A A A A A
Bible Book List

Deuteronom 25 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Certurile

25 Când doi oameni vor avea o ceartă între ei şi se vor înfăţişa înaintea judecăţii ca să fie judecaţi, celui nevinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. Dacă cel vinovat este osândit să fie bătut, judecătorul să pună să-l întindă la pământ şi să-i dea în faţa lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui. Să nu pună să-i dea mai mult de patruzeci de lovituri, ca nu cumva, dându-i mai multe lovituri decât atât, fratele tău să fie înjosit înaintea ta. nu legi gura boului când treieră grâul.

Căsătoria între cumnat şi cumnată

Când fraţii vor locui împreună şi unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, s-o ia de nevastă şi să se însoare cu ea ca cumnat. Întâiul născut, pe care-l va naşte, să moştenească pe fratele cel mort şi să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu fie şters din Israel. Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnată-sa, ea să se suie la poarta cetăţii, la bătrâni, şi să spună: ‘Cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său, nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat.’ Bătrânii cetăţii să-l cheme şi să-i vorbească. Dacă el stăruie şi zice: ‘Nu vreau s-o iau’, atunci cumnată-sa să se apropie de el în faţa bătrânilor, să-i scoată încălţămintea din picior şi să-l scuipe în faţă. Şi luând cuvântul, să zică: ‘Aşa să se facă omului care nu voieşte să ridice casa fratelui său.’ 10 Şi casa lui se va numi în Israel ‘Casa celui descălţat’. 11 Când doi oameni se vor certa unul cu altul, şi nevasta unuia se va apropia să scoată pe bărbatul său din mâna celui ce-l loveşte, dacă întinde mâna şi apucă pe acesta din urmă de părţile ruşinoase, 12 să-i tai mâna; să n-ai nicio milă de ea.

Cântăreala dreaptă

13 Să n-ai în sacul tău două feluri de greutăţi, una mare şi alta mică. 14 Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare şi alta mică. 15 Ci să ai o greutate adevărată şi dreaptă, să ai o efă adevărată şi dreaptă, pentru ca să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. 16 Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârşeşte o nedreptate, este o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău.

Nimicirea amaleciţilor

17 Adu-ţi aminte ce ţi-a făcut Amalec pe drum, la ieşirea voastră din Egipt: 18 cum te-a întâlnit pe drum şi, fără nicio teamă de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă, când erai obosit şi sleit de puteri. 19 Când îţi va da Domnul, Dumnezeul tău, odihnă, după ce te va izbăvi de toţi vrăjmaşii care te înconjoară, în ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă ca moştenire şi spre stăpânire, să ştergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri – să nu uiţi lucrul acesta.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Deuteronom 25 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

25 Când doi oameni se vor certa între ei, să se înfăţişeze la judecată şi să fie judecaţi. Să fie considerat drept cel nevinovat, iar cel vinovat să fie condamnat. Dacă cel vinovat merită să fie lovit, judecătorul să pună să-l întindă la pământ ca să fie lovit înaintea lui cu un număr de lovituri potrivit vinovăţiei lui, dar să nu i se dea mai mult de patruzeci de lovituri, pentru ca nu cumva, dându-i-se mai multe lovituri, fratele vostru să fie înjosit în ochii voştri.

Să nu legi gura boului în timp ce treieră grâul.

Legea leviratului

Dacă fraţii locuiesc împreună, iar unul dintre ei moare fără să aibă copii, soţia celui mort să nu se mărite în afara familiei. Fratele soţului ei trebuie să intre la ea[a] şi să se căsătorească cu ea, împlinindu-şi astfel datoria de cumnat faţă de aceasta. Întâiul născut pe care ea îl va naşte, va purta numele celui mort pentru ca să nu i se piardă numele în Israel.[b] Dacă bărbatul acesta nu va dori să se căsătorească cu soţia fratelui lui, atunci ea să se ducă la cei din sfatul bătrânilor, la porţile cetăţii şi să le spună: «Cumnatul meu nu vrea să ridice numele fratelui său în Israel şi nu doreşte să-şi împlinească datoria de cumnat.» Cei din sfatul bătrânilor cetăţii să-l cheme la ei şi să-i vorbească. Dacă el refuză în continuare să se căsătorească cu ea, cumnata lui să se apropie de el înaintea sfatului bătrânilor, să-i scoată sandala din picior, să-l scuipe în faţă şi să-i spună: «Astfel se face bărbatului care nu vrea să ridice un moştenitor fratelui său.» 10 Familia lui va fi cunoscută în Israel ca «familia celui descălţat».

Diferite reglementări

11 Dacă doi oameni se vor lupta unul cu celălalt, iar soţia unuia dintre ei se va apropia ca să-şi scape soţul din mâna celui ce-l loveşte şi, întinzându-şi mâna, îl prinde pe acesta de părţile ruşinoase, 12 să-i tăiaţi mâna. Să nu vă fie milă de ea.

13 Să nu ai în sacul tău două greutăţi diferite: una mai grea şi alta mai uşoară. 14 Să nu ai în casă două unităţi de măsură diferite: una mai îngustă decât cealaltă. 15 Să ai o greutate adevărată şi dreaptă şi o unitate de măsură adevărată şi dreaptă, ca să trăieşti multe zile în ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă. 16 Căci toţi aceia care fac astfel de lucruri, toţi aceia care fac ce nu este drept sunt o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeul tău.

17 Aduceţi-vă aminte ce v-au făcut amalekiţii pe drum, când aţi ieşit din Egipt. 18 Când eraţi obosiţi şi sleiţi de puteri, ei v-au întâlnit pe drum şi i-au atacat pe toţi cei care erau istoviţi în urma voastră; ei n-au avut nici o teamă de Dumnezeu. 19 Când Domnul, Dumnezeul vostru, vă va da odihnă de toţi duşmanii care sunt în jurul vostru, în ţara pe care El v-o dă drept moştenire, ca s-o stăpâniţi, să ştergeţi amintirea lui Amalek de sub cer. Să nu uitaţi lucrul acesta!

Footnotes:

  1. Deuteronom 25:5 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale
  2. Deuteronom 25:6 Legea leviratului (lat.: levir, „cumnat“) împiedica înstrăinarea posesiunii familiei şi îi asigura văduvei un trai sigur şi liniştit.
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes