Add parallel Print Page Options

Nebeský domov

Vieme predsa, že až zomrieme, znova ožijeme v krajšej, večnej podobe.

2-5 Túžime po tom, zároveň však váhame, lebo by sme sa radi vyhli umieraniu a vstúpili priamo do nesmrteľného života, na ktorý nás Pán Boh už teraz pripravuje: ako preddavok nám dal svojho Ducha.

Preto sa môžeme s dôverou tešiť na náš nebeský domov; vo svojich telách tu vlastne žijeme v cudzine, ďaleko od svojej vlasti, kde nás čaká Pán Ježiš Kristus.

Nevidíme ho, ale sme s ním spojení vierou.

Preto v plnej dôvere a radi opustíme, hoci aj hneď teraz, toto telo, aby sme mohli byť doma u svojho Pána.

Chceme však konať tak, ako sa jemu páči, už či to znamená zostať tu v cudzine, alebo odísť do svojej vlasti.

10 Veď nakoniec sa všetci musíme postaviť pred Kristov súd, kde sa spravodlivo zhodnotí každý náš skutok -- dobrý i zlý.

Služba zmierenia

11 A práve táto bázeň pred Bohom nás núti presviedčať ľudí, aby verili v Pána Ježiša Krista. Boh naše pohnútky pozná a veríme, že ani vy nás nepodozrievate z nejakých bočných úmyslov.

12 Nie, nejdeme sa znovu chváliť. Chceme vám iba ukázať, že sa za nás nemusíte hanbiť, a tak môžete zatvoriť ústa tým, ktorí taký dôraz kladú na vonkajší prejav namiesto na vnútornú hodnotu.

13 Ak to prospeje Božej sláve, nech nás ľudia pokladajú aj za bláznov. Že v skutočnosti bláznami nie sme, to je užitočné zase pre vás.

14 Vo všetkom, čo konáme, nás vedie Kristova láska.

15 Je predsa zrejmé, že smrť toho, kto zomrel za všetkých, je to isté, ako keby všetci zomreli. A tak naše životy už nepatria nám, ale tomu, kto za nás zomrel a vstal z mŕtvych.

16 Neposudzujme preto už nikoho podľa vonkajších znakov. Aj my sme kedysi takto posudzovali Krista, ale teraz už tak nerobíme.

17 Ak niekto odovzdal svoj život Kristovi, stal sa novým stvorením. Čo bolo predtým, pominulo, začalo sa niečo celkom nové.

18 To všetko je z Boha, ktorý nás prostredníctvom Pána Ježiša Krista zmieril so sebou. A on nás poveril, aby sme do celého sveta niesli zvesť,

19 že Boh v Kristu zmieril svet so sebou, odpustil ľuďom ich previnenia a neráta im viac ich hriechy.

20 Ako Kristovi vyslanci vás preto vyzývame: Zmierte sa s Bohom!

21 Lebo na toho, ktorý sa nikdy nedopustil ničoho zlého, vložil všetok náš hriech a jeho spravodlivosť preniesol na nás.