Add parallel Print Page Options

Ðời Mới trong Chúa

Vậy nếu anh chị em đã được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm kiếm những gì trên trời, nơi Ðấng Christ đang ngồi bên phải Ðức Chúa Trời. Hãy hướng tâm trí của anh chị em vào những gì trên trời, không vào những gì dưới đất, vì anh chị em đã chết, và cuộc đời anh chị em đã được giấu kín với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời. Khi nào Ðấng Christ, là nguồn sống của anh chị em, xuất hiện, bấy giờ anh chị em cũng sẽ được xuất hiện với Ngài trong vinh hiển.

Vậy hãy làm chết các chi thể trần tục của anh chị em như gian dâm, bẩn tục, đam mê nhục dục, ham muốn xấu xa, và tham lam –tham lam là thờ thần tượng– Vì những điều ấy cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời sẽ giáng trên các con cái không vâng lời. Trước kia anh chị em cũng đã từng làm những điều ấy và đã từng sống như vậy; nhưng bây giờ xin anh chị em hãy vứt bỏ tất cả những điều ấy, đó là giận dữ, thịnh nộ, hiểm ác, vu khống, và những lời tục tĩu ra từ miệng anh chị em. Chớ nói dối nhau, vì anh chị em đã lột bỏ con người cũ và những hành vi của nó, 10 và mặc lấy con người mới, là con người được dựng nên mới trong nhận thức theo hình ảnh của Ðấng dựng nên mình. 11 Ở đây không còn phân biệt người Hy-lạp hay người Do-thái, người được cắt bì hay người không được cắt bì, người dã man, du mục,[a] nô lệ, tự do, nhưng Ðấng Christ là tất cả và trong tất cả.

12 Anh chị em là những người được Ðức Chúa Trời chọn, những người thánh và được yêu thương của Ngài, vậy hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm nhường, hiền lành, và nhẫn nhục; 13 hãy ráng chịu đựng nhau và tha thứ nhau; nếu ai có điều gì phiền trách người khác, thì như Chúa đã tha thứ anh chị em thể nào, anh chị em cũng hãy tha thứ nhau thể ấy. 14 Trên tất cả những điều đó, xin anh chị em hãy mặc lấy tình thương, vì tình thương là sợi dây liên kết tuyệt vời.

15 Nguyện xin sự bình an của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em, đó là sự bình an mà anh chị em đã được gọi đến để thành một thân thể. Anh chị em cũng hãy có lòng biết ơn.

16 Nguyện xin lời của Ðấng Christ ngự trị trong tâm hồn anh chị em thật dồi dào. Hãy dùng mọi sự khôn ngoan mà dạy dỗ nhau và khuyên bảo nhau. Do lòng biết ơn, hãy dùng thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đem hết tâm hồn hát ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời. 17 Trong mọi việc anh chị em làm, dù bằng lời nói hay hành động, hãy làm tất cả trong danh Ðức Chúa Jesus, nhờ Ngài mà tạ ơn Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.

Bổn Phận trong Gia Ðình

18 Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng mình, vì như thế mới thích hiệp trong Chúa.

19 Hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình và chớ đối xử cay nghiệt với nàng.

20 Hỡi người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong mọi sự, vì ấy là điều đẹp lòng Chúa.

21 Hỡi những người làm cha mẹ,[b] đừng gây cho con cái mình bực tức, kẻo chúng nản lòng.

Lời Khuyên Các Công Nhân

22 Hỡi các công nhân,[c] hãy vâng lời các chủ mình theo phần xác trong mọi sự, không phải chỉ khi nào họ để ý tới, như những người làm vừa lòng loài người, nhưng làm việc thật lòng, vì kính sợ Chúa. 23 Hễ làm việc gì, hãy làm hết lòng, như làm cho Chúa chứ không phải cho người ta, 24 vì biết rằng anh chị em sẽ lãnh phần thưởng do Chúa ban cho làm cơ nghiệp. Đức Chúa Jesus Christ mới thật sự là Ðấng anh chị em đang phục vụ. 25 Ai cố tình làm sai sẽ bị báo trả tùy theo sự sai phạm mình làm, và không có sự thiên vị.

Footnotes

  1. Cô-lô-se 3:11 nt: người Scythian
  2. Cô-lô-se 3:21 nt: những người làm cha
  3. Cô-lô-se 3:22 nt: những nô lệ; ctd: các tôi tớ (tương tự 4:1)