A A A A A
Bible Book List

Djela apostolska 8 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Progon nad crkvom u Jeruzalemu

A Savao bijaše suglasan s njegovim smaknućem. Toga dana nastade veliki progon nad crkvom u Jeruzalemu i svi se, osim apostola, raspršiše po krajevima judejskim i samarijskim. Pobožni ljudi sahraniše Stjepana i održaše za njim veliko žalovanje. Savao je pak uništavao crkvu; ulazeći u kuće, odvlačio je muškarce i žene te ih predavao u tamnicu.

Naviještanje Evanđelja u Samariji

Oni dakle što bijahu raspršeni navješćivali su Riječ gdje god su prošli. A Filip siđe u grad Samariju i propovijedaše im Krista.[a] Cijelo je mnoštvo jednodušno pazilo na to što im Filip govori, slušajući ga i gledajući znamenja što ih je činio. Jer su iz mnogih opsjednutih izlazili nečisti duhovi, vičući u sav glas, a mnogi su uzeti i hromi bivali iscjeljivani. I velika radost nastade u tome gradu.

Šimun čarobnjak

A neki čovjek imenom Šimun u ovom se gradu već otprije bavio čarobnjaštvom, te je opčinjavao samarijski narod, tvrdeći da je on nešto veliko 10 i svi su ga, od najmanjega do najvećega, pomno slušali i govorili: »Ovaj je sila Božja, zvana Velika!« 11 A pomno su ga slušali stoga jer ih je već dugo opčinjavao svojim čarobnjaštvom. 12 Ali kad povjerovaše Filipu koji im je navješćivao Evanđelje o kraljevstvu Božjem i o imenu Isusa Krista, krštavali su se - muževi i žene. 13 I Šimun povjerova i pošto bi kršten, neprestano je boravio uz Filipa. Gledajući znamenja i velika silna djela koja su se događala, bio je zapanjen.

14 Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija primila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. 15 Oni siđoše te se pomoliše za njih da bi primili Duha Svetoga, 16 jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu naime kršteni samo u ime Gospodina Isusa. 17 Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.

18 A kad Šimun vidje da se Duh daje polaganjem ruku apostolskih, donese im novaca, 19 govoreći: »Dajte i meni tu moć da bi svatko na koga položim ruke primio Duha Svetoga.«

20 A Petar mu reče: »Srebro tvoje neka je s tobom na propast kad si pomislio da se dar Božji može novcem steći! 21 Nema tebi dijela ni udjela u ovome, jer srce tvoje nije pravo pred Bogom. 22 Obrati se dakle od te svoje zloće i moli Gospodina ne bi li ti se oprostila pomisao tvoga srca. 23 Jer vidim da si u žuči gorčine i u okovu nepravde.« 24 A Šimun mu odgovori: »Molite se vi Gospodinu za mene da me ne snađe ništa od ovoga što ste rekli!«

25 Oni se dakle, pošto posvjedočiše i navijestiše riječ Gospodnju, vraćahu u Jeruzalem i navješćivahu Evanđelje mnogim samarijanskim selima.

Filip i Etiopljanin

26 Anđeo Gospodnji progovori Filipu i reče: »Ustani i pođi na jug, na put koji iz Jeruzalema silazi u Gazu; on je pust.« 27 On ustade i pođe. I gle, Etiopljanin, dvoranin, visoki dostojanstvenik kandake, etiopske kraljice, koji bijaše nad svom njezinom riznicom, a koji je bio došao u Jeruzalem pokloniti se, 28 vraćao se sjedeći u svojim kolima i čitao proroka Izaiju. 29 Duh reče Filipu: »Pođi i pridruži se tim kolima!« 30 Onda Filip pritrča i začu Etiopljanina gdje čita proroka Izaiju, pa reče: »Razumiješ li što čitaš?« 31 A on reče: »Kako bih mogao ako me tko ne uputi?« I zamoli Filipa da se popne i uz njega sjedne.

32 A odlomak iz Pisma koji je čitao bijaše ovaj:

»Kao ovca na klanje odveden bi,
i kao janje nijemo pred onim što ga striže,
tako usta svojih ne otvori.
33 U poniženju njegovu sud mu je uklonjen.
Rod njegov tko li će opisati?
Jer njegov je život sa zemlje uzet.«

34 Dvoranin se obrati Filipu: »Molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugome?« 35 Tada Filip otvori usta pa mu, počevši od toga Pisma, navijesti Evanđelje o Isusu.

36 I dok su tako išli putem, dođoše do neke vode, te dvoranin reče: »Evo vode! Što mi priječi da budem kršten?« (37) [b] 38 I zapovjedi da kola stanu, te siđu obojica u vodu, i Filip i dvoranin, i on ga krsti. 39 Kad izađoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa, i dvoranin ga više ne vidje, već ode svojim putem radujući se. 40 A Filip se nađe u Azotu; i putujući, navješćivao je Evanđelje svim gradovima dok ne stiže u Cezareju.

Footnotes:

  1. Dj 8,5 Umjesto »u grad Samariju«, neki rukopisi donose »u samarijski grad« (dakle bilo koji grad u pokrajini Samariji).
  2. Dj 8,37 Neki rukopisi dodaju tekst koji pojedini prijevodi umeću u redak 37, »A Filip reče: 'Ako vjeruješ iz svega srca, dopušta se.' On pak odgovori: 'Vjerujem da je Sin Božji Isus Krist'.«
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes