Add parallel Print Page Options

Ojr cˈaslemal y aacˈlaj cˈaslemal

Atak jwiˈl nicˈ riqˈuil xcˈastasajiˈ awchak laj acamnaklak pi jpach Kakaj Jesucristo, toctak riqˈui nojel awanmak ri wiˈ lecj lamas cubˈulwiˈ Kakaj Jesucristo laj jpaach Kakaj Dios. Chomorsajtak rij ri wiˈ lecj y ma chomorsajtak rij ri wiˈ wich ulew.

Atak nicˈ riqˈuil xatcamtakaˈ jwiˈl xcan ayeˈtak jbˈanic mak etzltak noˈj, pero lajori acˈaslemalak cˈolanchak riqˈui Kakaj Jesucristo y riqˈui Kakaj Dios. Kakaj Jesucristo riˈ tiyeˈw acˈaslemalak ri atak ajtakeltak re y cuando tipe chic, atak atilsajtakaˈ riqˈuil y tiwaˈxiˈ jnimal akˈijak chapcaˈ re.

Jwiˈliˈli nicˈ riqˈuil camsajtak juntir mak etzltak noˈj ri wiˈ laj awanmak chapcaˈ mak noˈj re jbˈanic tzˈiˈal y etzltak raybˈl. Ma rayajtak tiwaˈx mas kelen awechak jwiˈl jbˈanic man raybˈl li niqˈuiˈ riqˈuil jcojic jkˈij jun tiox. Jwiˈl mak etzltak noˈj li tipe jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak mak cristian ri taˈ ticojontak chiwch y atak ojr xabˈanaˈtakaˈ mak etzltak noˈj li cuando ajwatak li man ojr cˈaslemal.

Pero lajori rajwaxiˈ can yeˈtak juntir mak etzltak noˈj ri, mak etzelal y ma chomorsajtak jbˈanic etzltak noˈj. Can yeˈtak jkˈabˈaj tzij chirij jun cristian chic y can yeˈtak jyolbˈej mak yoloj ri taˈ tzi jyolbˈejc. Ma bˈijtak mak joˈstaklaj tzij chawibˈil aybˈak, jwiˈl xcaniˈ ayeˈtak jbˈanic mak etzltak noˈj y etzltak raybˈl ri bˈanalch awiˈlak laj acˈaslemalak ojr chapcaˈ awitzˈikak xawesaj chawijak. 10 Y lajori nicˈ riqˈuil xacojaˈtakaˈ jun aacˈlaj itzˈik chawijak jwiˈl aacˈchak acˈaslemalak ri tijin tiqˈuexmaj jwiˈl Kakaj Dios pire atwuxtak chapcaˈ Kakaj Dios ri xatbˈanowtak. 11 Jwiˈl aacˈlaj cˈaslemal li, taˈ chiquiˈ jaljoj rilic jun cristian pach jun chic, wi maˈ rijajl taˈ Israel o rijajliˈ Israel, wi cojol retal jtioˈjl o taˈn, wi jalan jtilmit o taˈn, wi wiˈ rajw o taˈn, jwiˈl riˈ Kakaj Jesucristo ri nim jkˈij chibˈak juntir y xike re wiˈ laj kanm ojtak juntir.

12 Jwiˈl chaˈlcatak jwiˈl Kakaj Dios y tosolcattak pire re y subˈlaj atjlokˈajtak, rajwaxiˈ taqˈuex anoˈjak, iltak cˈur jwich jun cristian riqˈui nojel awanmak, bˈantak utzil chawibˈil aybˈak, ma coj akˈijak, rajwaxiˈ taˈ atak cˈaˈn y cowirsaj awanmak chi jcuyic juntir. Cuando tabˈantak juntir li, riˈ chapcaˈ jun itzˈik ri tacojtak chawijak. 13 Rajwaxiˈ cuytak cˈax ri tabˈantak chawibˈil aybˈak y wi wiˈ jono chawechak wiˈ cˈax laj ranm chirij jun chic, rajwaxiˈ tijcuy jmac. Jilon chapcaˈ xan Kakaj Jesucristo ri Kajawl chi jcuyic amacak, cuy amacak chawibˈil aybˈak. 14 Y maˈ xitaˈke li ri rajwax tabˈantak, rajwaxiˈ talokˈaj aybˈak chawibˈil aybˈak, riˈ li chapcaˈ jun itzˈik tacoj chawijak. Cuando tabˈantak jilonli, riˈ li titzˈakatsan alokˈincak pire tiniqˈuibˈ awchak.

15 Waˈxok utzil laj awanmak ri tijyeˈ Kakaj Jesucristo pire titakon laj awanmak ri quiek jwiˈl xatsiqˈuijtak jwiˈl Kakaj Dios pire atwuxtak jun kˈat chapcaˈ jun chi tioˈjl. Y cˈomowantak re Kakaj Dios. 16 Y rajwaxiˈ waˈxok mas jyolj Kakaj Jesucristo laj awanmak nojel kˈij. Tijoj aybˈak chawibˈil aybˈak y yeˈ jcowil awanmak laˈ tzitaklaj noˈj. Y bˈixajtak Salmos y mak bˈix re Kakaj Dios riqˈui nojel awanmak pire atcˈomowantak re Kakaj Dios. 17 Juntir ri tabˈantak y ri tabˈijtak, bˈantak laj jbˈij Kakaj Jesucristo ri Kajawl y jwiˈl Kakaj Jesucristo cˈomowantak re Kakaj Dios.

Ri rajwax trantak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo

18 Atak anm ri atcˈuliˈnaktak, rajwaxiˈ atcojontak chiwch awichjilak, riˈ li rajwax tabˈantak jwiˈl atakchak re Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

19 Atak winak ri atcˈuliˈnaktak, rajwaxiˈ lokˈaj awixoklak. Mat cˈaˈnartak riqˈuilak.

20 Atak alcˈwalixelbˈ, rajwaxiˈ bˈantak juntir ri attaksajtak jwiˈl akaj achuchak, jwiˈl riˈ li ri mas tzi tril Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

21 Atak chuchkajw, pixibˈaj awalcˈwalak pi utzil, ma petzajtak retzalak pire maˈ tijquibˈaj ranmak.

22 Atak ri wiˈ awajwak, bˈantak juntir ri attaksajtak jwiˈl awajwak neri wich ulew. Maˈ xitaˈke atcojontak cuando wiˈtak rechak chi awilicak pire tzi atilsajtak, rajwaxiˈ atcojontak riqˈui nojel awanmak jwiˈl tacojaˈtakaˈ jkˈij Kakaj Dios. 23 Juntir ri tabˈantak, bˈantak riqˈui nojel awanmak. Onque riqˈuilke jun cristian attijintak li chac, pero bˈantak chapcaˈ jchac Kakaj Jesucristo ri Kajawl tabˈantak.

24 Cuxtaj awiˈlak chi Kakaj Dios ri Kajawl tijyaˈ jun textament chawechak pi jqˈuexwach atojbˈlak jwiˈl tijin tabˈantak lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl tabˈantak. 25 Pero nen jun cristian tran etzltak noˈj, tijcˈulaˈ jtojbˈl chirij mak etzltak noˈj ri tran, jwiˈl Kakaj Dios taˈ jaljoj rilic cristian tran pach jun chic.