Add parallel Print Page Options

13  Toto bude už moja tretia cesta k vám. A vy viete, že každá výpoveď musí byť potvrdená dvoma alebo tromi svedkami.

Ja som už dvakrát dotyčné osoby napomínal. Teraz ich varujem znova a súčasne aj všetkým ostatným pripomínam, čo som povedal pri svojej druhej návšteve: až prídem nabudúce, nikoho už neušetrím.

Potom dostanete dôkaz, že zo mňa hovorí Kristus, ktorý sa vám nepredstaví ako slaboch, ale ako vládca.

Zomrel na kríži ako bezmocný človek, ale teraz z moci Božej žije! Sme iba slabí ľudia, ale presvedčíte sa, že tá istá moc, ktorá vrátila život Kristovi, je aj v nás.

Posledné napomenutia

Skúmajte svoje vnútro, či ste naozaj kresťanmi. Skúška je jednoduchá: prejavuje sa vo vašom živote Kristus?

Dúfam, že na nás moc Kristovu poznáte.

Modlíme sa však, aby ste nevykonali nič zlé nie z ohľadu na nás, preto, aby sa ukázalo, že my máme pravdu. Ide nám o to, aby ste konali správne, aj keby sme my neobstáli.

Veď proti pravde nič nezmôžeme, ale iba v mene pravdy.

A tak sa radujeme, že kým sme my slabí, vy ste silní. A modlíme sa, aby ste všetko zasa dali u vás do poriadku.

10 Tento list píšem s jediným zámerom -- aby som nemusel, až k vám prídem, tvrdo použiť moc, ktorú mi dal Pán na to, aby som cirkev budoval, a nie boril.

11 Tak dovidenia, moji drahí! Buďte radostní, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa, žite v jednomyseľnosti a vo vzájomnom pokoji a Pán Boh, prameň lásky a pokoja, bude s vami.

12 Objímte sa vzájomne v kresťanskej láske. Celá tunajšia cirkev vás pozdravuje.

13 Nech vás sprevádza milosť nášho Pána Ježiša Krista.

Božia láska a jeho Svätý Duch nech vás napĺňajú.