Vreau să ştiţi cât de mult mă lupt pentru voi, pentru cei din Laodicea şi pentru cei care nu m-au văzut faţă în faţă[a], ca inimile lor să fie încurajate, unite în dragoste şi să aibă bogăţiile depline ale înţelegerii complete, pentru a cunoaşte taina lui Dumnezeu, şi anume pe Cristos, în Care sunt ascunse toate bogăţiile înţelepciunii şi ale cunoaşterii. Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înşele cu argumente false, întrucât, chiar dacă sunt departe cu trupul, în duh sunt cu voi. Mă bucur să văd rânduiala care este între voi şi fermitatea credinţei voastre în Cristos.

Trăire în Cristos şi libertate faţă de filozofiile omeneşti

Aşadar, după cum L-aţi primit pe Cristos Isus, Domnul, tot aşa să şi continuaţi să trăiţi în El, înrădăcinaţi şi zidiţi în El, devenind tot mai puternici în credinţă, cum aţi fost învăţaţi, aducând din belşug mulţumire. Vedeţi să nu vă înrobească cineva prin vreo filozofie deşartă şi înşelătoare, care ţine de tradiţia oamenilor şi de principiile[b] acestei lumi, şi nu de Cristos. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii 10 şi în El, Care este capul oricărei stăpâniri şi autorităţi, sunteţi şi voi compleţi. 11 În El aţi fost şi circumcişi, cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omeneşti, ci cu circumcizia lui Cristos, prin dezbrăcarea de firea[c] păcătoasă, 12 fiind îngropaţi împreună cu El prin botez şi înviaţi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, Care L-a înviat din morţi. 13 Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră necircumcisă, Dumnezeu v-a[d] adus la viaţă împreună cu Cristos, când ne-a iertat toate greşelile. 14 El a şters însemnarea[e] cu tot cu regulile ei, care era împotriva noastră şi ni se opunea, a luat-o şi a pironit-o pe cruce. 15 A dezbrăcat de putere stăpânirile şi autorităţile şi le-a făcut de ruşine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce[f].

16 Aşadar, nimeni să nu vă condamne cu privire la ce mâncaţi şi ce beţi sau cu privire la o sărbătoare, sau la o lună nouă[g], sau cu privire la o zi de Sabat, 17 care sunt o umbră a lucrurilor viitoare; trupul[h] însă este al lui Cristos. 18 Nimeni care-şi găseşte plăcerea într-o falsă smerenie şi în închinarea la îngeri[i] să nu vă răpească premiul. Un astfel de om cercetează amănunţit lucrurile pe care pretinde că le-a văzut şi se îngâmfă fără motiv prin gândurile firii[j] lui. 19 El nu se ţine strâns de Cap, din Care tot trupul, sprijinit şi ţinut la un loc prin ligamente şi tendoane, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.

20 Dacă aţi murit împreună cu Cristos faţă de principiile lumii, de ce trăiţi ca şi cum aţi aparţine acestei lumi, ascultând de porunci ca: 21 „Nu atinge!“, „Nu gusta!“, Nu pune mâna!“? 22 Acestea se referă la lucruri care se consumă odată cu folosirea lor; sunt doar porunci şi învăţături ale oamenilor. 23 Ele par să fie bazate pe înţelepciune, prin religia autoimpusă şi falsa smerenie, prin asprimea faţă de trup, însă nu au nici o valoare în ce priveşte înfrânarea dorinţelor naturii păcătoase.

Footnotes

  1. Coloseni 2:1 Lit.: care nu mi-au văzut faţa în trup
  2. Coloseni 2:8 Gr.: stoicheia, termen care se referea în acea vreme la literele alfabetului, exprimând ideea de „lucruri aşezate în ordine“; în acest context expresia se poate referi la învăţăturile elementare ale acestei lumi sau la spiritele naturii acestei lumi (ambele sensuri cu referire, probabil, la învăţătura gnostică din acea vreme – gnosticismul era un curent filozofico-religios care învăţa, în principal, că omul poate fi mântuit numai prin „cunoaştere“, la care puteau ajunge numai cei iniţiaţi – referitoare la spiritele care operează în această lume şi o controlează); şi în v. 20
  3. Coloseni 2:11 Lit.: carnea; şi în vs. 13
  4. Coloseni 2:13 Unele mss conţin: ne-a
  5. Coloseni 2:14 Gr.: cheirographon, termen ce se referea la un document care autentifica existenţa unei datorii
  6. Coloseni 2:15 Sau: în (prin) El (adică prin Cristos); în textul grecesc nu avem decât pronumele personal persoana a 3-a masculin, singular, care se poate referi fie la cruce (vezi v. 14), substantiv care în greacă este masculin, singular, fie la Cristos (vezi v. 13)
  7. Coloseni 2:16 Vezi Num. 28:11-15
  8. Coloseni 2:17 Sau: realitatea
  9. Coloseni 2:18 Sau: închinarea îngerilor
  10. Coloseni 2:18 Lit.: cărnii; şi în v. 23