A A A A A
Bible Book List

Djela apostolska 22 Knijga O Kristu (CRO)

22 'Braćo i oci,' reče Pavao, 'poslušajte što ću reći u svoju obranu.'

Kad su čuli da govori na njihovu vlastitome, hebrejskom jeziku, još su više utihnuli.

'židov sam, rođen u Tarzu u Ciliciji, ali odrastao ovdje u Jeruzalemu uz Gamaliela. Do njegovih sam nogu odgajan da u svemu poštujem Zakon naših otaca. Gorljivo sam se trudio za Boga, kao i vi danas.

Progonio sam nasmrt sljedbenike Puta, okivao ih te i muškarce i žene bacao u tamnicu.

O tomu mogu posvjedočiti i veliki svećenik i sve starješine. Od njih sam za židovsku braću u Damasku dobio pisma s ovlaštenjem da i kršćane koji su ondje dovedem okovane u Jeruzalem da se kazne.

Dok sam putovao cestom prema Damasku, oko podneva me s neba odjednom obasjala jaka svjetlost.

Srušio sam se na tlo. Čuo sam glas koji mi je rekao: "Savle, Savle! Zašto me progoniš?'

"Tko si ti, Gospodine?' upitao sam. "Ja sam Isus Nazarećanin kojega ti progoniš

Ljudi koji su bili sa mnom vidjeli su svjetlost, ali nisu čuli glas.

10 Rekao sam: "Što mi je činiti, Gospodine?' A Gospodin mi odgovori: "Pođi u Damask. Ondje će ti se reći što da činiš.'

11 Od jake sam svjetlosti oslijepio pa su me moji pratitelji morali za ruku odvesti u Damask.

12 Ondje mi je došao neki Ananija, pobožan čovjek koji je poštivao Zakon i bio na dobru glasu među židovima u Damasku.

13 On mi priđe i reče: "Brate Savle, progledaj!' I istog časa sam ga mogao vidjeti.

14 Reče mi zatim: "Bog naših predaka odabrao te je da spoznaš njegovu volju, da vidiš Pravednika i da mu čuješ glas.

15 Pred svima ćeš o njemu svjedočiti o tomu što si vidio i čuo.

16 Što čekaš? Ustani, krsti se i operi se od grijeha prizivajući njegovo ime.'

17 Po povratku u Jeruzalem jednog sam se dana molio u Hramu i pao u zanos.

18 Vidio sam Isusa kako mi govori: "Brzo otiđi iz Jeruzalema jer ti ljudi ovdje neće vjerovati kad im budeš svjedočio o meni!'

19 "Ali, Gospodine,' rekao sam, "pa znaju da sam one koji u tebe vjeruju bacao u tamnice i bičevao po sinagogama.

20 A kad su ubili Stjepana, stajao sam ondje odobravajući. Čuvao sam ogrtače onima koji su ga kamenovali.'

21 Ali Gospodin mi reče: "Idi iz Jeruzalema jer te šaljem daleko, k poganima!''

22 Mnoštvo je slušalo sve dok Pavao nije izgovorio tu riječ. Nato složno poviču: 'Zbrišite ga s lica Zemlje! Nije pravo da takav živi!'

23 Vikali su, bacali sa sebe ogrtače i vitlali prašinu u zrak.

Pavao otkriva da je rimski građanin

24 Zapovjednik zato uvede Pavla u vojarnu i zapovjedi da ga izbičuju kako bi priznao zločin. Htio je znati zašto mnoštvo tako viče na njega.

25 Kad su ga zavezali remenjem da ga bičuju, Pavao upita stotnika koji je bio ondje: 'Zar smijete bičevati rimskoga građanina, a ni sudili mu niste?'

26 Stotnik nato ode zapovjedniku i reče: 'Što radiš? Taj je čovjek rimski građanin!'

27 Zapovjednik ode k Pavlu i upita: 'Jesi li ti Rimljanin?''Jesam

28 'I ja sam

29 Svi vojnici koji su ga trebali ispitivati odmah odstupe od njega. Zapovjednik se prestrašio doznavši da je Pavao Rimljanin jer ga je on okovao.

Pavao pred Velikim vijećem

30 Sutradan zapovjednik skine Pavlu okove te zapovjedi da se sastanu veliki svećenici i Vijeće. Htio je doznati za što ga židovi optužuju. Zato ga izvede pred njih.

Knijga O Kristu (CRO)

Knijga O Kristu (Croatian New Testament)
Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Djela apostolska 22 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Pavlova obrana pred mnoštvom

22 »Braćo i oci, poslušajte sad što vam imam reći u svoju obranu!«

Čuvši pak da im se obraća hebrejskim jezikom, još više utihnuše. A on reče:

»Ja sam Židov rođen u Tarzu cilicijskom, ali sam odrastao u ovome gradu, gdje sam do nogu Gamalielovih odgojen točno po otačkom Zakonu, postavši revnitelj za Boga, kao što ste svi vi danas. Ja sam na smrt progonio ovaj Put, vežući i predajući u tamnice muškarce i žene, kako za mene može posvjedočiti velesvećenik i sve starješinstvo. Od njih sam i pisma dobio za braću u Damasku te sam i išao onamo da i one ondje svezane dovedem u Jeruzalem da budu kažnjeni.

Dok sam putovao i približavao se Damasku, odjednom me, oko podneva, obasja velika svjetlost s neba. Padoh na zemlju i začuh glas koji mi govori: 'Savle, Savle, zašto me progoniš?' A ja odgovorih: 'Tko si, Gospodine?' A on mi reče: 'Ja sam Isus Nazarećanin, koga ti progoniš.' Oni koji su bili sa mnom svjetlost su doduše vidjeli, ali glasa Onoga koji mi govoraše nisu čuli. 10 Tada rekoh: 'Što da činim, Gospodine?' A Gospodin mi reče: 'Ustani, pođi u Damask i tamo će ti se kazati sve što ti je određeno učiniti!'

11 A kako zbog sjaja one svjetlosti bijah obnevidio, oni što su bili sa mnom za ruku me povedoše te dođoh u Damask. 12 A neki Ananija, čovjek pobožan po Zakonu, o kome su svi tamošnji Židovi dobro svjedočili, 13 dođe k meni, stade preda me i reče mi: 'Savle, brate, progledaj!' I ja ga u isti čas ugledah. 14 A on reče: 'Bog naših otaca unaprijed te odredi da upoznaš njegovu volju i da vidiš Pravednika i čuješ glas iz njegovih usta, 15 jer ćeš mu biti svjedok pred svim ljudima o onome što si vidio i čuo. 16 I što još sad čekaš? Ustani, krsti se i operi grijehe svoje, prizivajući ime njegovo!'

17 Pošto se vratih u Jeruzalem, i dok sam se molio u Hramu, padoh u zanos 18 i vidjeh Njega gdje mi govori: 'Požuri i izađi žurno iz Jeruzalema, jer oni neće primiti svjedočanstva tvojega o meni.' 19 A ja rekoh: 'Gospodine, i sami znaju da sam ja bacao u tamnice i bičevao po sinagogama one koji vjeruju u tebe; 20 pa i kad se prolijevala krv tvojega svjedoka Stjepana, i ja sam ondje stajao i odobravao, te čuvao haljine onih koji su ga ubijali.' 21 A on mi reče: 'Idi, jer ću te poslati daleko, k poganima!'«

Pavao - rimski građanin

22 Slušali su ga sve do te riječi, a tada podigoše glas: »Makni sa zemlje takvoga, jer nije pravo da živi!« 23 Dok su oni vikali i derali svoje haljine i bacali prašinu u zrak, 24 zapovjednik naredi da ga uvedu u vojarnu, te reče da ga pod šibama ispitaju, kako bi saznao razlog zbog kojeg tako viču na njega. 25 Kad ga remenjem rastegoše, reče Pavao stotniku koji tu stajaše: 'Zar vam je dopušteno bičevati rimskog građanina, i to još neosuđena?« 26 Čuvši pak to, stotnik ode k zapovjedniku i izvijesti ga: »Što ćeš učiniti? Jer ovaj je čovjek Rimljanin.« 27 Pristupi mu zapovjednik i reče: »Kaži mi, jesi li ti Rimljanin?« A on reče: »Jesam.« 28 A zapovjednik odgovori: »Ja stekoh to građanstvo za veliku svotu.« A Pavao mu reče: »A ja sam se s njime i rodio.« 29 Odmah dakle odstupiše od njega oni koji su ga trebali ispitati; a i zapovjednik se uplašio saznavši da je Rimljanin, a on ga je bio svezao.

Pavao pred Vijećem

30 Sutradan pak kad je htio točno saznati zašto ga Židovi optužuju, odriješi ga te zapovjedi da se sazovu glavari svećenički i cijelo Vijeće, izvede Pavla i postavi ga pred njih.

Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

Viewing of
Cross references
Footnotes