Add parallel Print Page Options

Pomoc pre jeruzalemský zbor

Musím vám teraz porozprávať, ako veľmi sa prejavila Božia milosť v kresťanských zboroch v Macedónsku.

Hoci sa tam museli boriť s mnohými ťažkosťami a podstúpiť nejednu tvrdú skúšku, radosť veriacich bola taká veľká, že pri všetkej svojej chudobe zozbierali medzi sebou neuveriteľnú sumu peňazí.

Nedávali iba to, čo im zvyšovalo, ale oveľa viac.

Pokladali to za vyznamenanie, že sa mohli zúčastniť na zbierke pre jeruzalemských kresťanov.

Ich obetavosť predstihla všetko moje očakávanie -- úplne sa oddali Pánu Bohu a v jeho mene aj nám.

Preto sme požiadali Títa, ktorý u vás začal so zbierkou už skôr, aby k vám znova zašiel a pomohol vám toto dielo lásky zavŕšiť.

Ako ste vo všetkom bohatí, vo viere, v slove, poznaní, v horlivosti aj v láske k nám, buďte bohatí aj v tomto diele lásky.

Neberte to ako príkaz. Len by som si želal, aby ste dokázali svoju lásku rovnako horlivo.

Určite ste nezabudli, čo pre vás urobil Pán Ježiš Kristus: sám bohatý, kvôli vám dobrovoľne vzal na seba chudobu, aby ste vy jeho chudobou zbohatli.

10 Mali by ste teda tú myšlienku, ktorá sa zrodila u vás, dotiahnuť až do konca.

11 Každý nech dá podľa toho, koľko má.

12 Ak ste začali s takým nadšením, nepoľavujte a ochotne dávajte, koľko môžete. Kto nemôže dať viac, nech sa netrápi. Pánu Bohu záleží na ochote, a nie na veľkosti daru.

13 Nejde o to, aby iným bolo dobre na váš účet.

14 Ale ak sa vám teraz darí lepšie, rozdeľte sa s tými, čo sú v núdzi. Veď oni zasa môžu pomôcť vám, keď vy budete potrebovať.

15 Tak bude každý mať práve toľko, koľko potrebuje, ako čítame v Písme o Izraelitoch, čo zbierali pokrm na púšti: Kto nazbieral mnoho, tomu nezvyšovalo, a kto nazbieral málo, nemal nedostatok."

16 Som vďačný Bohu za to, že si vás Títus obľúbil rovnako ako ja.

17 Môj návrh hneď prijal s radosťou, ale myslím, že by bol aj tak využil prvú príležitosť, aby sa znova vydal k vám.

18 Posielam s ním ešte jedného brata, ktorého si pre jeho oddanosť v službe Pánu Ježišovi vážia vo všetkých zboroch.

19 Vybrali ho, aby ma sprevádzal do Jeruzalema so zbierkou, ktorá má osláviť nášho Pána a verejne dokázať našu horlivosť v službe.

20 Predíde sa tak prípadným neskorším dohadom, či ozaj všetky peniaze sa dostali ta, kde boli určené. Pán Boh vie, že nikomu z nás by ani na um neprišlo spreneveriť čo len jeden halier, ale aby sme vylúčili aj to najnepatrnejšie podozrenie, urobili sme to radšej takto.

21 Dbáme o to, aby to bolo v poriadku nielen pred Bohom, ale aj pred ľuďmi.

22 Sprevádza ich ešte jeden brat, ktorý sa už neraz osvedčil ako úprimný kresťan. Teší sa na vás, lebo som mu rozprával o vašom nadšení pomáhať iným. Prijmite ich teda všetkých prívetivo.

23 Títus je v tejto veci mojím spoločníkom a spolupracovníkom. Je to môj najbližší spolupracovník. Druhých dvoch vyslali tunajšie zbory ako svojich najlepších predstaviteľov.

24 Ukážte im, že všetky moje chvály na vás boli odôvodnené.