Add parallel Print Page Options

Myslím, že o tejto pomoci jeruzalemskému zboru som sa ani nemusel toľko rozpisovať.

Viem, že pre vás je to samozrejmé a v Macedónsku som hrdo vyhlasoval, že vy ste so zbierkou začali už vlani. Práve tá vaša horlivosť povzbudila mnohých z nich.

Teraz k vám posielam týchto bratov, aby som sa presvedčil, či som vás neprechválil.

Ako by sme potom vyzerali pred kresťanmi v Macedónsku, keby sa ukázalo, že som nemal pravdu? Musel by som sa prepadnúť od hanby -- a vy tiež!

Preto som pokladal za potrebné poprosiť týchto bratov, aby zhromaždili všetky vaše príspevky ešte pred mojím príchodom, aby to potom nevyzeralo, že som ich prišiel vymáhať.

Pamätajte však: skúpa sejba -- skromná žatva. Bohatú úrodu zožne ten, kto štedro seje.

Požehnanie štedrosti

Každý nech dáva podľa toho, ako sa vo svojom srdci vopred rozhodol. Nikoho nenúťte, aby dal viac, ako sám chce. Boh nestojí o vynútené dary, ale miluje ochotného darcu.

Boh má moc požehnať vás takou mierou, že vždy budete mať dosť nielen pre seba, ale ešte vám zvýši, aby ste mohli pomôcť tým, čo to potrebujú,

ako sa hovorí v žalme: On rozsýpa štedro, chudobným dáva a jeho spravodlivosť trvá naveky.

10 On, ktorý dáva roľníkovi chlieb i zrno, aby mohol zasiať, dá všetko potrebné na sejbu aj vám, aby ste zo žatvy mali čoraz viac pre seba i pre iných.

11 Vo všetkom budete obohacovaní, aby ste mohli byť veľkoryso štedrí.

12 A keď odovzdáme vaše dary tým, čo ich potrebujú, prebudíme v ich srdciach vďačnosť nielen voči vám, ale predovšetkým budú chváliť a velebiť Boha.

13 A to je veľmi dôležité. Budú ďakovať Bohu za to, že slovo milosti a záchrany našlo vo vás taký ohlas.

14 Budú sa za vás modliť a priľnú k vám vrelým bratským citom.

15 Vďaka Bohu za Pána Ježiša Krista -- ten vzácny dar nad všetky dary!