A A A A A
Bible Book List

Druga poslanica Korinćanima 3 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Počinjemo li opet sami sebe preporučivati? Ili trebamo, kao neki, preporučna pisma za vas ili od vas? Vi ste naše pismo upisano u našim srcima, koje znaju i čitaju svi ljudi. Očitovani ste kao pismo Kristovo, kojemu mi poslužismo, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga, ne na kamenim pločama, nego na mesnim pločama srdaca.

Novi Savez

Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga. Ne kao da smo sami, kao od sebe samih, sposobni bilo što pomisliti, nego je naša sposobnost od Boga, koji nas i osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.

Ako se pak služba smrti, slovima uklesana u kamenju, pojavi u slavi tako da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave njegova lica, u koliko će većoj slavi služba Duha biti? Jer ako je u službi osude slava, mnogo je izobilnija slava službe pravednosti. 10 Ono, naime, što je bilo proslavljeno u tom pogledu i nije bilo proslavljeno, zbog slave koja to nadmašuje. 11 Jer ako je po slavi ono prolazno, mnogo je više u slavi ovo što ostaje. 12 Imajući dakle takvu nadu, nastupamo s velikom smjelošću, 13 a ne kao Mojsije, koji preko svojega lica stavljaše pokrivalo da sinovi Izraelovi ne vide svršetak onoga prolaznoga. 14 Ali je njihova pamet otvrdnula, jer sve do današnjega dana isto pokrivalo ostaje pri čitanju Staroga zavjeta - ne bi im otkriveno da se ono u Kristu odbacuje. 15 Štoviše, sve do danas, kad se čita Mojsije, pokrivalo leži na njihovu srcu. 16 Kad se pak tko obrati Gospodinu, pokrivalo se uklanja. 17 Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda. 18 A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, preobražavamo se u istu sliku iz slave u slavu; po Gospodinu, Duhu.

Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

Druga poslanica Korinćanima 3 Knijga O Kristu (CRO)

Počinjemo li to opet sami sebe hvaliti? Ili nam možda za vas, ili od vas, trebaju pisma preporuke?

Vi ste naša preporuka, upisana u naša srca, koju poznaju i čitaju svi ljudi.

Jasno je da ste vi Kristovo pismo ispisano našom skrbi, ne crnilom, već Duhom živoga Boga, ne na kamenim pločama, već u ljudskim srcima.

U to se pouzdajemo jer imamo čvrsto pouzdanje u Boga po Kristu

- ali to ne znači da smatramo kako smo sami sposobni išta učiniti. Ne; svaka sposobnost dolazi od Boga.

On nas je osposobio da budemo poslužiteljima njegova Novog saveza. To nije savez pisanih zakona, već savez Duha. Zakon je vodio u smrt, a Sveti Duh daje život.

Slava novoga saveza

Stari sustav Zakona, koji je vodio u smrt, ipak je započeo s takvom slavom da narod nije mogao podnijeti pogled na Mojsijevo lice. Dok im je davao Božji zakon, njegovo je lice neobično sjalo Božjom slavom, iako je sjaj postupno blijedio.

Neće li onda služba Svetoga Duha sjati još većom slavom?

Ako je Stari savez, koji je ljude vodio k osudi, bio slavan, još je mnogo slavniji Novi savez, koji ljude dovodi pravednosti.

10 Ona prva slava nije ni imala sjaja u usporedbi s najuzvišenijom slavom Novoga saveza.

11 Ako je Stari savez, koji je imao biti ukinut, bio tako pun slave, onda Novi savez, koji ostaje zauvijek, još više njome obiluje.

12 I zato što imamo takvu nadu vrlo smo hrabri,

13 a nismo poput Mojsija, koji je preko lica stavljao pokrivalo da Izraelci ne bi vidjeli tu prolaznu slavu.

14 Ali i njihov je um otupio tako da je i danas, pri čitanju Staroga zavjeta, zastrt istim pokrivalom te ne razumiju da je Stari savez s Kristom ukinut.

15 Do danas su im pri čitanju Mojsijevih knjiga srca ostala zastrta tim velom.

16 Kad se tko obrati od svojih grijeha Gospodinu, pokrivalo se uklanja.

17 Gospodin je Duh, a gdje god je Duh Gospodnji, ondje je sloboda.

18 A mi svi otkrivena lica zrcalimo slavu Gospodnju, i kako Duh Gospodnji djeluje u nama, sve se više suobličujemo njegovoj sve sjajnijoj slici.

Knijga O Kristu (CRO)

Knijga O Kristu (Croatian New Testament)
Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes