A A A A A
Bible Book List

Druhá Letopisu 3 Bible 21 (B21)

Hospodinův chrám

Šalomoun pak v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi – na místě, které David připravil, na mlatu Aravny [a] Jebusejského. Stavbu zahájil druhého dne druhého měsíce čtvrtého roku své vlády.

Základy, které Šalomoun položil pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na délku a 20 loktů na šířku [b] (měřeno podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20 loktů [c] vysoké. Vnitřek pokryl čistým zlatem. Chrámovou loď obložil cypřišovým dřevem, pokryl ryzím zlatem a povrch ozdobil palmami a řetízky. Chrám ozdobil drahokamy a ke zlacení použil parvaimské zlato. Zlatem potáhl trámy, prahy, stěny i dveře chrámu a na stěnách vyřezal cheruby.

Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů na délku a 20 loktů na šířku. Potáhl ji šesti sty talenty [d] ryzího zlata; jen zlato na hřebech vážilo padesát šekelů. [e] Zlatem potáhl i stropy.

10 Do místnosti nejsvětější svatyně zhotovil dva odlévané cheruby a i je pokryl zlatem. 11 Křídla cherubů měřila na délku celkem 20 loktů. První cherub se jedním pětiloktovým [f] křídlem dotýkal jedné stěny místnosti; druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal křídla druhého cheruba. 12 Také druhý cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal stěny chrámu; druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal křídla protějšího cheruba. 13 Takto měli cherubové křídla roztažená přes celých 20 loktů, zatímco stáli na nohou, tvářemi do síně. 14 Zhotovil také kmentovou modro-purpurovo-karmínovou oponu a i na ni dal vyšít cheruby.

15 Před chrám postavil dvojici sloupů. Byly od sebe 35 loktů [g] daleko a navrchu měly hlavice 5 loktů vysoké. 16 Zhotovil také řetězy podobné těm ve svatostánku a umístil je na hlavice sloupů. Na řetězy připevnil po stovce granátových jablek. 17 Potom sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravo, druhý nalevo. Ten pravý nazval Jachin, Opora, a levý Boáz, Posila.

Footnotes:

  1. Druhá Letopisu 3:1 podle 2.Sam 24:16 (MT: Ornana; jiná varianta téhož jména)
  2. Druhá Letopisu 3:3 asi 27 × 9 m (1 loket = asi 0,45 m; tak i dále)
  3. Druhá Letopisu 3:4 podle někt. rukopisů LXX, Syr (MT: 120 loktů)
  4. Druhá Letopisu 3:8 asi 20 tun
  5. Druhá Letopisu 3:9 asi 580 g
  6. Druhá Letopisu 3:11 asi 2,3 m
  7. Druhá Letopisu 3:15 asi 16 m
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes