A A A A A
Bible Book List

Djela apostolska 15 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Prepirke u Antiohiji

15 Neki su, koji siđoše iz Judeje, učili braću: »Ako se ne obrežete prema običaju Mojsijevu, ne možete biti spašeni.« A kako između njih te Pavla i Barnabe nastade nemala buna i prepirka, odrediše da poradi tog pitanja Pavao i Barnaba i još neki od njih uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama. Oni su dakle, otpravljeni na put od crkve, prolazili Fenicijom i Samarijom, pripovijedajući o obraćenju pogana, što je svoj braći donosilo veliku radost.

A kad dođoše u Jeruzalem, crkva, apostoli i starješine ih primiše, a oni izvijestiše o svemu što Bog po njima učini. Onda ustadoše neki iz farizejske sljedbe, koji su uzvjerovali, govoreći: »Treba ih obrezati i zapovjediti im da drže Mojsijev zakon.«

Sabor u Jeruzalemu

I sabraše se apostoli i starješine da izvide to pitanje.

Nakon velikog prepiranja ustade Petar i reče:

»Braćo! Vi znate kako me od prvih dana Bog između vas izabra da pogani iz mojih usta čuju riječ Evanđelja i uzvjeruju. I Bog, Onaj koji poznaje srca, posvjedoči za njih, davši im Duha Svetoga kao i nama. I nikakve razlike ne načini između nas i njih, vjerom očistivši njihova srca. 10 Zašto dakle sad iskušavate Boga stavljajući na vrat učenicima jaram koji ni oci naši ni mi nismo mogli nositi? 11 Mi, naprotiv, vjerujemo da ćemo biti spašeni milošću našega Gospodina Isusa na isti način kao i oni.«[a]

12 Nato sve mnoštvo ušutje, i slušali su Barnabu i Pavla, koji su pripovijedali kolika znamenja i čudesa Bog po njima učini među poganima.

13 Nakon što oni ušutješe, progovori Jakov: »Braćo, poslušajte me! 14 Šimun je ispripovjedio kako se Bog najprije pobrinuo između pogana uzeti narod imenu svojemu. 15 S time se slažu riječi proroka, kao što je pisano:

16 'Nakon toga ću se vratiti
i ponovno podignuti pali šator Davidov,
i ruševine ću njegove ponovno sagraditi
i podignuti ga
17 da preostali ljudi potraže Gospodina,
i svi pogani na koje je zazvano ime moje,
govori Gospodin koji čini sve to
18 od davnine znano.'[b]

19 Zato ja smatram da ne treba uznemiravati one koji se iz poganstva obraćaju Bogu, 20 nego im napisati da se suzdržavaju od onoga što je okaljano idolima, od bludništva, od udavljenoga i od krvi. 21 Jer Mojsije od najstarijih naraštaja ima u svakom gradu svoje propovjednike; čitaju ga u sinagogama svake subote.«

22 Tada apostoli i starješine sa svom crkvom zaključe između sebe izabrati koje će ljude poslati u Antiohiju s Pavlom i Barnabom: Judu, koji se zove Barsaba, i Silu, vodeće ljude među braćom. 23 Po njima poslaše ovo pismo:

»Apostoli i starješine, braća, braći iz poganstva u Antiohiji i Siriji i Ciliciji, pozdrav!

24 Budući da smo čuli kako vas neki što od nas dođoše, a kojima nismo dali nikakva naloga, smetoše nekakvim riječima i duše vam uznemiriše,[c] 25 zaključismo jednodušno poslati k vama izabrane ljude zajedno s našim ljubljenima Barnabom i Pavlom, 26 ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista. 27 Šaljemo vam dakle Judu i Silu, i oni će vam to isto priopćiti i usmeno. 28 Jer zaključismo, Duh Sveti i mi, ne stavljati na vas nikakva daljnjeg tereta, osim ovoga što je nužno: 29 suzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga pridržavali, dobro ćete činiti. Zdravi bili!«

Izaslanici u Antiohiji

30 Oni tako otpravljeni siđoše u Antiohiju. I okupivši mnoštvo predadoše pismo. 31 Kad ga pročitaše, oni se obradovaše zbog ohrabrenja. 32 A Juda i Sila, i sami proroci, stadoše mnogim riječima bodriti i krijepiti braću. 33 Pošto se zadržaše neko vrijeme, otpraviše ih braća s mirom k onima koji su ih poslali. (34) [d] 35 A Pavao i Barnaba ostali su u Antiohiji, poučavajući i navješćujući zajedno s mnogima drugima riječ Gospodnju.

Pavlovo drugo misijsko putovanje

36 Poslije nekoliko dana Pavao reče Barnabi: »Vratimo se i obiđimo braću po svim gradovima u kojima smo navješćivali riječ Gospodnju, da vidimo kako su.«

37 Barnaba je htio povesti i Ivana koji se zvao Marko. 38 Pavao je pak smatrao da ne treba uzimati sa sobom onoga koji se od njih odijelio u Pamfiliji te nije s njima pošao na djelo. 39 Porodi se tako žestoka raspra da se razdvojiše: Barnaba uze Marka i otplovi na Cipar, 40 a Pavao izabra Silu te otputova, povjeren od braće milosti Gospodnjoj. 41 Prolazio je Sirijom i Cilicijom, učvršćujući crkve.

Footnotes:

  1. Dj 15,11 Neki rukopisi imaju: »Gospodina Isusa Krista«.
  2. Dj 15,18 Umjesto »od davnine znano«, neki rukopisi imaju: »Od davnine su poznata Bogu sva djela njegova.«
  3. Dj 15,24 »(što) dođoše« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima. Također, iza »duše vam uznemiriše«, neki rukopisi umeću: »govoreći da se treba obrezati i držati Zakon«.
  4. Dj 15,34 Neki rukopisi dodaju tekst koji pojedini prijevodi umeću u redak 34, »A Sila odluči ostati ondje.«
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes