A A A A A
Bible Book List

Dániel 7 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Látomás a négy vadállatról

Bélsaccar, Babilónia királya uralkodásának első évében[a] Dániel álmot látott. Ezt a látomást látta, amíg aludt. Azután feljegyezte, amit látott.

Ezt mondta: Én, Dániel, azt láttam ebben az éjjeli látomásban, hogy a négy égtáj felől fújó szelek felkorbácsolták a nagy tenger hullámait. A tengerből négy különböző hatalmas vadállat emelkedett ki.

Az első oroszlánhoz hasonlított, de sas-szárnyai voltak. Amint néztem, láttam, hogy kitépik a szárnyait, majd felemelik, és két lábra állítják, mint egy embert, és emberi szívet adtak neki.

A második medvéhez hasonlított, az egyik oldalára támaszkodott és három bordát tartott a fogai között. Azt mondták neki: „Kelj fel, és egyél sok húst!”

Azután láttam a harmadikat, amely párduchoz hasonlított, de négy feje, és a hátán négy nagy madár-szárnya volt. Hatalmat kapott, hogy uralkodjon.

Azután az éjjeli látomásban láttam a negyedik vadállatot is, amely ijesztőnek, rettenetesnek és igen erősnek látszott. Nagy vasfogai voltak, amelyekkel összezúzta és felzabálta, ami a szájába került. Amit nem tudott megenni, azt a lábaival összetaposta. Ez a vadállat különbözött a másik háromtól, és tíz szarva volt.

Mialatt a szarvait néztem, észrevettem, hogy egy újabb kis szarva nőtt ki, amelyen nagyokat mondó száj és emberi szemek voltak. Három szarvat az előbbiek közül gyökerestül kitéptek, hogy helyet készítsenek a kis szarvnak.

Az Öregkorú és az Emberfia

Trónokat helyeztek el,
    és az Öregkorú[b] trónjára ült.
Ruhája fehér volt, mint a hó,
    haja, mint a tiszta gyapjú,
trónja, mint a tűz lángja,[c]
    a trón kerekei, mint izzó parázs.
10 Tűzfolyam indult előle,
    ezerszer ezren szolgáltak neki,
és tízezerszer tízezren álltak
    trónja előtt, parancsát várva.
Ítélethozatalhoz készültek,
    és kinyitották a könyvtekercseket.

11 Figyeltem, hogy mi fog történni, mert az a kis szarv nagyon elbizakodott hangon szólt. Akkor láttam, hogy a negyedik vadállatot megölték, a testét elpusztították, és lángoló tűzben elégették. 12 A másik három vadállattól is elvették hatalmukat, de meghatározott ideig még életben hagyták őket.

13 Azután ezt láttam az éjjeli látomásban: Az ég felhőin közeledett valaki, ember fiához[d] hasonló. Az Öregkorúhoz jött, trónja elé vezették.

14 Akkor az ember fiához hasonló uralmat, dicsőséget és királyságot kapott, hogy minden nép, nemzet és nyelv szolgálja őt. Uralma örökké tart, nem lesz vége soha. Királysága elpusztíthatatlan, mert örök.

A látomás magyarázata

15 Akkor én, Dániel, nagyon megdöbbentem, mert ezek a látomások felkavartak. 16 Ezért odamentem valakihez, aki ott állt, és megkérdeztem tőle, hogy mit jelent a látomás. Ő pedig elmagyarázta: 17 „A négy hatalmas vadállat, amelyet láttál, négy birodalmat[e] jelent, amelyek a földön[f] kialakulnak és felemelkednek. 18 De az uralmat[g] a Felséges Isten szentjei fogják megkapni, és mindörökre az övék is marad.”

19 Tovább kérdezősködtem, mert szerettem volna megtudni az igazságot a negyedik vadállat felől, amely különbözött a többitől, és oly rettenetesnek látszott. Tudni akartam, mit jelentenek a vasfogai, bronzkarmai, miért zabált föl és zúzott össze a fogaival mindent, és miért taposta össze a maradékot. 20 Megkérdeztem, mit jelent a tíz szarv a vadállat fején, meg az a kicsi szarv, amely a többinél nagyobbnak látszott, amelyen szemek voltak és egy nagyokat mondó száj, s amelynek útjából három másik szarvat kitörtek.

21 Figyeltem ezt az utóbb növekedett szarvat, amely megtámadta a szenteket. Háborút viselt ellenük, és erősebbnek bizonyult náluk, 22 ameddig az Öregkorú el nem jött. Akkor igazságot szolgáltattak a Magasságos Isten szentjeinek, akik végül győztek, mert eljött az ideje, hogy megkapják a királyi hatalmat az uralkodásra.

23 Akkor akit megkérdeztem, folytatta a magyarázatot: „A negyedik vadállat a negyedik birodalmat jelenti a földön, mely különbözni fog minden más birodalomtól. Fölzabálja az egész földet, darabokra zúzza, és letapossa a népeket. 24 A tíz szarva tíz királyt jelent, akik ebből a birodalomból támadnak. Majd utánuk egy másik király jön, a többiektől különböző, aki három előző királyt lever és megaláz, 25 a Felséges Isten ellen szól, üldözi és gyilkolja a Felséges szentjeit, meg akarja változtatni a törvényt és a megszabott ünnepeket[h], és kezébe adják a szenteket három és fél évig[i].

26 De ítéletet tartanak fölötte, elveszik hatalmát, elpusztítják, és végleg megsemmisítik. 27 A királyi uralmat, hatalmat, s a világ összes országa fölötti uralkodást átadják a Felséges Isten szentjeinek.[j] Mert a Felséges Isten királyi uralma örökké tartó uralom, minden uralkodó neki szolgál és engedelmeskedik.”

28 Itt végződött az álom. Én pedig, Dániel, sokat gondolkoztam ezen, és gondolataim annyira nyugtalanítottak, hogy egészen belesápadtam. De mindezt jól megjegyeztem, és nem beszéltem róla.

Footnotes:

  1. Dániel 7:1 első évében Vagyis kb. Kr.e. 553-ban.
  2. Dániel 7:9 Öregkorú Szó szerint: „Napok Véne” — ez a név valószínűleg azt fejezi ki, hogy az Atya-Isten öröktől fogva uralkodik. A 13. és 22. versben is.
  3. Dániel 7:9 tűz lángja Vagy: „fény”, „világosság”.
  4. Dániel 7:13 ember fiához Ez a kifejezés akkoriban azt jelentette: „ember”, „emberi lény”. A következő versben is. A hangsúly azon van, hogy „ember” és nem angyal, vagy más mennyei lény.
  5. Dániel 7:17 birodalmat Szó szerint: „királyságot”.
  6. Dániel 7:17 földön Szó szerint: „a földből emelkednek ki”.
  7. Dániel 7:18 uralmat Szó szerint: „királyságot”.
  8. Dániel 7:25 ünnepeket Szó szerint: „időket”.
  9. Dániel 7:25 három és fél évig Szó szerint: „egy időig, két időig és fél időig”.
  10. Dániel 7:27 A királyi… szentjeinek Szó szerint: „Az uralom, a királyság és az ég alatti királyságok nagysága a szenteknek adatik.”
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes