A A A A A
Bible Book List

Druhá Mojžíšova 37 Bible 21 (B21)

Truhla

37 Potom Becaleel vyrobil truhlu z akáciového dřeva: byla dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte vysoká. [a] Obložil ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po jednom jejím boku a dva kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil rovněž tyče a obložil je zlatem. Tyče pak provlékl skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla dala nosit.

Vyrobil také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: byla dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvořil také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Udělal cheruby tak, aby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové měli rozpjatá křídla, jimiž zastiňovali slitovnici. Byli obráceni čelem k sobě a tvářemi se skláněli nad slitovnici.

Stůl

10 Vyrobil také stůl z akáciového dřeva: byl dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký. [b] 11 Obložil jej čistým zlatem a po jeho obvodu udělal zlatý věnec. 12 Udělal po jeho obvodu také na dlaň [c] širokou obrubu a kolem ní další zlatý věnec. 13 Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou. 14 Kruhy byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče, aby se stůl dal nosit. 15 Tyče udělal z akáciového dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. 16 Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísy, pohárky, číše a konvice na úlitby, a to z čistého zlata.

Svícen

17 Vyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dřík a vystupovaly z něj pohárky, pupeny a květy. 18 Z jeho boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné strany svícnu a tři pruty z druhé. 19 Na jednom prutu byly tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak to bylo na všech šesti prutech vycházejících ze svícnu. 20 Na dříku pak byly čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. 21 Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, byl jeden pupen, pod druhým párem další pupen a pod třetím další – takto u všech šesti prutů vycházejících ze svícnu. 22 Tyto pupeny i pruty vystupovaly ze svícnu a všechno to bylo vytepáno z jednoho kusu čistého zlata.

23 Ke svícnu zhotovil z čistého zlata také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky. 24 Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z talentu [d] čistého zlata.

Kadidlový oltář

25 Zhotovil také kadidlový oltář z akáciového dřeva. Byl čtvercový, loket na délku a loket na šířku; [e] na výšku měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy. 26 Obložil jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i jeho rohy. Po jeho obvodu udělal zlatý věnec. 27 Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Sloužily jako úchyty pro tyče, aby se na nich dal nosit. 28 Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem.

29 Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého pomazání a čisté kadidlo z vonných látek.

Footnotes:

  1. Druhá Mojžíšova 37:1 asi 115 × 70 × 70 cm
  2. Druhá Mojžíšova 37:10 asi 90 × 45 × 70 cm
  3. Druhá Mojžíšova 37:12 asi 7,5 cm
  4. Druhá Mojžíšova 37:24 hebr. kikar, asi 34 kg
  5. Druhá Mojžíšova 37:25 asi 45 × 45 × 90 cm
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes