A A A A A
Bible Book List

Druhý List Korinťanom 6 Nádej pre kazdého (NPK)

Ako Boží služobníci vás naliehavo prosíme: nepremárnite milosť, ktorú ste dostali od Boha! Pán Boh vraví:

V čase milosti som vypočul tvoju modlitbu a v deň záchrany som ti pomohol."

Deň záchrany je dnes -- neprepaste ho!

Vernosť v službe

Nikomu nechceme svojím správaním dať dôvod na urážky, aby nevznikli nejaké pochybnosti o našom poslaní.

Z celého nášho života má každý poznať, že stojíme v službách Božích.

Preto sa neponosujeme na starosti, biedu alebo ťažkosti, bezsenné noci, ťažkú prácu a hlad, útoky nepriateľov, bitky a väznenie. Ako Boží spolupracovníci to všetko znášame bez reptania.

Našou legitimáciou je bezúhonný život, trpezlivosť a prívetivosť za všetkých okolností a pravdivé poznanie. Všetky tieto schopnosti nám dáva Duch Svätý, navyše úprimnú lásku,

pravdivé slová a Božiu silu pre hlásanie pravdy. Našou zbraňou v útoku i v obrane je dobré svedomie pred Pánom Bohom i pred ľuďmi.

Stojíme verne pri Pánu Bohu, už či nás za to oslavujú, alebo nám nadávajú, či nám veria, alebo hovoria o nás, že sme podvodníci.

Sme neznámi, a predsa o nás všetci vedia. Každý deň sa nad nami vznáša smrť, ale nikdy sme nežili plnšie. Bili ma až na smrť, a predsa ma nezabili.

10 Stále nám hádžu polená pod nohy, ale o radosť nás tým nepripravia. Sme chudobní, a predsa rozdávame poklady nesmiernej ceny. Nemáme nič -- a predsa nám patrí všetko!

11 Moji drahí priatelia, musel som vám to napísať tak, ako to cítim.

12 Nič neskrývam ani neprikrášľujem. Nik vás predsa nemá väčšmi rád ako ja! Ak je medzi vami ešte nejaká prekážka, nie je to nedostatok mojej lásky k vám, ale vaše výhrady voči mne.

13 Vravím vám to ako svojim vlastným deťom: opätujte moju lásku!

Oddeľte sa od zla

14 Nespriahajte sa s neveriacimi. Čo môže mať spoločné svetlo s tmou, spravodlivosť s bezprávím?

15 Je azda možné nejaké dorozumenie medzi Kristom a diablom?

16 Viete si predstaviť pohanských bôžikov v kresťanskom chráme? A čo iné sme, ak nie chrám živého Boha? Boh povedal: Budem žiť uprostred nich a s nimi budem bývať, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom."

17 A ďalej povedal: Oddeľte sa a odíďte od nich, preč od všetkého nečistého. Len tak vás prijmem za svojich,

18 aby som bol vaším Otcom a vy mojimi synmi a dcérami," vraví všemocný Pán Boh.

Nádej pre kazdého (NPK)

Copyright © 1993 by Biblica

2 Corinthians 6 New International Version (NIV)

As God’s co-workers we urge you not to receive God’s grace in vain. For he says,

“In the time of my favor I heard you,
    and in the day of salvation I helped you.”[a]

I tell you, now is the time of God’s favor, now is the day of salvation.

Paul’s Hardships

We put no stumbling block in anyone’s path, so that our ministry will not be discredited. Rather, as servants of God we commend ourselves in every way: in great endurance; in troubles, hardships and distresses; in beatings, imprisonments and riots; in hard work, sleepless nights and hunger; in purity, understanding, patience and kindness; in the Holy Spirit and in sincere love; in truthful speech and in the power of God; with weapons of righteousness in the right hand and in the left; through glory and dishonor, bad report and good report; genuine, yet regarded as impostors; known, yet regarded as unknown; dying, and yet we live on; beaten, and yet not killed; 10 sorrowful, yet always rejoicing; poor, yet making many rich; having nothing, and yet possessing everything.

11 We have spoken freely to you, Corinthians, and opened wide our hearts to you. 12 We are not withholding our affection from you, but you are withholding yours from us. 13 As a fair exchange—I speak as to my children—open wide your hearts also.

Warning Against Idolatry

14 Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? 15 What harmony is there between Christ and Belial[b]? Or what does a believer have in common with an unbeliever? 16 What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said:

“I will live with them
    and walk among them,
and I will be their God,
    and they will be my people.”[c]

17 Therefore,

“Come out from them
    and be separate,
says the Lord.
Touch no unclean thing,
    and I will receive you.”[d]

18 And,

“I will be a Father to you,
    and you will be my sons and daughters,
says the Lord Almighty.”[e]

Footnotes:

  1. 2 Corinthians 6:2 Isaiah 49:8
  2. 2 Corinthians 6:15 Greek Beliar, a variant of Belial
  3. 2 Corinthians 6:16 Lev. 26:12; Jer. 32:38; Ezek. 37:27
  4. 2 Corinthians 6:17 Isaiah 52:11; Ezek. 20:34,41
  5. 2 Corinthians 6:18 2 Samuel 7:14; 7:8
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes