A A A A A
Bible Book List

Druhá Mojžíšova 26 Bible 21 (B21)

Příbytek

26 „Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů soukaného kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky; necháš na ně umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. [a] Všechny pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů ať je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž bude na konci spojeného kusu, udělej poutka z modré látky. Totéž udělej podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusu. Na první koncový pruh připevni padesát poutek a stejně tak na koncový pruh druhého spojeného kusu; ta poutka ať leží naproti sobě. Vyrob také padesát zlatých spon, kterými ty pruhy spojíš k sobě. Tak bude Příbytek tvořit jeden celek.

Pro stan nad Příbytkem připravíš houně z kozí srsti; připravíš jedenáct takových houní. Jedna houně bude třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. [b] Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry. Spoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu šestou houni pak v polovině přehni přes průčelí stanu. 10 Podél první koncové houně připevni padesát poutek; stejně tak podél krajní houně druhého spojeného kusu. 11 Vyrob také padesát bronzových spon. Ty spony provlékneš poutky, a tak spojíš stan v jeden celek. 12 Zbývající polovina houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku. 13 Onen loket, [c] o který budou stanové houně z jedné i druhé strany delší, bude po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat.

14 Navrch stanu ještě zhotovíš pokrývku z červeně barvených beraních kůží a vrchní pokrývku z odolných usní.

15 Dále pro Příbytek vyrobíš svislé rámy z akáciového dřeva. 16 Každý rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký [d] 17 a každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš stejně. 18 Pro pravou, jižní stranu Příbytku vyrobíš dvacet rámů. 19 Pod těch dvacet rámů vyrobíš čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod dva čepy jednoho rámu a stejně tak pod každý další rám. 20 Také pro druhý bok Příbytku, pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů 21 a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a stejně tak pod každý další rám. 22 Pro zadní, západní stranu Příbytku pak vyrobíš šest rámů. 23 Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. 24 Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pevně spojeny jedním prstencem. Tak to bude s nimi oběma; budou stát v obou rozích. 25 Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod jedním rámem a stejně tak pod každým dalším rámem.

26 Dále zhotovíš svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, 27 pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní, západní straně Příbytku. 28 Prostřední svlak pak bude procházet středem rámů od jednoho konce k druhému. 29 Ty rámy obložíš zlatem a připevníš k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také svlaky obložíš zlatem.

30 Pak vztyčíš Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.

31 Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; uděláš ji s umně vetkanými cheruby. 32 Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva obložených zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných patkách.

33 Až zavěsíš oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu Truhlu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od nejsvětější svatyně. 34 V nejsvětější svatyni pak na Truhlu svědectví umístíš slitovnici. 35 Venku před oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku Příbytku, postavíš svícen a stůl dáš k severnímu boku.

36 Pro vchod do stanu zhotovíš vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. 37 K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na nich zlaté háčky a uliješ pro ně pět bronzových patek.“

Footnotes:

  1. Druhá Mojžíšova 26:2 asi 12,9 × 1,8 m
  2. Druhá Mojžíšova 26:8 asi 13,8 × 1,8 m
  3. Druhá Mojžíšova 26:13 asi 46 cm
  4. Druhá Mojžíšova 26:16 asi 4,6 × 0,7 m
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes