A A A A A
Bible Book List

Phục Truyền 2:36 New Vietnamese Bible (NVB)

36 Từ thành A-rô-e trên mé khe Ạt-nôn và từ thành trong trũng đến tận Ga-la-át, không có thành nào kiên cố quá cho chúng ta, vì CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta đã ban tất cả các thành đó cho chúng ta.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

Phục Truyền Luật Lệ 2:36 1934 Vietnamese Bible (VIET)

36 Từ A-rô -e, ở trên mé khe A

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes