi, že ten deň je azda tu. Aj keby to niekto tvrdil na základe nejakého prorockého videnia, alebo sa azda oháňal nejakým naším listom v tomto zmysle,

neverte mu a nedajte sa oklamať. Prv ako ten deň príde, musia sa stať dve veci: nastane obdobie veľkej vzbury proti Bohu a mnohí od neho odpadnú. Potom sa zjaví človek stelesňujúci vzburu a všetko zlo.

Ten sa postaví na odpor proti všetkému, čo pripomína Božie meno, a bude vyžadovať božské pocty pre seba. Dokonca vojde do Božieho chrámu a tam sa sám vyhlási za Boha.

Nespomínate si, že som vám to hovoril už pri svojej prvej návšteve? A vy viete, čo mu bráni, aby mohol prísť skôr ako v určený čas.

Jeho dielo vzbury sa síce už začalo,

ale on sám nemôže vystúpiť, kým je tu prekážka, ktorá mu v tom bráni.

No len čo zmizne, zjaví sa ten bezbožník, ktorého Pán spáli dychom svojich úst" a zničí svojím slávnym príchodom.

Ten bezbožník príde ako satanov nástroj a vyzbrojený satanskou mocou bude konať všelijaké klamstvá a zázraky,

10 aby oklamal tých, ktorí povedali pravde nie" a uberajú sa do záhuby, lebo odmietli pravdu, ktorá ich mohla zachrániť.

11 Preto ich Boh nechá napospas tej lživej moci, aby ich ovládla,

12 a tak zožnú spravodlivé odsúdenie tí, ktorí si namiesto pravdy obľúbili lož a hriech.

Stojte pevní vo viere

13 Ale za vás, bratia milovaní Pánom, musíme stále ďakovať Bohu, ktorý si vás ako prvých vyvolil, aby ste boli zachránení, očistil vás svojím Duchom a dal vám uveriť pravde.

14 Nás poslal zvestovať vám radostnú zvesť, aby aj vás ožiarila sláva nášho Pána Ježiša Krista.

15 A tak teda stojte pevne, bratia, a držte sa pravdy, ktorú sme vám odovzdali už či osobne alebo v listoch.

16 Nech Pán Ježiš Kristus a Boh Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám trvalú útechu a nezaslúženú nádej, povzbudí vaše srdcia a dá vám silu ku každému dobrému slovu i činu.