Maana, ukamilifu wote wa kimungu umo ndani ya Kristo katika umbile lake la kibinadamu.

Read full chapter