A A A A A
Bible Book List

Dân Số 36 New Vietnamese Bible (NVB)

Cơ Nghiệp Các Cô Con Gái Của Sê-lô-phát

36 Các gia trưởng Ga-la-át là con trai Ma-ki, cháu Ma-na-se trong dòng hậu tự Giô-sép, đến thưa chuyện với Môi-se cùng các nhà lãnh đạo và các trưởng bộ tộc trong dân Y-sơ-ra-ên. Họ nói: “Khi CHÚA truyền lệnh cho ngài chia đất đai cho dân Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp, Ngài đã ra lệnh cho chúa tôi ban sản nghiệp của anh Sê-lô-phát chúng tôi cho các con gái anh. Nếu các cô ấy kết hôn với những người Y-sơ-ra-ên trong các bộ tộc khác, thì sản nghiệp của chúng sẽ bị cất đi khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi, mà đem qua sản nghiệp của bộ tộc nào chúng gia nhập. Thế nên, phần đất đó đã bắt thăm cho bộ tộc chúng tôi sẽ bị lấy đi. Đến năm hân hỉ cho dân Y-sơ-ra-ên, sản nghiệp của chúng sẽ bị đem qua cho bộ tộc mà chúng gia nhập. Như thế sản nghiệp của chúng sẽ bị truất khỏi cơ nghiệp của tổ tiên chúng tôi.”

CHÚA truyền lệnh cho Môi-se ban bố chỉ thị này cho dân Y-sơ-ra-ên: “Bộ tộc của con Giô-sép nói có lý. Đây là điều CHÚA phán dạy về các con gái của Sê-lô-phát, chúng muốn kết hôn với ai tuỳ ý nhưng chỉ hãy kết hôn trong các gia tộc trong bộ tộc của tổ phụ mình. Không một sản nghiệp nào trong dân Y-sơ-ra-ên được chuyển từ bộ tộc này qua bộ tộc khác vì mỗi công dân Y-sơ-ra-ên sẽ giữ đất đai của bộ tộc mình thừa hưởng từ tổ tiên. Mỗi người con gái được thừa hưởng đất đai trong bất cứ bộ tộc nào của Y-sơ-ra-ên cũng phải kết hôn với người thuộc trong bộ tộc của cha mình ngõ hầu mỗi công dân Y-sơ-ra-ên được sở hữu sản nghiệp của tổ phụ mình. Không một sản nghiệp nào được chuyển từ bộ tộc này qua bộ tộc khác, vì mỗi bộ tộc Y-sơ-ra-ên phải giữ đất đai mình đã thừa hưởng.”

10 Vậy, các con gái của Sê-lô-phát làm theo điều CHÚA phán dạy Môi-se. 11 Các con gái của Sê-lô-phát: Mách-đa, Thiệt-sa, Hốt-la, Minh-ca và Nô-a đều kết hôn với anh em chú bác của mình. 12 Các cô ấy kết hôn trong vòng các gia tộc của dòng dõi Ma-na-se con trai Giô-sép, nên sản nghiệp họ vẫn còn lại trong bộ tộc và gia tộc của cha mình.

13 Đó là các mệnh lệnh và quy luật mà CHÚA dùng Môi-se ban hành cho dân Y-sơ-ra-ên trong các đồng bằng Mô-áp bên bờ sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes