A A A A A
Bible Book List

Daniel 5 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Scrierea de pe zid şi interpretarea ei

Împăratul Belşaţar a dat un ospăţ mare celor o mie de nobili ai săi şi a băut vin împreună cu ei. În cheful vinului, Belşaţar a poruncit să fie aduse vasele de aur şi de argint pe care tatăl[a] său, Nebucadneţar, le luase din Templul[b] de la Ierusalim, pentru ca împăratul să bea din ele împreună cu nobilii săi, cu soţiile sale şi cu ţiitoarele sale. Aşadar, au adus vasele de aur care fuseseră luate din Templu, din Casa lui Dumnezeu din Ierusalim, şi împăratul împreună cu nobilii săi, cu soţiile sale şi cu ţiitoarele sale au băut din ele. Au băut vin şi i-au lăudat pe zeii de aur, de argint, de bronz, de fier, de lemn şi de piatră.

Chiar în clipa aceea au apărut degetele unei mâini de om care scria în faţa sfeşnicului, pe tencuiala peretelui din palatul împărătesc. Împăratul a văzut palma mâinii care scria. Atunci împăratul a pălit la faţă şi gândurile l-au îngrozit atât de tare, încât i-au slăbit încheieturile coapselor, iar genunchii i s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat cu glas tare să fie aduşi descântătorii, astrologii[c] şi ghicitorii. Împăratul le-a zis înţelepţilor Babilonului astfel: „Oricine va citi scrierea aceasta şi-mi va spune interpretarea ei, va fi îmbrăcat în purpură, va avea un lanţ de aur la gât şi va fi al treilea la conducerea împărăţiei.[d]

Au intrat toţi înţelepţii Babilonului, dar nu au putut nici să citească scrierea şi nici să facă cunoscută împăratului interpretarea ei. Atunci împăratul Belşaţar s-a îngrozit şi mai tare, a pălit la faţă, iar nobilii au rămas înmărmuriţi.

10 Împărăteasa[e], la auzul cuvintelor împăratului şi ale nobililor lui, a intrat în sala de ospăţ şi a zis: „Să trăieşti veşnic, împărate! Să nu te înspăimânte gândurile tale şi să nu păleşti la faţă! 11 Există în împărăţia ta un om care are în el duhul sfinţilor zei şi despre care, pe vremea tatălui tău, s-a descoperit că are lumină, agerime şi o înţelepciune ca înţelepciunea zeilor. Împăratul Nebucadneţar, tatăl tău, l-a pus căpetenie peste magicieni, peste descântători, peste astrologi şi peste ghicitori, 12 deoarece s-au găsit în el, adică în Daniel – numit de împărat şi Beltşaţar – un duh deosebit, ştiinţă şi agerime în interpretarea viselor, în desluşirea enigmelor şi în dezlegarea lucrurilor încâlcite. Acum dar, să fie chemat Daniel şi el îţi va spune interpretarea!“

13 Daniel a fost adus înaintea împăratului, iar acesta l-a întrebat pe Daniel:

– Tu eşti acel Daniel, unul dintre exilaţii lui Iuda pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu, împăratul? 14 Am auzit că ai în tine duhul zeilor şi că s-a găsit în tine lumină, agerime şi înţelepciune deosebită. 15 Până acum au fost aduşi înaintea mea înţelepţi şi descântători, ca să citească scrierea aceasta şi să-mi facă cunoscută interpretarea ei, dar nu au putut să-mi spună interpretarea cuvintelor. 16 Despre tine însă am auzit că poţi să dai interpretări şi să dezlegi lucrurile încâlcite. Acum, dacă vei putea să citeşti scrierea şi să-mi faci cunoscută interpretarea ei, vei fi îmbrăcat în purpură, vei avea un lanţ de aur la gât şi vei fi al treilea la conducerea împărăţiei.

17 Daniel i-a răspuns împăratului:

– Păstrează-ţi darurile pentru tine şi dă altuia răsplătirile tale! Totuşi voi citi împăratului scrierea şi-i voi face cunoscută interpretarea.

18 Împărate, Dumnezeul cel Preaînalt îi dăduse tatălui tău, Nebucadneţar, o împărăţie, măreţie, onoare şi faimă, 19 iar din pricina măreţiei pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile şi oamenii de orice limbă tremurau şi se temeau de el, căci împăratul omora pe cine voia şi lăsa în viaţă pe cine voia, înălţa pe cine voia şi smerea pe cine voia. 20 Dar, când i s-a îngâmfat inima şi i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost dat jos de pe tronul împărăţiei sale şi i-a fost luată gloria. 21 A fost izgonit dintre oameni, inima lui a devenit ca a fiarelor şi a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. L-au hrănit cu iarbă ca pe boi, iar trupul i-a fost udat de roua cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că El o dă cui vrea.

22 Dar tu, Belşaţar, fiul[f] lui, nu ţi-ai smerit inima, cu toate că ai ştiut toate acestea, 23 ci te-ai înălţat împotriva Stăpânului cerurilor. Vasele din Casa Lui au fost aduse înaintea ta, iar tu, împreună cu nobilii tăi, cu soţiile tale şi cu ţiitoarele tale, aţi băut vin din ele; ai lăudat zeii de argint, de aur, de bronz, de fier, de lemn şi de piatră, care nici nu văd, nici nu aud şi nici nu pricep, în loc să-L slăveşti pe Dumnezeul în mâna Căruia este suflarea ta şi toate căile tale. 24 De aceea a trimis El palma acestei mâini pentru a fi scrisă inscripţia aceasta.

25 Inscripţia care a fost scrisă este următoarea: „Mene, Mene, Techel, Uparsin“.[g]

26 Iată care este interpretarea acestor cuvinte:

Mene[h] înseamnă că Dumnezeu a numărat zilele domniei tale şi i-a pus capăt;

27 Techel[i] înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor[j];

28 Peres[k] înseamnă că împărăţia ta a fost împărţită în două şi dată mezilor şi perşilor.

29 De îndată Belşaţar a dat poruncă şi l-au îmbrăcat pe Daniel în purpură, i-au pus un lanţ de aur la gât şi l-au proclamat ca fiind al treilea la conducerea împărăţiei.

30 Însă chiar în noaptea aceea Belşaţar, împăratul caldeenilor, a fost ucis, 31 iar Darius Medul[l], care era în vârstă de şaizeci şi doi de ani, a primit împărăţia.

Footnotes:

 1. Daniel 5:2 Termenul aramaic poate însemna şi strămoş sau predecesor; Belşaţar (556-539 î.Cr.) era fiul lui Nabonidus, fiind în acelaşi timp co-regent cu tatăl său pe tronul Babilonului; şi în vs. 11, 13
 2. Daniel 5:2 Ebr.: hehal, termen ebraic diferit de cel care a fost tradus cu Casă (bait); peste tot în carte
 3. Daniel 5:7 Vezi nota de la 2:2; şi în v. 11
 4. Daniel 5:7 Vezi nota de la 5:2; şi în vs. 16, 29
 5. Daniel 5:10 Sau: Împărăteasa mamă
 6. Daniel 5:22 Sau: descendent, succesor
 7. Daniel 5:25 Uparsin înseamnă şi Parsin
 8. Daniel 5:26 Mene poate însemna numărat sau o unitate de măsură, mina (vezi nota de la Ezech. 45:12)
 9. Daniel 5:27 Techel poate însemna cântărit sau o unitate de măsură, şechel (aproximativ 12 gr)
 10. Daniel 5:27 Sau: necorespunzător, deficient
 11. Daniel 5:28 Peres (singularul lui parsin) poate însemna împărţit sau Persia, sau poate însemna o jumătate de mină sau o jumătate de şechel; probabil joc de cuvinte intenţionat
 12. Daniel 5:31 Identificarea exactă a lui Darius Medul cu vreun personaj istoric cunoscut nu este posibilă; probabil un alt nume al generalului Gobrias (Gubaru), guvernator al Babilonului, sub Cirus; sau numele de domnie peste Babilon al lui Cirus (vezi nota de la 6:28; vezi şi 1 Cron. 5:25)
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes