A A A A A
Bible Book List

Djela apostolska 2 Knijga O Kristu (CRO)

Silazak Svetoga Duha

Na Pedesetnicu, sedam tjedana nakon Isusova uskrsnuća, svi su bili okupljeni na istomu mjestu.

Odjednom se začuje šum s neba, poput silnoga vihora, te ispuni kuću u kojoj su bili.

Pojave se zatim plameni jezici te se razdijele i siđu na njih - na svakoga po jedan.

Svi nazočni napune se Svetoga Duha i počnu govoriti drugim jezicima, kako je komu Duh davao govoriti.

A u Jeruzalemu su u to doba boravili pobožni židovi koji su došli iz svakog naroda pod nebom.

Kad začuju huk vjetra, dotrče vidjeti što se zbiva i zaprepaste se - jer svatko od njih čuo je vjernike kako govore na njegovu jeziku.

Iznenađeni i zadivljeni, pitali su: 'Nisu li svi ti ljudi što govore Galilejci?

Kako ih onda svatko od nas čuje na svojemu materinskom jeziku?

Ima nas ovdje Parta, Međana, Elamljana, žitelja Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Male Azije,

10 Frigije i Pamfilije, Egipta i libijskih krajeva oko Cirene. Ima Rimljana koji su u prolazu,

11 židova i obraćenika na židovsku vjeru, Krećana i Arapa, a svi mi čujemo te ljude kako na našim jezicima govore o veličanstvenim Božjim djelima!'

12 Stajali su zaprepašteni i pitali jedni druge: 'Što bi to moglo značiti?'

13 Drugi su se pak rugali: 'Pijani su od slatkoga vina!'

Petar propovijeda mnoštvu

14 Tada istupi Petar s jedanaestoricom apostola i glasno reče mnoštvu: 'Poslušajte me, židovi i svi što boravite u Jeruzalemu! Znajte:

15 nisu ovi ljudi pijani kao što mislite. Pa tko se još opija u devet sati ujutro?[a]

16 To što vidite ostvarenje je proročanstva proroka Joela:
17     "U posljednje ću vrijeme
18     U te ću dane izliti svojega Duha
            na svoje sluge i sluškinje
            te će oni proricati.
19     Dat ću čudesa na nebesima
            i znakove na Zemlji:
            krv, oganj i sukljanje dima.
20     Sunce će se pretvoriti u tamu,
            a Mjesec postati krvavocrven
            prije nego što dođe velik i slavan
            Dan Gospodnji.
21     I tko god prizove Gospodnje ime,
            bit će spašen.'[b]

22 Čujte me, Izraelci! Bog je pred vama potvrdio Isusa Nazarećanina silnim djelima i čudesnim znacima koje je, kao što znate, činio.

23 Vi ste ipak postupili prema unaprijed odlučenomu Božjem naumu: bezbožničkom ste ga rukom raspeli na križ i pogubili.

24 Ali Bog ga je oslobodio grozote smrti i uskrisio ga u život jer smrt nije mogla njime vladati.

25 Kralj David za njega je rekao:
    "Znam da je Gospodin uvijek sa mnom
            jer uvijek stoji pokraj mene
            da ne posrnem.
26     Stoga mi se srce raduje,
            a jezik kliče od veselja.
            Tijelo mi spokojno počiva.
27     Jer nećeš ostaviti moju dušu među mrtvima[c]
            ni dopustiti da tvoj svetac istrune.
28     Pokazao si mi put života.
            Tvoja će me nazočnost ispuniti radošću.'[d]

29 Braćo draga, dopustite mi da vam otvoreno kažem: David time nije mislio na sebe - jer on je odavno umro, pokopan je i grob mu je do danas ovdje.

30 Ali David je bio prorok i znao je da se Bog zakleo jednoga od njegovih potomaka posaditi na njegovo prijestolje kao Mesiju.

31 On je to unaprijed vidio i pretkazao Mesijino uskrsnuće. Rekao je da mu "duša neće ostati među mrtvima' i da mu tijelo neće "istrunuti'.

32 To proročanstvo govori o Isusu. Njega je Bog uskrisio - svi smo tomu svjedoci.

33 On sada sjedi na najuzvišenijemu mjestu u nebu, Bogu zdesna. I Otac mu je, kao što je i obećao, dao Svetoga Duha da ga izlije na nas. To ste danas čuli i vidjeli.

34 Jer David nikada nije uznesen u nebo, a ipak je rekao:
    'Jahve je rekao mojem Gospodinu:
    Sjedni mi s desne strane
35             dok ti ne bacim pod noge
            tvoje neprijatelje.'[e]

36 Neka dakle pouzdano znade sav Izrael da je Bog tog Isusa kojega ste raspeli učinio i Gospodinom i Mesijom!'

37 Te su ih riječi duboko potresle. Upitaju zato Petra i ostale apostole: 'Braćo, što da učinimo?'

38 Petar im odgovori: 'Obratite se Bogu i krstite se u ime Isusa Krista da vam grijesi budu oprošteni pa ćete primiti dar Svetoga Duha.

39 To je obećanje vama i vašoj djeci, pa čak i onima izdaleka koje naš Gospodin Bog pozove.'

40 Zatim je još dugo propovijedao zaklinjući i opominjući ih: 'Spasite se od ovoga pokvarenog naraštaja!'

41 Oni povjeruju njegovim riječima i krste se. Tako se u taj dan Crkvi pridružilo oko tri tisuće duša.

42 Bili su postojani u apostolskome učenju, zajedništvu, lomljenju kruha i molitvi.

Okupljanje vjernika

43 Sve je zahvatilo strahopoštovanje jer su apostoli činili mnoga čudesa i znakove.

44 Koji su prigrlili vjeru, živjeli su u zajedništvu i sve su dijelili.

45 Prodavali su imanja i dijelili svakome prema potrebi.

46 Svaki su dan jednodušno i postojano hrlili u Hram na bogoštovlje te se sastajali po kućama da lome kruh radosno i prostodušno,

47 hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. A Bog je svednevice zajednici pripajao nove spasenike.

Footnotes:

  1. Djela apostolska 2:15 U grčkome: tek je treća ura dana.
  2. Djela apostolska 2:21 Joel 3:1-5.
  3. Djela apostolska 2:27 U grčkome: u podzemlju.
  4. Djela apostolska 2:28 Psalam 16:8-11.
  5. Djela apostolska 2:35 Psalam 110:1.
Knijga O Kristu (CRO)

Knijga O Kristu (Croatian New Testament)
Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Djela apostolska 2 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Pedesetnica - Duh Sveti ispunja apostole

I kad se navrši dan Pedesetnice, bijahu svi zajedno na istome mjestu. I nastade iznenada huka s neba kao kad se pokrene silan vjetar te ispuni svu kuću u kojoj bijahu sjedili. Tad im se ukazaše jezici kao ognjem razdijeljeni te zasjede po jedan na svakoga od njih. I svi se ispuniše Duhom Svetim te stadoše govoriti drugim jezicima, kako im je već Duh davao zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. I na taj se glas okupi mnoštvo i smete se, jer ih je svatko čuo kako govore njegovim jezikom. Svi su bili zapanjeni i divili su se, govoreći: »Nisu li, eto, svi ovi što govore Galilejci? Pa kako mi svaki čujemo svoj jezik u kome se rodismo? Parti i Međani, i Elamljani, i stanovnici Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, 10 Frigije i Pamfilije, Egipta i libijskih krajeva oko Cirene, i pridošlice iz Rima, 11 Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi - čujemo kako našim jezicima govore o silnim djelima Božjim.« 12 Svi su pak, zapanjeni i zbunjeni, govorili jedan drugomu: »Što bi ovo trebalo biti?« 13 A drugi su, podrugujući se, govorili: »Napili su se mladog vina.«

Petrova propovijed

14 A Petar zajedno s Jedanaestoricom ustade, podiže glas svoj pa im prozbori: »Židovi i svi stanovnici Jeruzalema, neka vam ovo znano bude i riječi moje poslušajte: 15 Jer ovi se nisu napili, kako vi smatrate, ta treći je sat dana; 16 nego je to ono što je rečeno po proroku Joelu:

17 'I bit će u posljednje dane, kaže Bog:
Izlit ću od Duha svojega na svako tijelo,
i proricat će vaši sinovi i kćeri vaše
i vaši će mladići gledati viđenja
i starci vaši snivat će sne.
18 Da, i na svoje sluge i na sluškinje svoje
izlit ću od Duha svojega u dane one,
i proricat će.
19 I dat ću čudesa na nebu gore,
i znamenja na zemlji dolje:
krv, i oganj i sukljanje dima.
20 Sunce će se u tamu okrenuti,
a mjesec u krv,
prije no što dođe Dan Gospodnji,
velik i slavan.
21 I bit će:
tko god prizove ime Gospodnje bit će spašen.'

22 Izraelci, poslušajte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka koji je među vama od Boga potvrđen silnim djelima, čudesima i znamenjima - što ih Bog učini po njemu među vama - kao što i sami znate; 23 njega, koji bi predan po određenom naumu i predznanju Božjemu, vi smaknuste rukama bezakonika razapevši ga. 24 Njega Bog uskrisi oslobodivši ga trudova smrti, jer nije bilo moguće da ga ona pod sobom drži. 25 Jer za njega David kaže:

'Gospodina stalno pred sobom gledah
jer mi je zdesna, da ne posrnem.
26 Stoga se moje srce obradova
i jezik moj zaklikta.
Još će i tijelo moje
počinuti u nadi,
27 jer nećeš u Podzemlju ostaviti moju dušu
niti ćeš dati da Svetac tvoj
truleži ugleda.
28 Putove života obznanio si mi,
ispunit ćeš me veseljem svoje prisutnosti.'

29 Braćo, nek mi je dopušteno otvoreno vam reći o praocu Davidu: da umrije i bi pokopan, i grob mu je među nama do ovoga dana. 30 Budući dakle da bijaše prorok i znajući da mu se zakletvom zakle Bog da će jednog od ploda bedara njegovih posaditi na prijestolje svoje, 31 unaprijed vidjevši, reče za uskrsnuće Kristovo: 'Nije u Podzemlju ostavljen, niti truleži ugleda tijelo njegovo.' 32 Toga Isusa Bog uskrisi, čemu smo svi mi svjedoci. 33 Uzvišen dakle Božjom desnicom i primivši od Oca obećanje Duha Svetoga izli ga kako sada i vidite i čujete. 34 Jer David ne uzađe na nebesa, a sam kaže:

'Reče Gospodin Gospodinu mojemu:
Sjedni meni zdesna
35 dok neprijatelje tvoje ne položim
za podnožje nogama tvojim.'

36 Neka dakle sav dom Izraelov pouzdano zna da je Bog toga Isusa, koga vi raspeste, učinio i Gospodinom i Kristom!«

Prva obraćenja

37 A kad to čuše, dirnuti duboko do srca rekoše Petru i ostalim apostolima: »Što nam je činiti, braćo?« 38 A Petar će im: »Obratite se«, reče, »i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje svojih grijeha i primit ćete dar, Duha Svetoga. 39 Jer je vama obećanje i djeci vašoj i svima koji su daleko, koje god bude pozvao Gospodin Bog naš.« 40 I mnogim im je drugim riječima svjedočio i poticao ih, govoreći: »Spasite se od ovog pokvarenog naraštaja!« 41 Oni dakle koji prihvatiše njegovu riječ krstiše se te im se onoga dana pribroji oko tri tisuće duša.

Zajedništvo prvih vjernika

42 Oni pak bijahu postojani u apostolskom učenju i zajedništvu, u lomljenju kruha i molitvama. 43 A strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu; i mnoga su čudesa i znamenja apostoli činili. 44 Svi vjernici bijahu pak zajedno i sve im bijaše zajedničko. 45 Prodavali su posjede i imanja te ih razdjeljivali svima, kako bi komu trebalo. 46 Svakodnevno bi jednodušno i postojano boravili u Hramu. I lomeći kruh u kućama zajednički bi uzimali hranu, u veselju i prostodušju srca, 47 hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. A Gospodin im je svakodnevno pribrajao one koji su se spasavali.[a]

Footnotes:

  1. Dj 2,47 Umjesto »im«, neki rukopisi imaju: »crkvi«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

Viewing of
Cross references
Footnotes