Add parallel Print Page Options

MAN WUJ RI XTAK PABLO RIQˈUILAK YAK AJ COLOSAS

Titaksaj rutzil jwichak yak aj Colosas

In Pablo, in jtakoˈn Kakaj Jesucristo jwiˈl jilon raj Kakaj Dios chwij, impach Timoteo ri kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, tantzˈibˈajbˈi man wuj ri pi awechak atak wechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri tosolcatak pire Kakaj Dios ri watak Colosas ri taˈ taquibˈaj awanmak chirij Kakaj Jesucristo jwiˈl atakchak jun riqˈuil.

Chwaj chi Kakaj Dios ri Kajawl tijyeˈ rutzil ranm chawechak y tijyeˈ utzil laj awanmak.

Chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios

Oj nojel bˈwelt cuando ojchˈaˈw chawijak riqˈui Kakaj Dios ri jkaj Kakaj Jesucristo ri Kajawl, tikacˈomowajiˈ re chawijak, jwiˈl xkata jtaquil nen mo jcubˈar achˈolak chirij Kakaj Jesucristo y tijin talokˈajtak juntir ri re Kakaj Dios jwiˈl cubˈuliˈ achˈolak chi rulbˈej ri tosol pi awechak lecj jwiˈl Kakaj Dios.

Atak xataˈtakaˈ jcholajl chirij ri tosol pi awechak lecj cuando xatatak tzˈetel tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xijsaj chawechak. Ri tzilaj jtaquil li tijin tibˈe mas lak juntir luwar re wich ulew. Jwiˈliˈli subˈlaj cristian tijin tijqˈuex jnoˈjak. Jilon chapcaˈ xan chaxoˈlak cuando xawetemajtak chi tzˈetel tzˈetiˈ xyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios chawechak.

Atak xawetemajtak jilonli cuando xattijojtak jwiˈl Epafras ri lokˈlaj kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ri kapach chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo chawechak. Re taˈ tijquibˈaj ranm chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo pire utzil pi awechak. Riˈ Epafras xyolow chike chirij nen mo jlokˈaj juntir yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo tabˈantak chapcaˈ raj Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri wiˈ laj awanmak.

Jwiˈliˈli cuando oj xkata jtaquil jilonli, taˈ tikamay chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios chawijak, oj tijin tikatzˈonaj re Kakaj Dios pire tawetemajtak jbˈanic lawiˈ raj re tabˈantak laˈ juntir tzitaklaj noˈj y laˈ achomorsaˈnak ri tijyeˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios. 10 Jilonli atcwintak chi jbˈanic laj acˈaslemalak lawiˈ ri tzi tril Kakaj Jesucristo ri Kajawl y tabˈantak juntir jwich utzil pire tiwaˈx mas anoˈjak chi retemaj mas chirij juntir ri tran Kakaj Dios. 11 Y tikatzˈonaj re Kakaj Dios chi tijyeˈ jcowil awanmak laˈ juntir jcwinel pire taˈ taquibˈaj awanmak chirij Kakaj Jesucristo cuando tibˈansaj cˈax chawechak y atquiˈcottak chi jcuyic juntir cˈax ri tatijtak y nojeliˈ awanmak tacuytak. 12 Y pire atcˈomowantak re Kakaj Dios ri xyeˈw luwar chawechak tacˈul awechak re man textament ri bˈil jwiˈl ojr chi tina jyeˈna rechak yak ri tosoltak pire re ri wiˈtak chi sak.

13 Kakaj Dios xojresaj laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl chapcaˈ li ukuˈmal pire xojkˈasaj laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo ri Lokˈlaj Jcˈajol pire titakon chikabˈ 14 ri xtojow kamac pire ticuysaj kamac.

Kakaj Jesucristo subˈlaj nim jkˈij

15 Kakaj Jesucristo nicˈtake riqˈui Kakaj Dios ri taˈ tiilsaj jwich y wiˈchak cuando ajquiˈ chi bˈansaj juntir ri wiˈ wich kˈijsak. 16 Y jwiˈl Kakaj Jesucristo xansaj juntir ri wiˈ wich kˈijsak, juntir ri wiˈ wich ulew ri tiilsaj jwichak y juntir ri wiˈ lecj ri taˈ tiilsaj jwichak y juntir yak anjl ri wiˈ rekleˈnak, ri wiˈ takon laj jkˈabˈak y ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈak. Juntir li jwiˈlke Kakaj Jesucristo xansajch y pirechiˈ re xansaj.

17 Kakaj Jesucristo wiˈchak cuando ajquiˈ chi bˈansaj juntir ri wiˈ wich kˈijsak y jwiˈlke re xwaˈx juntir y ajwiˈna juntir li.

18 Kakaj Jesucristo riˈ jbˈabˈalak yak ajtakeltak re chapcaˈ jbˈa y jtioˈjl riˈtakaˈ yak ajtakeltak re. Re wiˈchak cuando ajquiˈ tibˈansaj juntir ri wiˈ wich kˈijsak. Y riˈ re nabˈe xcˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ pire xcˈutun chi xike re nabˈeal chiwchak juntir ri wiˈ wich kˈijsak. 19 Kakaj Dios riˈ mas tzi xril chi juntir jnoˈj y jcwinel tiwaˈx riqˈui Kakaj Jesucristo. 20 Y jwiˈl Kakaj Jesucristo xwaˈx chic laj jkˈabˈ Kakaj Dios juntir ri wiˈ wich ulew y ri wiˈ lecj y xwaˈx utzil chijxoˈlak jwiˈl jquiqˈuel Kakaj Jesucristo ri xel cuando xcamsaj wich curs.

21 Atak ojr taˈ watak laj jkˈabˈ Kakaj Dios y xacontrijtakaˈ Kakaj Dios jwiˈl mak etzltak chomorsaˈn y mak etzltak noˈj ri xabˈantak. 22 Pero lajori Kakaj Dios xyaˈ luwar chawechak pire atoctak laj jkˈabˈ jwiˈlke xcam Kakaj Jesucristo wich curs cuando xwaˈx pi cristianil pire attosmajtak pi re Kakaj Dios y taˈ nen quiek jwiˈl atyajsajtak jwiˈl taˈ amacak titaˈmaj. 23 Jilonli taˈ taquibˈaj awanmak chirij Kakaj Jesucristo y taˈ taquibˈaj awanmak chi rulbˈej ri tiyeˈsaj chawechak jwiˈl xacojtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo. Riˈ tzilaj jtaquil li ri xijsaj rechak juntir cristian lak juntir luwar re wich ulew y riˈ li chaˈlquin jwiˈl Kakaj Dios chi jbˈij rechak cristian.

Pablo tijbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo

24 Lajori subˈlaj inquiˈcot chi jtijic cˈax chawijak pire titzˈakatwiˈ chwij juntir cˈax ri tina intijna chapcaˈ raj Kakaj Jesucristo pire utzil pi rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri chapcaˈ jtioˈjl Kakaj Jesucristo. 25 In xintaksaj jwiˈl Kakaj Dios chi jbˈanic lawiˈ raj tambˈan pi awechak atak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri maˈ atak taˈ rijajl Israel chapcaˈ chomorsalch jwiˈl, jwiˈliˈli tambˈij kes tzˈetel jcholajl Jyolj Kakaj Dios chawechak 26 y riˈ jchomorsaˈn Kakaj Dios li, ri taˈ esalch chi sakil ojr jwiˈl mukulchke chiwchak yak cristian ojrtaktzij, pero lajori xresajiˈ chi sakil chiwchak yak ri tosol pire re, 27 jwiˈl jilon raj Kakaj Dios xresaj chi sakil chiwchak, ri jnimal jkˈij jchomorsaˈn ri taˈ esal chi sakil chirijak yak ri maˈ rijajl taˈ Israel. Y ri jchomorsaˈn Kakaj Dios li, riˈ Kakaj Jesucristo ri wiˈ laj awanmak ri cubˈul achˈolak chirij chi rulbˈej tijyeˈ jnimal akˈijak.

28 Y oj, ojtijin chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian, tikayeˈ jnoˈjak y tikatijojtak pire tiyuk mas jnoˈjak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios trantak pire tikajachtak chiwch Kakaj Dios sucˈul ranmak jwiˈl juntakchak riqˈui Kakaj Jesucristo. 29 Jwiˈliˈli tijin tantij inkˈij riqˈui nojel wanm chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo laˈ jcwinel Kakaj Jesucristo ri wiˈ laj wanm.