A A A A A
Bible Book List

Daniel 12 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Vremea sfârşitului

12 În vremea aceea se va ridica
    Mihail, marea căpetenie,
        ocrotitorul poporului tău;
va fi o vreme de necaz,
    cum n-a fost de la începutul neamurilor şi până atunci.
Dar în vremea aceea poporul tău va scăpa,
    şi anume oricine va fi găsit scris în carte.
Mulţi dintre cei ce dorm în ţărâna pământului se vor trezi,
    unii – pentru viaţă veşnică,
        iar alţii – pentru ruşine şi veşnic dispreţ.
Înţelepţii vor străluci ca strălucirea boltei cereşti,
    iar cei ce au învăţat dreptatea pe mulţi vor străluci ca stelele, în vecii vecilor.

Tu însă, Daniele, tăinuieşte aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi vor alerga încoace şi încolo[a] şi cunoştinţa va creşte.

Apoi eu, Daniel, m-am uitat şi iată că alţi doi stăteau în picioare, unul de o parte a râului şi altul de cealaltă parte a râului. Unul din ei l-a întrebat pe bărbatul îmbrăcat în in,[b] care era deasupra apelor râului:

– Cât va mai fi până la împlinirea[c] acestor lucruri uimitoare?

Bărbatul îmbrăcat în in, care era deasupra apelor râului, a ridicat mâna dreaptă şi mâna stângă spre ceruri şi l-am auzit jurând pe Cel Veşnic Viu, astfel:

– Va mai fi o vreme, vremuri şi o jumătate de vreme![d] Când se va sfârşi zdrobirea puterii[e] poporului sfânt, atunci se vor împlini[f] toate aceste lucruri.

Eu am auzit, dar nu am înţeles, aşa că am întrebat:

– Stăpâne[g], cum va fi sfârşitul acestor lucruri?

El mi-a răspuns:

– Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea sunt tăinuite şi pecetluite până la vremea sfârşitului. 10 Mulţi se vor curăţi, se vor albi şi vor fi încercaţi, însă cei răi vor continua să fie răi; nici unul dintre cei răi nu va înţelege, însă cei înţelepţi vor înţelege.

11 De la vremea când jertfa continuă va fi îndepărtată şi de la aşezarea urâciunii pustiirii[h] vor fi o mie două sute nouăzeci de zile. 12 Ferice de cel ce aşteaptă şi ajunge până la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile.

13 Cât despre tine, du-te, până când va veni sfârşitul! Te vei odihni şi, la sfârşitul zilelor, te vei scula pentru a-ţi primi partea de moştenire.

Footnotes:

  1. Daniel 12:4 Probabil în sensul căutării înţelesului acestor cuvinte
  2. Daniel 12:6 Vezi 10:4-5
  3. Daniel 12:6 Sau: sfârşitul
  4. Daniel 12:7 Vezi nota de la 4:16; expresia ebraică este similară cu cea aramaică
  5. Daniel 12:7 Sau: persecuţia
  6. Daniel 12:7 sau: sfârşi
  7. Daniel 12:8 Vezi nota de la 10:16
  8. Daniel 12:11 Vezi nota de la 9:27
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Daniel 12 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

12 În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică. Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi în veci de veci. Tu însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci, mulţi o vor citi şi cunoştinţa va creşte. Şi eu, Daniel, m-am uitat şi iată că alţi doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu şi altul dincolo de malul râului. Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: ‘Cât va mai fi până la sfârşitul acestor minuni?’ Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă şi mâna stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic că vor mai fi o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înţeles şi am zis: ‘Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?’ El a răspuns: ‘Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea sfârşitului. 10 Mulţi vor fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege. 11 De la vremea când va înceta jertfa necurmată şi de când se va aşeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile. 12 Ferice de cine va aştepta şi va ajunge până la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile! 13 Iar tu du-te până va veni sfârşitul; tu te vei odihni şi te vei scula iarăşi odată în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor’.”

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes