A A A A A
Bible Book List

Djela apostolska 7 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Stjepanov govor

A velesvećenik upita: »Je li to tako? On pak odgovori: »Braćo i oci, poslušajte! Bog slave ukaza se našemu ocu Abrahamu dok bijaše u Mezopotamiji, prije no što se nastani u Haranu, i reče mu: 'Izađi iz zemlje svoje i od svoga roda i pođi u zemlju koju ću ti ja pokazati.' Tada izašavši iz kaldejske zemlje nastani se u Haranu, a odande ga, pošto mu umrije otac, On preseli u ovu zemlju u kojoj vi sada boravite. U njoj mu ne dade baštine, ni jedne stope zemlje, a obeća dati je u posjed njemu i potomstvu njegovu poslije njega, dok još nije imao djeteta. A Bog isto tako reče da će njegovi potomci biti pridošlice u tuđoj zemlji, da će ih držati u ropstvu i tlačiti četiri stotine godina. 'I narodu kojemu će oni robovati ja ću suditi', reče Bog, 'a nakon toga će izaći i služiti mi na ovome mjestu.' I dade mu Savez obrezanja. I tako rodi Izaka, pa ga obreza osmi dan; i Izak Jakova, i Jakov dvanaest patrijaraha.

A patrijarsi, zavidjevši Josipu, prodadoše ga u Egipat. I Bog bijaše s njime, 10 i izbavi ga iz svih njegovih nevolja, i dade mu milost i mudrost pred faraonom, kraljem egipatskim, te ga on postavi za upravitelja nad Egiptom i nad cijelim dvorom svojim.

11 Dođe pak glad na sav Egipat i Kanaan, i velika nevolja, te oci naši nisu nalazili hrane. 12 Kad Jakov ču da ima žita u Egiptu, posla najprije naše oce. 13 A drugi put Josip se očitova svojoj braći, pa Josipov rod postade znan faraonu. 14 Josip onda posla po svojega oca Jakova i svu svoju rodbinu, sedamdeset i pet duša. 15 I siđe Jakov u Egipat, i umrije on i naši oci. 16 I prenesoše ih u Sihem i položiše u grobnicu koju Abraham za srebro kupi od sinova Hemorovih u Sihemu.[a]

17 Kako se pak približavalo vrijeme obećanja kojim se Bog zareče Abrahamu, narod naraste i umnoži se u Egiptu, 18 sve dok ne zavlada drugi kralj u Egiptu koji Josipa nije poznavao.[b] 19 On, podmuklo postupivši prema našemu rodu, stade tlačiti naše oce da izlažu svoju novorođenčad kako ne bi preživjela.

20 U to se vrijeme rodi Mojsije, i bijaše Bogu prekrasan. Tri je mjeseca othranjivan u očevoj kući, 21 a onda ga je, kad ga izložiše, uzela faraonova kći i odgojila sebi za sina. 22 Tako Mojsije bi odgojen u svoj egipatskoj mudrosti, a bijaše u svojim riječima i djelima silan.

23 Kad je pak navršavao četrdeset godina, dođe mu u srce da obiđe svoju braću, sinove Izraelove. 24 I vidjevši da se jednome čini nepravda, obrani ga i izvrši osvetu za toga koji bijaše zlostavljan, ubivši Egipćanina. 25 Mišljaše pak da će njegova braća razumjeti da im Bog po njegovoj ruci daje spasenje, ali oni ne razumješe. 26 Sutradan se pojavi među onima koji su se potukli, pa ih stade miriti, rekavši: 'Ljudi, braća ste, zašto činite nepravdu jedan drugomu?' 27 Ali ga onaj koji je svom bližnjem činio nepravdu odgurne i reče: 'Tko tebe postavi za glavara i suca nad nama? 28 Hoćeš li i mene smaknuti kao što si jučer smaknuo onog Egipćanina?' 29 Na tu pak riječ Mojsije pobježe i postade pridošlicom u zemlji midjanskoj, gdje rodi dva sina.

30 Kad se navrši četrdeset godina, ukaza mu se anđeo u pustinji gore Sinajske, u plamenu goruća grma. 31 A kad Mojsije to vidje, bijaše zadivljen viđenjem. Dok se približavao da pogleda, dođe glas Gospodnji: 32 'Ja sam Bog tvojih otaca, Bog Abrahamov i Izakov i Jakovljev.' A Mojsije, sav uzdrhtao, nije se usuđivao ni pogledati. 33 A Gospodin mu reče: 'Izuj svoju obuću, jer je mjesto na kojemu stojiš sveta zemlja. 34 Uistinu vidjeh muku svojega naroda u Egiptu i uzdisaj njegov čuh pa siđoh da ih izbavim. A sada pođi, poslat ću te u Egipat.'

35 Toga Mojsija koga su se odrekli rekavši: 'Tko tebe postavi za glavara i suca?', toga Bog posla za glavara i osloboditelja rukom anđela koji mu se ukaza u grmu. 36 On ih izvede, činivši čudesa i znamenja u zemlji egipatskoj i na Crvenome moru i u pustinji tijekom četrdeset godina. 37 To je onaj Mojsije koji reče sinovima Izraelovim: 'Bog će vam podignuti proroka poput mene, između vaše braće.' 38 To je onaj koji je u zboru u pustinji bio između anđela koji mu govoraše na Sinajskoj gori i otaca naših; koji primi riječi životne da ih nama dade. 39 Njemu ne htjedoše biti poslušni oci naši, nego ga odbaciše i okrenuše se srcima svojim u Egipat, 40 rekavši Aronu: 'Načini nam bogove koji će ići pred nama, jer ovaj Mojsije koji nas izvede iz zemlje egipatske - ne znamo što mu se dogodilo. 41 I u te dane načiniše tele i prinesoše žrtvu tom idolu, i veseljahu se djelima svojih ruku. 42 A Bog se okrenu te ih predade da iskazuju službu vojsci nebeskoj, kao što je pisano u knjizi Proroka:

'Prinosiste li mi žrtve i darove
četrdeset godina u pustinji,
dome Izraelov?
43 I uzeste na se šator Molohov
i zvijezdu boga vašega Refana,
likove što ih načiniste da im se klanjate.
Stoga ću vas prognati onkraj Babilona.'

44 Naši oci imahu u pustinji Šator svjedočanstva, kao što zapovjedi Onaj koji je govorio Mojsiju da se on načini po obliku što ga je vidio. 45 Njega preuzeše oci naši i unesoše pod Jošuom u posjed s kojeg Bog otjera narode ispred naših otaca - sve do dana Davidovih, 46 koji nađe milost pred Bogom te zaiska da nađe boravište za Kuću Jakovljevu.[c] 47 A Salomon mu sagradi dom. 48 Ali Svevišnji ne prebiva u rukotvorinama, kao što govori prorok:

49 'Nebo je moje prijestolje,
a zemlja podnožje nogama mojim.
Kakav ćete mi dom sagraditi,
govori Gospodin,
ili gdje će biti mjesto mojega počinka?
50 Ne učini li moja ruka sve to?'

51 Vi tvrdovrati i neobrezanih srdaca i ušiju! Uvijek se opirete Duhu Svetome, kako oci vaši tako i vi! 52 Kojega od proroka vaši oci nisu progonili, i pobiše one koji unaprijed navijestiše o dolasku Pravednika, komu vi sada postadoste izdajnici i ubojice; 53 vi koji ste primili zakon po odredbama anđela, ali ga se niste držali.«

54 A kad to čuše, bijahu do kraja razjareni u svojim srcima i stadoše škrgutati zubima na njega. 55 A on, pun Duha Svetoga, uprije pogled na nebo i vidje slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu, 56 te reče: »Evo gledam otvorena nebesa i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« 57 Oni pak u sav glas zavrištaše, začepiše svoje uši i kao jedan nasrnuše na njega. 58 Izbacivši ga iz grada stadoše ga kamenovati. Tada svjedoci odložiše svoje haljine do nogu mladića zvanoga Savao. 59 I dok su kamenovali Stjepana, on je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« 60 Onda kleknu na koljena i zavapi u sav glas: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« I kad to reče, usnu.

Footnotes:

  1. Dj 7,16 Umjesto »od sinova Hemorovih u Sihemu«, neki rukopisi imaju: »od sinova Hemora Sihemova«.
  2. Dj 7,18 »u Egiptu« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  3. Dj 7,46 Umjesto »za Kuću Jakovljevu«, neki rukopisi donose: »Bogu Jakovljevu«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes