A A A A A
Bible Book List

Diarhebion 17 Beibl William Morgan (BWM)

17 Gwell yw tamaid sych a llonyddwch gydag ef, na thŷ yn llawn o aberthau gydag ymryson. Gwas synhwyrol a feistrola ar fab gwaradwyddus; ac a gaiff ran o’r etifeddiaeth ymhlith y brodyr. Y tawddlestr sydd i’r arian, a’r ffwrn i’r aur: ond yr hwn a brawf y calonnau yw yr Arglwydd. Y drygionus a wrendy ar wefus anwir: a’r celwyddog a rydd glust i dafod drwg. Y neb a watwaro y tlawd, sydd yr gwaradwyddo ei Wneuthurwr ef: a’r neb a ymddigrifo mewn cystudd, ni bydd dieuog. Coron yr hynafgwyr yw eu hwyrion: ac anrhydedd y plant yw eu tadau. Anweddaidd yw i ffôl ymadrodd rhagorol; mwy o lawer i bendefig wefusau celwyddog. Maen gwerthfawr yw anrheg yng ngolwg ei pherchennog: pa le bynnag y tro, hi a ffynna. Y neb a guddia bechod, sydd yn ceisio cariad: ond y neb a adnewydda fai, sydd yn neilltuo tywysogion. 10 Un sen a ofna y call yn fwy na phe baeddid y ffôl ganwaith. 11 Y dyn drwg sydd â’i fryd ar derfysg yn unig: a chennad greulon a anfonir yn ei erbyn ef. 12 Gwell i ŵr gyfarfod ag arthes wedi colli ei chenawon, nag â’r ffôl yn ei ffolineb. 13 Y neb a dalo ddrwg dros dda, nid ymedy drwg â’i dŷ ef. 14 Pen y gynnen sydd megis ped agorid argae: am hynny gad ymaith ymryson cyn ymyrryd arni. 15 Y neb a gyfiawnhao y drygionus, ac a gondemnio y gwirion; ffiaidd gan yr Arglwydd ydynt ill dau. 16 Paham y bydd gwerth yn llaw y ffôl i berchenogi doethineb, ac yntau heb galon ganddo? 17 Cydymaith a gâr bob amser: a brawd a anwyd erbyn caledi. 18 Dyn heb bwyll a dery ei law, ac a fachnïa o flaen ei gyfaill. 19 Y neb sydd hoff ganddo ymsennu, sydd hoff ganddo bechod; a’r hwn sydd yn gwneuthur ei ddrws yn uchel, sydd yn ceisio niwed. 20 Y cyndyn ei galon ni chaiff ddaioni: a’r hwn sydd drofaus yn ei dafod, a syrth i ddrwg. 21 Y neb a genhedlo un ffôl, a ennill iddo ei hun dristwch: ac ni bydd lawen tad yr ynfyd. 22 Calon lawen a wna les fel meddyginiaeth: ond meddwl trwm a sych yr esgyrn. 23 Yr annuwiol a dderbyn rodd o’r fynwes, i gamdroi llwybrau barn. 24 Doethineb sydd yn wyneb y deallgar: ond llygaid y ffyliaid sydd yng nghyrrau y byd. 25 Mab ffôl a bair ddicllonedd i’w dad, a chwerwder i’w fam. 26 Hefyd nid da cosbi y cyfiawn, na tharo penaethiaid, pan fyddant ar yr iawn. 27 Gŵr synhwyrol a atal ei ymadroddion: a gŵr pwyllog sydd ymarhous ei ysbryd. 28 Y ffôl, tra tawo, a gyfrifir yn ddoeth; a’r neb a gaeo ei wefusau, yn ddeallus.

Beibl William Morgan (BWM)

William Morgan Welsh Bible Edition © British & Foreign Bible Society 1992.

Proverbs 17 New International Version (NIV)

17 Better a dry crust with peace and quiet
    than a house full of feasting, with strife.

A prudent servant will rule over a disgraceful son
    and will share the inheritance as one of the family.

The crucible for silver and the furnace for gold,
    but the Lord tests the heart.

A wicked person listens to deceitful lips;
    a liar pays attention to a destructive tongue.

Whoever mocks the poor shows contempt for their Maker;
    whoever gloats over disaster will not go unpunished.

Children’s children are a crown to the aged,
    and parents are the pride of their children.

Eloquent lips are unsuited to a godless fool—
    how much worse lying lips to a ruler!

A bribe is seen as a charm by the one who gives it;
    they think success will come at every turn.

Whoever would foster love covers over an offense,
    but whoever repeats the matter separates close friends.

10 A rebuke impresses a discerning person
    more than a hundred lashes a fool.

11 Evildoers foster rebellion against God;
    the messenger of death will be sent against them.

12 Better to meet a bear robbed of her cubs
    than a fool bent on folly.

13 Evil will never leave the house
    of one who pays back evil for good.

14 Starting a quarrel is like breaching a dam;
    so drop the matter before a dispute breaks out.

15 Acquitting the guilty and condemning the innocent
    the Lord detests them both.

16 Why should fools have money in hand to buy wisdom,
    when they are not able to understand it?

17 A friend loves at all times,
    and a brother is born for a time of adversity.

18 One who has no sense shakes hands in pledge
    and puts up security for a neighbor.

19 Whoever loves a quarrel loves sin;
    whoever builds a high gate invites destruction.

20 One whose heart is corrupt does not prosper;
    one whose tongue is perverse falls into trouble.

21 To have a fool for a child brings grief;
    there is no joy for the parent of a godless fool.

22 A cheerful heart is good medicine,
    but a crushed spirit dries up the bones.

23 The wicked accept bribes in secret
    to pervert the course of justice.

24 A discerning person keeps wisdom in view,
    but a fool’s eyes wander to the ends of the earth.

25 A foolish son brings grief to his father
    and bitterness to the mother who bore him.

26 If imposing a fine on the innocent is not good,
    surely to flog honest officials is not right.

27 The one who has knowledge uses words with restraint,
    and whoever has understanding is even-tempered.

28 Even fools are thought wise if they keep silent,
    and discerning if they hold their tongues.

New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes