Add parallel Print Page Options

Pavol a falošní apoštoli

11  Dúfam, že moje trochu nerozumné riadky nevyčerpali ešte všetku vašu trpezlivosť. Už iba chvíľočku, prosím vás.

Mám vás totiž tak žiarlivo rád ako Boh. Akoby ste boli mojou jedinou dcérou, ktorú som zasľúbil jedinému mužovi -- Pánu Ježišovi Kristovi. Chcem mu ju priviesť čistú, nedotknutú.

Teraz mi však srdce zviera úzkosť, aby vaša verná a čistá láska k nemu nebola zakalená a pošpinená, alebo aby celkom nezanikla.

Viete predsa, ako prefíkane vedel satan zviesť Evu v raji!

A vy tak pokojne dávate príležitosť každému, kto vám predkladá iného Krista ako my a vnáša medzi vás cudzieho ducha a šíri akúsi inú zvesť, ako ste počuli od nás.

Myslím si, že nie som niečo menej ako títo veľkoapoštoli". Možno som slabší rečník, zato viem, o čom hovorím.

O tom ste sa mohli mnoho ráz presvedčiť.

Alebo je moja chyba v tom, že som si nedal za svoju kazateľskú službu zaplatiť? Že som sám seba ponižoval, aby som vám pomohol dostať sa vyššie?

Môj pobyt u vás hradili iné kresťanské zbory, ich som okrádal", len aby som vám nebol na ťarchu.

A aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nebol som nikomu na ťarchu. Veď v čom som mal nedostatok, doplnili kresťania z Macedónska. Nič som od vás nevzal a ani v budúcnosti nevezmem.

10 A ako že slúžim Kristovej pravde -- tak a nie inak to budem robiť po celom Grécku.

11 Prečo? Azda preto, že vás nemám rád? Boh vie, že mám!

12 Chcem vám i naďalej slúžiť bez akejkoľvek odmeny, aby tí ľudia nemohli tvrdiť, že sú takí ako my.

13 Veď sú to podvodníci, falošní apoštoli, ktorí sa iba vydávajú za Kristových apoštolov.

14 Netreba sa tomu, pravda, čudovať, veď aj satan na seba často berie anjelskú podobu.

15 Nie div, že jeho pomáhači sa vydávajú za Božích služobníkov. Ale spravodlivá odplata ich neminie.

Pavlova chvála"

16 Verte mi, že to mám v hlave v poriadku. A ak nie, ako niektorí vravia, prečo by som sa aj ja raz nemohol pochváliť tak ako oni a porozprávať vám o svojich prednostiach?

17 Ako kresťanovi by mi to bolo, pravda, proti mysli, ale ako údajný blázon si to hádam môžem dovoliť.

18 Keď sa toľkí chvália vonkajšími vecami, pochválim sa aj ja.

19 Vy ste predsa takí múdri, že viete byť aj k bláznovi zhovievaví.

20 Strpíte, že vás tyranizujú a vydierajú, že vami pohŕdajú a šliapu po vás.

21 Nuž áno, priznávam, že v tomto akoby sme boli naozaj slabí.

22 A aké sú ich ďalšie prednosti? Starobylý pôvod? Prepáčte nerozumnému, ale môj nie je horší! Náboženské vzdelanie? Ani v tom nezaostávam.

23 Vyhlasujú sa za Kristových služobníkov? Keď sa už tak nerozumne chválim, potom aj v tom sa im viac ako vyrovnám. Kto vynaložil pre Krista viac úsilia? Kto bol viackrát vo väzení, viackrát týraný, viackrát riskoval svoj život?

24 Päť ráz mi dali Židia naložiť tridsaťdeväť rán korbáčom na holý chrbát,

25 trikrát ma zbili palicami, raz dokonca kameňovali. Trikrát som zažil stroskotanie lode a z toho raz som noc a deň strávil vo vlnách mora.

26 Často som bol na cestách -- ohrozovaný rozvodnenými riekami, lupičmi, vlastnými súkmeňovcami i pohanmi. Smrť mi hrozila v rozbesnených davoch i na ľudoprázdnych púšťach, na rozbúrenom mori, ba aj medzi falošnými bratmi.

27 Viem, čo sú to bezsenné noci a smrteľná únava, mučivý hlad a smäd, čo je to na kosť premrznúť a nemať sa kde zohriať.

28 A navyše stále starosti o kresťanské zbory.

29 Odmietol som azda niekedy pomôcť niekomu, koho ťažilo svedomie? Netrápil som sa vari, keď niekto zakolísal vo viere?

30 Ak už sa teda mám chváliť, budem sa chváliť svojou slabosťou.

31 On -- večná sláva jeho menu -- vie, že neklamem.

32 V Damasku dal miestodržiteľ kráľa Areta strážiť mestské brány, aby ma chytil.

33 Dal som sa teda spustiť v koši po lane otvorom v mestských hradbách, a tak som z tej pasce vyviazol.