Add parallel Print Page Options

Bấy giờ Thiên Sứ của Chúa đi từ Ghinh-ganh đến Bô-kim và phán rằng, “Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập, và Ta đã đem các ngươi vào xứ Ta đã hứa với tổ tiên các ngươi. Ta đã phán, ‘Ta sẽ không bao giờ hủy bỏ giao ước Ta đã lập với các ngươi. Phần các ngươi, các ngươi không được lập giao ước với các dân trong xứ nầy nhưng phải phá đổ các bàn thờ của chúng.’ Tuy nhiên các ngươi không vâng lệnh Ta. Tại sao các ngươi làm như vậy? Vì thế bây giờ Ta phán, ‘Ta sẽ không đuổi chúng đi khỏi mặt các ngươi nữa, nhưng chúng sẽ trở thành những mũi gai ở hai bên hông các ngươi, và các thần tượng của chúng sẽ là cái bẫy cho các ngươi.’”

Sau khi Thiên Sứ của Chúa phán những lời ấy cho cả dân I-sơ-ra-ên, dân chúng cất tiếng lên khóc. Vì thế họ đặt tên chỗ đó là Bô-kim,[a] rồi họ dâng của tế lễ lên Chúa tại đó.

Giô-suê Qua Ðời

(Gsuê 24:29-31)

Sau khi Giô-suê cho dân chúng ra về, mọi người I-sơ-ra-ên trở về sản nghiệp của mình và chiếm lấy xứ. Dân I-sơ-ra-ên thờ Chúa trọn đời của Giô-suê và trọn đời của các trưởng lão sống lâu hơn Giô-suê; họ là những người đã chứng kiến tận mắt những việc lớn lao mà Chúa đã làm cho I-sơ-ra-ên. Giô-suê con trai của Nun, tôi tớ Chúa, qua đời lúc một trăm mười tuổi. Người ta chôn ông trong địa phận thuộc sản nghiệp của ông ở Tim-nát Hê-re, nằm trong miền cao nguyên Ép-ra-im, về phía bắc Núi Ga-ách.

10 Sau đó cả thế hệ ấy đều quy về cùng tổ tiên của họ, một thế hệ khác lớn lên kế tiếp họ. Thế hệ mới nầy chẳng biết Chúa và cũng không biết gì về những việc Ngài đã làm cho I-sơ-ra-ên.

Dân I-sơ-ra-ên Bỏ CHÚA

11 Khi ấy dân I-sơ-ra-ên làm điều tội lỗi trước mặt Chúa và thờ phượng các Thần Ba-anh. 12 Họ bỏ Chúa, Ðức Chúa Trời của tổ tiên họ, Ðấng đã đem họ ra khỏi đất Ai-cập, mà theo các thần khác, tức các thần của các dân sống chung quanh họ; họ quỳ lạy trước các thần ấy, và họ chọc giận Chúa. 13 Họ bỏ Chúa mà thờ phượng Thần Ba-anh và Nữ Thần Ách-ta-rốt.[b] 14 Vì thế cơn giận của Chúa đã bừng lên nghịch lại I-sơ-ra-ên. Ngài phó họ cho quân cướp để chúng cướp bóc họ; Ngài bán họ vào tay quân thù của họ ở chung quanh họ, để họ không thể chống nổi những kẻ thù của họ. 15 Mỗi khi họ xuất quân ra trận, tay Chúa nghịch lại họ, khiến họ gặp rủi ro, y như Chúa đã cảnh cáo họ và thề với họ trước kia. Vậy họ đã sống trong cảnh cực kỳ bi đát.

16 Sau đó Chúa dấy lên các thủ lãnh để giải cứu họ ra khỏi quyền lực của những kẻ cướp bóc họ. 17 Dầu vậy họ vẫn không chịu nghe theo các thủ lãnh đó, vì họ mê đắm các thần khác và quỳ lạy trước mặt các thần ấy. Họ vội xây bỏ con đường mà tổ tiên họ, những người đã vâng theo mạng lịnh Chúa, đã đi. Họ không noi theo gương của tổ tiên họ. 18 Mỗi khi Chúa dấy lên một thủ lãnh để lãnh đạo họ, Chúa ở cùng vị thủ lãnh đó. Trọn đời của vị thủ lãnh đó Ngài giải thoát họ khỏi tay các kẻ thù, vì Chúa đã động lòng thương xót họ khi nghe họ rên rỉ thở than vì bị quân thù bách hại và đàn áp. 19 Nhưng mỗi khi vị thủ lãnh của họ qua đời, họ liền quay trở về đường cũ. Họ càng trở nên tệ hơn các bậc tiền bối của họ. Họ tin theo các thần khác, thờ phượng các thần ấy, và quỳ lạy trước mặt chúng. Họ chẳng chịu từ bỏ sự thờ phượng sai lạc của họ và cũng chẳng chịu bỏ những đường lối ương ngạnh của họ. 20 Vì thế cơn giận của Chúa đã bừng lên nghịch lại I-sơ-ra-ên, và Ngài phán, “Bởi vì dân nầy đã cố tình vi phạm giao ước Ta đã lập với tổ tiên chúng, và chúng không chịu vâng theo lời Ta, 21 Ta sẽ không đuổi đi khỏi chúng các dân Giô-suê còn chừa lại trước khi qua đời nữa, 22 để thử xem dân I-sơ-ra-ên có bước đi trong đường lối của Chúa như tổ tiên của chúng đã làm chăng.” 23 Vậy Chúa chừa lại các dân đó, không đuổi chúng đi ngay, và đã không trao chúng vào tay Giô-suê.

Footnotes

  1. Các Thủ Lãnh 2:5 Bô-kim nghĩa là những kẻ khóc lóc
  2. Các Thủ Lãnh 2:13 Có chỗ ghi là Ách-tô-rét. Cũng có tên khác là Át-tạc-tê, nữ thần tình dục và chiến tranh